Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Könyvtárostanár vagy könyvtáros?

2015.08.26

A könyvtárostanárok, könyvtárostanítók, könyvtárosok státusáról

1. Az iskolában alkalmazott könyvtárostanárok, könyvtárostanítók pedagógus munkakört töltenek be

 

A köznevelési törvény 3. sz. melléklete tartalmazza a köznevelési intézményekben pedagógus munkakörben alkalmazottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit. A 3. sz. melléklet 14. sorában szerepel a könyvtárostanár (tanító) munkakör, az ehhez tartozó képzettségi követelmények pedig az alábbiak: könyvtárpedagógia-tanár, informatikus könyvtáros és tanító vagy tanár vagy szociálpedagógus.

A fentiek alapján látható, hogy a könyvtárostanár, könyvtárostanító munkaköröket kizárólag pedagógus szakképzettséggel lehet betölteni, a köznevelési törvény az iskolai könyvtárosokat pedagógus munkakörbe sorolja. A köznevelési törvény 98.§ (7) bekezdésében szereplő rendelkezés alapján “ Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak vagy könyvtárostanítónak alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében foglaltak szerint az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett emelt szintű könyvtárosi szakképesítéssel rendelkezik.”

 

2. A könyvtáros munkakört betöltő, nem pedagógus munkakörrel rendelkezők

 

A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 4. sz. melléklete határozza meg a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak finanszírozott létszámát. A melléklet 6-8. sorai a könyvtáros munkakör finanszírozási feltételeit határozzák meg az alábbiak szerint.

 

A

B

C

Munkakör

Feltétel

Létszám

könyvtáros

ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 1-250 tanuló között

0,5

könyvtáros

ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 251-1000 tanuló között

1

könyvtáros

ha az intézményben van könyvtár, de könyvtárostanárt/tanítót nem alkalmaznak, akkor 1000 tanuló felett

2

 

Az utóbbi melléklet azonban nem a köznevelési törvény pedagógus munkakörbe tartozó könyvtárostanári, könyvtárostanítói munkaköréről szól, hanem a nevelő-oktató munkát segítő könyvtáros szakemberekről, akiknek alkalmazási feltételeit határozza meg. Azokról a könyvtárosi vagy segédkönyvtárosi szakképzettséggel rendelkezőkről szól a 4. sz. melléklet, akik esetleg egyáltalán nem is rendelkeznek pedagógus szakképesítéssel. Az iskolai könyvtárban alkalmazott könyvtárosok (ha vannak ilyenek), nem pedagógus munkakört töltenek be, hanem a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörük van. A kormányrendelet 2. sz. mellékletében meghatározottak szerint a könyvtáros munkakört C, D, E és F fizetési osztályba sorolással (középfokú és felsőfokú képesítéssel) lehet ellátni. A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 2015. szeptember 1-jétől hatályos előírásai szerint a könyvtáros munkakört (nem könyvtárostanári!) betöltőkre akkor vonatkozik a köznevelési törvény 64-65.§-aiban foglalt pedagógus életpálya révén megvalósuló illetményemelés, amennyiben pedagógusi szakképzettséggel (is) rendelkeznek.

 

A pontos rendelkezés az alábbi: 39/C. § A nevelési-oktatási intézményben nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottat, aki pedagógus szakképzettséggel és 2015. szeptember 1-jén

a) már legalább két év szakmai gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, valamint a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő szerinti kategóriába,

b) két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kell besorolni.

 

3. A könyvtárostanárok és a könyvtárosok illetménye a pedagógus életpályában

A fenti okfejtéssel remélhetőleg világossá válik a könyvtárostanár és a könyvtáros munkakör közötti különbség, amelyet a köznevelési törvény és annak foglalkoztatási kormányrendelete világosan megkülönböztet. A fentiek alapján a könyvtárostanári, könyvtárostanítói munkakört betöltő pedagógusok – mint pedagógus munkakört betöltő személyek – a pedagógus életpálya béremelésében természetesen részesülnek.

A könyvtáros munkakört betöltő, a nevelő-oktató munkát segítő munkakörben lévő alkalmazottak 2015. szeptember 1-jétől részesülnek a pedagógus életpálya szerinti bérezésben, de csak abban az esetben, ha könyvtárosi szakképzettségük mellett valamilyen pedagógusi szakképzettséggel (nem feltétlenül könyvtárostanári) rendelkeznek.

 

Kazincbarcika, 2015. augusztus 26.

 

Petróczi Gábor       

igazgató, tanügyigazgatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció