Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A munka törvénykönyvének változása 2012-ben

2012.01.10

A 2012. évi I. törvény, a Munka törvénykönyve által életbe léptetett változások

 

1.      A munkáltató írásbeli tájékoztatási kötelezettsége


A régi Mt. 76.§ (7), valamint a 76/B.§ (1) bekezdés alapján fennálló 30 napos tájékoztatási kötelezettség helyre 2012. július 1-jétől hatályosan a következő előírás lépett az új Munka törvénykönyve szerint:

 46. § (1) A munkáltató legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a munkavállalót

a) a napi munkaidőről,

b) az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról,

c) a munkabérről való elszámolás módjáról, a munkabérfizetés gyakoriságáról, a kifizetés napjáról,

d) a munkakörbe tartozó feladatokról, paragrafus_jel.gif

e) a rendes szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának, valamint

f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól, továbbá

g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

h) a munkáltatói jogkör gyakorlójáról.

 

(2) Az (1) bekezdés a)-c), és e)-f) pontjában előírt tájékoztatás munkaviszonyra vonatkozó szabály rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.

Változás: A továbbiakban nem kell tájékoztatni a dolgozót a munkavégzés helyéről!

  

2.      Változások a szabadság kiadásában

Az alapszabadságra és a pótszabadságra vonatkozó előírások nem változtak lényegesen. A régi Mt. úgy rendelkezett, hogy az alapszabadság egynegyedét (5 nap) a munkavállaló kérése szerinti időpontban kellet kiadni. Ezek az előírások 2013. január 1-jétől változnak az alábbiak szerint:

 122. § (1) A szabadságot - a munkavállaló előzetes meghallgatása után - a munkáltató adja ki.

(2) A munkáltató évente hét munkanap szabadságot - a munkaviszony első három hónapját kivéve - legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban köteles kiadni. A munkavállalónak erre vonatkozó igényét legalább tizenöt nappal a szabadság kezdete előtt be kell jelentenie.

 Az öt nap tehát hét napra módosul, továbbá megszűnt a Mt. 134.§ (2) által biztosított korábbi lehetőség, amely az alábbiakat tette lehetővé. „Ha a munkavállalót érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetőleg családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, a munkavállaló erről haladéktalanul értesíti a munkáltatót. Ebben az esetben a munkáltató az alapszabadság egynegyedéből összesen három munkanapot - legfeljebb három alkalommal - a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban, a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles kiadni.”

 
  

3.      Változások a munkáltatói döntéseket követő munkajogi igény érvényesítésében

 A munkáltató döntések alkalmával a régi Mt. 202.§ szerint a közléstől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a területileg illetékes Munkaügyi Bírósághoz. Az új Mt. belépésével a következő előírások lépnek hatályba 2012. július 1-jén.

 

A MUNKAJOGI IGÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

 

285. § (1) A munkavállaló és a munkáltató a munkaviszonyból vagy az e törvényből származó, a szakszervezet, az üzemi tanács az e törvényből vagy kollektív szerződésből, vagy üzemi megállapodásból származó igényét bíróság előtt érvényesítheti.

287. § (1) A keresetlevelet a munkáltatói jognyilatkozat közlésétől számított harminc napon belül kell előterjeszteni

  

Petróczi Gábor

közoktatási szakértő

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Németh Sándor - Miskolc

2012.11.04 20:55

Tiszetlt Igazgató Úr! Láttam a tájékoztatási kötelezettséget a honlapján. Adatok nélkül nem tudna föltölteni egy mintát a honlapjára, hogy Önöknél ez Hogy néz ki egy átlago pedagógus és egy igazgató esetében?
Nagy segítség lenne!
önök biztosan szabályosan elkészítették. Köszönettel. N. S.

Petróczi Gábor - Re: Miskolc

2012.11.07 18:29

Kedves Sándor!

Kedvedért a mai napon föltettem a Tanügyigazgatás menübe egy Munkaügyi tájékoztatás bejegyzést, amelyben letölthető minta szerepel egy pedagógus közalkalmazottra vonatkozóan. 16 órától 18 óráig 18-an már elolvasták! Köszönöm nektek!

Tóthné Rézman Györgyi - trgy@freemail.hu

2012.10.24 18:30

Tisztelt Igazgató Úr!
Munkajogi kérdésben szeretném igénybe venni a segítségét. Gyógypedagógus vagyok, speciális szakiskolában tanítok, tanulásban akadályozott és értelmükben akadályozott tanulókat. Heti egy alkalommal szakmai gyakorlaton vagyok az utóbbi csoporttal egy gyakorló kertben. Az iskolánkat szakértő kolléga szerint ezeken a napokon én nem gyógypedagógusi minőségemben vagyok a csoporttal, hanem szakoktatóként, ezért ezekre a napokra 25 a kötelező órám.
Szeretném, ha segítene, milyen jogszabály alapján történik az átminősítésem? A kinevezésemet is ki kell javítani, heti négy nap gyógypedagógus, egy nap szakoktató? Jövőre, ha ez változik, új kinevezést írunk? Ha szakoktatói minőségemben vagyok a gyerekekkel, hogyan valósul meg a törvényi előírás, ami kimondja, hogy középsúlyos fogyatékosokkal gyógypedagógusnak kell foglalkozni?
Köszönöm a segítségét!
Tóthné Rézman Györgyi

Csehné Jutka - csehnekovacs@gmail.com

2012.10.23 16:44

Tisztelt Igazgató Úr!
Napi rendszerességgel olvasom cikkeidet, szinte minden felmerülő kérdésemre választ kapok általuk. A mostanira viszont kérném a segítségedet. Dajka néni most október közepén közölte, hogy december 30-tól szeretne a 40 éves munkaviszony alapján nyugdíjba vonulni. Kérdésem: felmentéssel engedhetem-e, hiszen a neki járó 6+2 havi felmentési időt már nem tudom addig számára biztosítani, vagy a lemondás a célszerűbb? A 2 hónap még belefér. Köszönöm segítségedet. Csehné Jutka

Petróczi Gábor - Re: csehnekovacs@gmail.com

2012.10.23 20:45

Kedves Judit!
Hát bizony jelezhette volna előbb is a kollégád! Ha most közlöd a felmentést, túlmegy a kívánt időponton, valóban nem tudod kiadni a felmentési időt. Az lehetségesnek látom, hogy holnap közlöd a felmentést, kiadod a felmentési időt, mentesíted a munkavégzés alól ahogyan gondolod, és így megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya 2013. júniusában. A Tb. tv. 18.§ (2a) a és b szakaszát kell alkalmazni, majd a Kjt. 30.§ (1)/f szakasza szerint a közalkalmazottnak kérelmeznie kell a felmentését. Decemberre tv-esen már nem tudod megoldani. Akkor mondjon le, vagy közös megegyezéssel szüntesétek meg a jogviszonyt úgy, hogy a 40 év szolgálati jogviszonya meglegyen. Előtte feltétlen menjen be Miskolcra a TB-igazgatósághoz, mondják ki ott a verdiktet!