Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A 2017. évi pedagógus illetményemelés elé

2017.01.10

A pedagógusok 2017. szeptember 1-jén esedékes (utolsó?) illetményemeléséről

A köznevelési törvénynek a Magyar Közlöny 2011. évi 162. számában 2011. december 29-én megjelent kihirdetése úgy rendelkezett, hogy a pedagógusok – az intézmény fenntartójától függetlenül – 2013. szeptember 1-jén egyszeri, jelentős mértékű illetményemelésben részesülnek. A törvény módosítására azonban nem kellett sokáig várni, az egyszeri jelentős illetményemelést elrendelő 65. § (1)-(2) bekezdését az Országgyűlés 2012. szeptember 1-jén máris hatályon kívül helyezte. Helyette a köznevelési törvény felhatalmazásával a Kormány a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 38. §-ában úgy rendelkezett, hogy az illetményemelés – az ország teherbíró-képességének korlátozott volta miatt – négy lépcsőben 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, majd utolsó lépésként 2017-ben lép hatályba.

2012. augusztus 31-én a köznevelési törvényben a következő törvénycikk határozta meg a pedagógusok várható illetményét.

Nkt. 65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg.

(2) Az illetményalap főiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén kétszáz százaléka.

Nkt. 95.§ (3) A …. 64-65. § …, a 8. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba

A köznevelési törvény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása azonban törölte a kihirdetett törvénynek az imént ismertetett 65. §-át, ezért a jelentős pedagógus illetményemelés 2013. szeptember 1-jén nem léphetett hatályba.

Az eredetileg kihirdetett, 2013. szeptember 1-jére tervezett egyszeri illetményemelés tehát nem jött létre, hanem 2014. augusztus 31-ig a Kjt.-ben meghatározott garantált illetményeket kellett alapul vennie a munkáltatónak. 2014. szeptember 1-jétől azonban már a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet tartalmazta az illetményemeléssel kapcsolatos átmeneti szabályokat az alábbiak szerint:

2014. szeptember 1-jétől 2017. augusztus 31-ig a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet határozta meg a pedagógusok illetményét, pontosabban az azt meghatározó illetményalapot.

38. § (1) 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalap a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének

a) 118,9 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 163,3 százaléka alapfokozat esetén,

c) 179,6 százaléka mesterfokozat esetén.

(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén,

c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén.

(3) 2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén,

c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén.

A vetítési alapot minden évben a tárgyévi költségvetési törvény határozza meg. A vetítési alap – a könnyű megjegyezhetőség kedvéért – 2014. szeptember 1-jétől változatlanul 101.500,-Ft. Az országosan egységes minimálbér 2014-ben ugyanis 101.500,-Ft volt, amellyel azonos mértékben szabta meg a 2014. szeptember 1-jétől hatályba lépett vetítési alapot a költségvetési törvény.  A pedagógusok illetményét ugyanis 2015. január 1-jétől elszakították a minimálbértől, a minimálbér helyébe mindenütt „a költségvetési törvényben meghatározott vetítési alap” szöveg került. Ha a pedagógusok illetményének kiszámítását meghatározó jogszabályok a most használatos vetítési alap helyett a minimálbérhez kötötték volna az illetmények meghatározását, akkor 2017. évi pedagógus illetmények most közel 26 %-kal magasabbak lehetnének. A minimálbér ugyanis az egyes naptári években a következőként alakult:

Naptári év

2014

2015

2016

2017

Minimálbér (Ft)

101.500

105.000

111.000

127.600

2014-hez viszonyított %-os érték

100%

103,4%

109,4%

125,7

 

A Kormányrendelet 38.§-ának fenti ismertetésekor nem elírás, hogy a 2014. szeptember 1. és 2015. augusztus 31. között az illetményalapot a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegével, az ezt követő többi időszakban azonban már a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap összegével kellett számolni. Természetesen a Kormányrendelet hatályos szövegében ma már minden évnél a vetítési alaphoz viszonyítva van meghatározva a pedagógusilletmény.

