Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A magasabb vezetők pótlékáról

2016.02.22

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető vezetői pótléka

A köznevelési intézmények magasabb vezetői megbízást betöltő intézményvezető-helyettesi, tagintézmény-vezetői, intézményegység-vezetői beosztásban dolgozó pedagógusainak vezetői pótlékát a köznevelési törvény, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet határozza meg. A pótlékok jogszabályban meghatározott mértékének áttekintésekor az alábbiakkal kell tisztában lennünk.

Vetítési alap: 101.500,-Ft, a 2016. évi költségvetési törvény határozza meg.

Illetményalap: a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 38. § (2) bekezdése határozza meg:

(2) 2015. szeptember 1. és 2016. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,3 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 168,9 százaléka alapfokozat esetén, azaz 171.400,– Ft

c) 186,4 százaléka mesterfokozat esetén, azaz 189.200,– Ft

 

2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között az illetményalap a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott vetítési alap

a) 119,6 százaléka középfokú végzettség esetén,

b) 174,5 százaléka alapfokozat esetén, azaz 177.100,– Ft

c) 193,2 százaléka mesterfokozat esetén, azaz 196.100,– Ft

 

Az intézményvezető-helyettesi pótlékot a köznevelési törvény 8. sz. melléklete az illetményalap 20-40%-ában rögzíti, az tehát a 2015/16-os tanévben:

alapfokozat esetén (főiskolai diploma) 34.300 – 68.600,– Ft

mesterfokozat esetén (egyetemi diploma) 39.200 –78.400,– Ft

a pótlék összege a KLIK által fenntartott intézményekben általában az alsó határral azonos.

A tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető pótlékának mértékét a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 16. § (4) bekezdése határozza meg az az általuk irányított tagintézmény, intézményegység tanulólétszámának függvényében az alábbiak szerint:

a) Ha a tanulói létszám 750 főtől magasabb, akkor a tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető pótléka az intézményvezető-helyettesi pótlék felső határa, azaz

alapfokozat esetén 68.600,– Ft, mesterfokozat esetén 78.400,– Ft

 

b) Ha a tanulói létszám 250-750 fő között van, akkor a tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető pótléka az illetményalap 30%-ával azonos, azaz

            alapfokozat esetén 53.100,– Ft, mesterfokozat esetén 56.800,– Ft

c) Ha a tanulói létszám 250 fő alatt van, akkor a tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető pótléka az intézményvezető-helyettesi pótlék alsó határa, azaz a illetményalap 20%-ával azonos, azaz

            alapfokozat esetén 34.300,– Ft, mesterfokozat esetén 39.200,– Ft

Ha az intézményvezető-helyettesi pótlék mértékét az Nkt. által meghatározott minimális értékben, azaz az illetményalap 20%-ában határozza meg a fenntartó, akkor a magasabb vezetői pótlékok esetében az alábbi helyzet áll elő:

Alapfokozat (főiskolai diploma) esetében:

Tanulói létszám

Intézményvezető-helyettes

Tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető

750-től nagyobb

33.400,– Ft

68.600,– Ft

251-750 fő

53.100,– Ft

250 főig

34.300,– Ft

Mesterfokozat (egyetemi diploma) esetében:

Tanulói létszám

Intézményvezető-helyettes

Tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető

750-től nagyobb

39.200,– Ft

78.400,– Ft

251-750 fő

56.800,– Ft

250 főig

39.200,– Ft

 

Az intézmények szervezeti felépítésében (az SzMSz-ben) az intézményvezetőt az intézményvezető-helyettes(ek) követik, hiszen ők az egész intézmény (ide értve a tagintézményeket, intézményegységeket) vezetésének egyes területeiért felelősek. Őket követik a szervezeti hierarchiában a tagintézmények vezetői és az intézményegység-vezetők. Azt lehet tehát megállapítani, hogy az intézményvezető-helyettesi pótléknak a jogszabályban meghatározott minimális értéken tartásával a magasabb vezetői pótlékok mértéke nem tükrözi a vezetőknek az intézmény szervezeti felépítésében betöltött helyét, feladataik mennyiségét. Ezt a problémát úgy lehet kiküszöbölni, ha az intézményvezető-helyettesek pótlékát a maximális mértékben határozza meg a fenntartó.

Látnunk kell azt is, hogy a jogalkotónak ez volt a világos szándéka, hiszen a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet vezetői pótlékokról szóló 16. §-a valóban a feladatokkal adekvát arányosságot mutat abban az esetben, ha az intézményvezető-helyettesi pótlékot a maximális 40%-on állapítja meg a fenntartó (vagy a jogalkotó). Ebben az esetben ugyanis a jogszabály alkalmazásával ez a helyzet állna elő:

 

 

Tanulói létszám

Az illetményalap %-ában

Intézményvezető-helyettes

létszámtól függetlenül

40%

Tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető

750-től nagyobb

40%

251-750 fő

30%

250 főig

20%

 

 

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció