Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A tankötelezettségre vonatkozó új szabályok

2012.08.31

A tanulók tankötelezettségére vonatkozó új szabályok

 Innen le is tölthető: Tankötelezettseg-2012

 

A jogszabályból levonható következtetések:

 

  1. 2012. szeptember 1-jétől az általános iskolás tanulók tankötelezettsége a 16. évük betöltéséig tart (az sni-sek kivételével). Mivel a törvény nem tartalmaz (a korábbihoz hasonló) előírást arról, hogy a tankötelezettség azon tanév utolsó napjáig tartana, amelyben a tanuló a tankötelezettség korhatárát betölti, a tankötelezettség a 16. életév betöltését követő napon megszűnik.
  2. Azok a tanulók számára, akik a 9. évfolyamot a 2011/12-es tanévben vagy az előtt kezdték meg (azaz a most induló 2012/2013-as tanévben a 10. vagy magasabb évfolyamot kezdték meg) a tankötelezettség változatlanul annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a 18. életévüket betöltik.
  3. A 2012/2013-ban 9. évfolyamosok tankötelezettségére már az új szabályok vonatkoznak (ld. 1. pont)

 

A fenti következtetéseket a köznevelésről szóló törvény előírásai indokolják:

 


45. § (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

 (3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.

(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülő kérelmére magántanulóként teljesíthető.

(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani, köteles erről értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetén az iskola igazgatójának döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.

(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában, Köznevelési Hídprogram keretében, valamint fejlesztő nevelés-oktatásban teljesíthető.

(8) A jegyző gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli a tankötelezettség teljesítését, a szakértői vizsgálatokon való megjelenést.

 (10) A kormányhivatal az óvodás és a tanköteles gyermekekről vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának.

 

 53. § (2) Megszűnik a tanulói jogviszony

 

g) a tankötelezettség megszűnése után - ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad -, a bejelentés tudomásulvételének napján,

(6) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni.

 97. § (1) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik vagy sikeres érettségi vizsgát vagy szakmai vizsgát tettek. Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.

Kazincbarcika, 2012. augusztus 31.

 

Petróczi Gábor közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Iskolai képek

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Ági - Nagykanizsa

2012.08.31 15:41

Tankötelezettséggel kapcsolatos kérdéseim:
A 2011-12-es tanévben 16. életévét betöltött gyermekeknél milyen lehetőség van, hogy általános iskolai tanulmányaikat folytassák, ha a szülő is és a gyermek is úgy akarja? Vagy mindenféleképpen meg kell szüntetni a tanulói jogviszonyát?

Petróczi Gábor - Tankötelezettség után

2012.09.01 07:04

Kedves Ági!
A tankötelzettségre vonatkozó határ betöltése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a tanulót el kellene küldeni vagy nem lehetne fölvenni. Sőt: azt a tanulót, akinek az iskolában tanulói jogviszonya van, nem lehet azért elküldeni, mert betöltötte a tankötelezettség korhatárát. A tanulói jogviszony szerzett jog, amely megilleti a tanulót, hacsak nem hiányzik pl. 30 órát igazolatlanul, vagy fegyelmi határozattal nem szüntetik meg a jogviszonyát.

Tisztelt Petróczi Gábor! - Re: Tankötelezettség után

2012.11.15 14:31

Hasonló kérdésem lenne.
A gyermek nyáron volt 16 éves, maradhat-e az általános iskolában 8. évfolyamon?
Van-e erre valamilyen jogszabály, amivel esetleg alá lehet támasztani az indoklást.
Válaszát előre is köszönöm: Judit

Petróczi Gábor - Tankötelezettség után

2012.11.15 18:36

Kedves Judit!