Összegezve tehát az illetményalap függvényében az egyes tanévekben az alábbi százalékos szorzószámokkal kell (kellett) az illetményeket kiszámítani:

Kezdő dátum

Záró dátum

a végzettség szintje

középfokú

alapfokozat

mesterfokozat

2013. szept. 1-től

2014. aug. 31-ig

a Kjt. garantált illetménye szerint

2014. szept. 1-től

2015. aug. 31-ig

118,9%

163,3%

179,6%

2015. szept. 1-től

2016. aug. 31-ig

119,3%

168,9%

186,4%

2016. szept. 1-től

2017. aug. 31-ig

119,6%

174,5%

193,2%

2017. szept. 1-től

?

120%

180%

200%

Most fordítsuk figyelmünket arra, hogy hogyan alakulnak a pedagógus illetményemelés 2017. szeptember 1-jén hatályba lépő szabályai az időben sajnálatosan elhúzódó béremelés utolsó lépcsőjeként!

A köznevelési kerekasztalnál folyó tárgyalások eredményeként a jogalkotó – meghallgatva az oktatási szakemberek differenciált illetményemelést szorgalmazó régi tanácsát – 2017. szeptember 1-jétől lehetőséget biztosít a pedagógusok differenciált béremelésére a köznevelési törvény 2017. szeptember 1-jén hatályba lépő 65.§ (1), (1a) és (2) bekezdéseiben foglalt alábbi rendelkezések alapján:

65. § (1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg.

(1a) A köznevelési intézmény vezetője a pedagógus munkavégzése színvonalát, nyújtott munkateljesítményét kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer alapján értékeli, és ennek figyelembevételével a munkáltató - tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője, szakképzési centrum esetében a tagintézmény-vezető javaslatára és egyetértésével - a tanévre vonatkozóan a pedagógus besorolása szerinti illetménytől eltérően is meghatározhatja az illetményét azzal, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén 119,6 százaléka,

b) alapfokozat esetén 174,5 százaléka,

c) mesterfokozat esetén 193,2 százaléka

alapulvételével megállapított illetményalappal számolt illetmény.

(2) Az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) középfokú végzettség esetén százhúsz százaléka,

b) alapfokozat esetén száznyolcvan százaléka,

c) mesterfokozat esetén kétszáz százaléka.

  Lefordítva a 2017. szeptember 1-jén hatályba lépő szakasz rendelkezéseit a pedagógusok nyelvére a következők lépnek életbe:

  1. A pedagógusok besorolása az illetményalapnak a 101.500,-Ft-os vetítési alap 120, 180 illetve 200 százalékban való meghatározása 2017. szeptember 1-jén léphet hatályba, hacsak másként nem dönt a munkáltató, tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény esetében a köznevelési intézmény vezetője.
  2. A pedagógus számára korábban törvényben garantált, az 1. pontban meghatározott besorolási illetményétől azonban el lehet térni úgy, hogy a pedagógus illetménye nem lehet kevesebb, mint a 2016. szeptember 1-jei besorolási illetmény.
  3. A 2. pontban említett differenciált illetményemelés csak a pedagógusokra vonatkozó kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszer működtetése mellett lehetséges.
  4. A tankerületi központok által fenntartott intézmények esetében a differenciált illetményemelésről az intézmény vezetője dönthet, más intézményekben a munkáltató.

Az az igazság, hogy évtizedek óta várok a jelentős munkáltatói mozgásteret, a pedagógus többletmunka elismerési lehetőségét biztosító differenciált illetményemelés (béremelés) lehetőségére. Nem pont így gondoltam. Elgondolkodtatónak tartom, hogy a korábbi időszakban a köznevelési törvény által kihirdetett, a pedagógus életpálya részét képező garantált illetményemeléstől az utolsó évben vajon célszerű-e eltérnie a bölcs munkáltatónak. A magam részéről igencsak megfontolás tárgyává fogom tenni a döntést.

Végképpen nem tartom azonban életszerűnek (sőt mi több racionálisnak), hogy a 26 órával terhelt pedagógusok, a napjaikat az intézményi önértékelés, a tanfelügyelet és a minősítés hálójában bogozó intézményvezetők és helyettesek az e mondatban felsorolt három kompetencia alapú, erőnket meghaladó energiákat igénylő értékelési rendszere mellett egy negyedik, immár az intézmény minden pedagógusára kiterjedő kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszert dolgozzanak ki, fogadtassanak el és működtessenek! Ha valakinek erre még van energiája, és a tantestülete is melléje áll, annak szívből gratulálok!

A cikk Wordben itt letölthető: A 2017. szeptemberi illetményemelés

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk