Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A testnevelés szervezésének változásai 2013-ban

2013.05.13
Változások a mindennapos testnevelés szervezési rendjében
Hatályos: 2013. május 10-től, elrendelte a 2013. évi LV. tv. 6. §
 
A változások lényege:
· ha az úszásoktatás feltételei nem biztosíthatók, akkor heti egy alkalommal két testnevelés órát össze lehet vonni
·    a szakképzésben csak azokon a napokon kell mindennapos testnevelés órát tartani, amikor az iskolában közismereti vagy szakmai elméleti órák is vannak
·   a szakiskolában a közismereti oktatásra biztosított 33%-os keretet a mindennapos testnevelés órákra vonatkozó rendelkezések nem érintik
·  a mindennapos testnevelés feladatainak ellátására 2019. szept. 1-jéig felsőfokú végzettségű és sportoktatói vagy sportedzői szakképzettségű személy is alkalmazható
 
Nkt. 27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.
(11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési- oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.
(11b) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (2) bekezdése alkalmazásában az időkeret számítását a (11) bekezdés alkalmazása nem érinti.
 Nkt. 98.§ (16)  Ha az iskola megfelelő végzettségű és szakképzettségű pedagógussal nem tudja megszervezni a 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést, akkor a testnevelés tantárgy tanítására határozott időre, legfeljebb a 2019/2020. tanév kezdetéig alkalmazható, aki felsőfokú végzettséggel és sportoktatói vagy sportedzői szakképzettséggel rendelkezik.
20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 2013. március 23-tól hatályos változata
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
(2) Amennyiben a tanuló - választása alapján - a mindennapos testnevelésből heti két testnevelés órát iskolai sportkörben történő sportolással vált ki, függetlenül attól, hogy az iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján diáksport egyesület látja-e el, az iskola a tanulótól a két tanórai sportköri foglalkozáson való részvétel tekintetében sportköri tagdíjat nem szedhet.
 

Következtetések:

 

EMMI rendelet 141. § (2) és Nkt. 27. § (11)/b: Nem az iskola, hanem a tanuló dönt arról, hogy a heti 5 óra testnevelésből 2 órát az iskolai sportkörben történő sportolással kíván-e teljesíteni, vagy a testnevelés órákon való részvétellel.

Nkt. 27. § (11)/c szakasz: Az igazolt, egyesületi tagsággal vagy amatőr sportolói szerződéssel rendelkező a tanuló dönthet abban a kérdésben, hogy a sportszervezet által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet edzéseivel váltja ki a heti két órát.

 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

 

A mappában található képek előnézete Ballagás-2013