A tankötelezettség korhatárát valóban 16 évre módosította a köznevelési törvény. De mint a nevében benne van, ez a kötelezettség a diákra (ill. szülőjére) vonatkozik. Semmiféle jogszabály nem írja elő, hogy azt a tanulót, aki betöltötte a tankötelezettség korhatárát, el kellene távolítani az iskolából. Aki felvételt nyert az iskolába, annak szerzett joga a tanulói jogviszony folyatása. Ha ő (szülője) nem akarja, akkor a tanulói jogviszonyát nem lehet megszüntetni (fegyelmi v. 30 óra igazolatlan hiányzás kivételével. Az iskolában tehát okvetlenül maradhat. Ha nem így lenne, képzelje el az én gimnáziumomat, 10. osztály után szépen kiürülne! Ki lenne akkor 12. osztályos?

Ilona - TANKÖTELEZETTSÉG

2012.11.12 18:38

Tisztelt Igazgató Úr!

Tudom hogy már nagyon sokszor kérdezték ezt öntől, de még mindig kérdés van bennünk ezzel a témával kapcsolatban. Egy NEFMI tájékoztatóban olvastam:
III. A tankötelezettség vége
„A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart” – írja a 45.§ (3) bekezdés. Ez a bekezdés 2012. szeptember 1-jétől hatályos, ugyanakkor kapcsolódik hozzá egy fontos átmeneti rendelkezés, mely szerint: „Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt megelőzően kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket betöltik.” *97.§ (1)+ Vagyis a tankötelezettség vége azok számára lesz először tizenhat év, akik jelenleg nyolcadikosok.
A 45.§ (3) bekezdés sajátos nevelési igény esetén lehetővé teszi, hogy a szakértői bizottság 23 éves korig meghosszabbítsa a tankötelezettséget. Az átmeneti szabályban ennek is megvan a párhuzama: „Azon sajátos nevelési igényű tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértői és rehabilitációs bizottság e törvény hatálybalépése előtt a tankötelezettség huszadik életévükig történő meghosszabbításáról döntött, annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.”
Kérdésem akkor hogy járunk el helyesen, aki most 1-7. osztályos annak a várható tankötelezettség vége 18. életév, vagy 16. életév. Aki most 8. osztályos annak 16 év? A KIR is kérdezi ezt az adatot és sajnos már többféle választ kaptunk. Gyors válaszát várva, hálás köszönettel. Ilona

Petróczi Gábor - Re: TANKÖTELEZETTSÉG

2012.11.12 20:41

Kedves Ilona!
Hibásan számol, persze a tv. sem szerencsésen rögzíti épp a 2011-12-es tanévet.
Tehát kinek érvényes utoljára a 18 éves tankötelezettségi korhatár?
Aki 11/12-ben kezdte a 9. évfolyamot,
azaz 12/13-ban kezde a 10. évfolyamot.
Tehát a középiskolát most kezdőknek már 16 év a tankötelezettség korhatára, ezért a 8. osztályosoknakis. Minden általános iskolás és a középiskolát idén kezdők már csak a 16. életévük betöltéséig tankötelesek. Egyetért?

Móni - monika@citromail.hu

2012.11.05 14:14

Tisztelt Petróczi Úr!
Nem találtam jobb helyet a kérdésemnek, itt teszem fel!
Az iskolai naplóban ... szereplő "gondviselő" fogalom pontosan mit jelent? Szülők válása, új házassága, élettársi kapcsolat.... sok a nyitott kérdés.
Előre is nagyon köszönöm: Móni

Petróczi Gábor - Re: monika@citromail.hu

2012.11.07 18:40

Kedves Mónika!

Azt hittem, viccel a kérdésével, és megnéztem a családjogi törvényt, nem fordul elő benne a gondviselő szó. Aztán a gyermekvédelemről szóló törvényt: szintén nincs benne. Aztán a Google-hoz fordultam, egy jogi tanácsadó iroda véleményét láttam, amellyel teljesen egyetértek: nincs tisztességesen definiálva. Logikai úton azt mondhatjuk, az, aki a meghalt vagy akadályoztatott szülőre háruló ellátási, képviseleti, gondoskodási feladatokat ellátja. Hát ő az! Aztán még nem adtam föl, a jogszabályok között összetett kereséssel kerestem: 20 jogszabályban előfordul, de semmi lényeges!

Csilla - Évismétlés

2012.09.30 12:06

Tisztelt Igazgató Úr!

Az lenne a kérdésem, hogy az a diák aki a 9. évfolyamot másodszor, illetve harmadszor kezdi ebben a tanévben, tankötelezettség szempontjából hova sorolható?

Petróczi Gábor - Re: Évismétlés

2012.09.30 20:25

Kedves Csilla!

A jogszabályban nincsen utalás a második vagy harmadik alkalommal történő kezdése. Mivel ez a tanuló a 9. évfolyamot tavaly kezdte el, rá még a 18 éves korhatár vonatkozik.

Csilla - Re: Re: Évismétlés

2012.10.01 17:58

Nagyon köszönöm a választ.

Judit - Általános Iskola

2012.09.28 10:25

Tisztelt Igazgató Úr!

Iskolánk tanulója 2012.február 10-én betöltötte a 16.életévét, ekkor már anyukaként magántanuló volt 5.osztályban. Tanév végén nem jelent meg sem az osztályozó, sem a javítóvizsgán. Kérdésem, hogy tankötelesnek számít-e még ő, vagy sem? Milyen megoldás lehetséges? Augusztusi állapot szerint alkalmazható még esetleg a kt.60(4)bekezdése ?

Petróczi Gábor - Re: Általános Iskola

2012.09.28 18:53

Kedves Judit!

Amikor betöltötte a 16-ot, még nem volt hatályban a köznevelési tv., ezért tanköteles volt. Most azonban már hatályban van, ezért nem tanköteles. A javítóvizsgán nem jelent meg, ezért évfolyamismétlésre kellett utasítani.

Anita - Vásárosnamény

2012.09.06 15:47

Tisztelt Petróczi Gábor!
Felzárkóztató 7-8. osztályban 2011/12-es tanévben eredményesen végzett tanköteles tanuló továbbhaladásának iránya szakiskola 11. évfolyam. A 2012/13-as tanévben intézményünkben szakiskola 9. 10. 11. osztály nem indul csak szakközépiskola 9. osztály. A tanuló folytathatja-e szakközépiskola 9. évfolyamán a tanulmányait, ha igen milyen feltételekkel ?

Gyányiné Székely Viola - Abádszalók

2012.09.03 21:10

Tisztelt Igazgató Úr!

Egy igazán izgalmas kérdésben kérném véleményét!

Iskolánkba jelentkezett egy 2001 decemberi születésű tanuló. A kisfiú eddig családjával Angliában élt , iskolába is csak ott járt. Állandó lakcíme alpján iskolánkhoz tartozik. Hogyan soroljuk osztályba, évfolyamba?
Szóban nincsenek problémái a magyar nyelvvel, de írni, olvasni nem tud magyarul.
Hogyan járjunk el?
Várom tanácsát!

Tisztelettel Gyányiné Székely Viola

Petróczi Gábor - Külföldi tanuló itthon

2012.09.05 20:33

Kedves Viola!
Az új köznevelési tv. 92. § (9)-(10) bek. úgy rendelkezik, hogy a külföldi tanulmányok beszámításáról, a tanuló felvételéről az iskola igazgatója dönt. Ha nem tud dönteni, beszerzi a felelős miniszter véleményét! Hát tudjon dönteni, jobban ismeri a szituációt és a gyermeket, mint a miniszter!

Szemerédi Krisztina - szemikriszta34@citromail.hu

2012.09.01 18:52

17éves fiam sajnos még mindig az általános iskolát járja.szeretnénk iskolát váltani,olyan helyet keresünk ahol vele egykorú gyerekek vannak.szeretné az iskolát befelyezni,de itt a csúfosságok a tanárok megkülönböztetései miatt gátlásai miatt mindig leblokkol.