Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Könyvtárostanárok óraszáma, munkabeosztása

2013.08.29

 A könyvtárostanár, könyvtárostanító óraszámának meghatározása

2013. szeptember 1-jétől
 
A könyvtárostanár munkaidejére vonatkozó, 2013. augusztus 31-ig hatályban lévő korábbi rendelkezések nem változtak lényegesen. A változás annyiban áll, hogy míg korábban a könyvtárostanár munkaidejének összetevőit a kötelező óraszámának alapján kellett kiszámítani, 2013. szeptember 1-jétől az oktatással-neveléssel lekötött munkaidő alapján kell a számításokat elvégezni.
 
A köznevelési törvény az alábbiakban szabályozza a könyvtárostanár munkaidejének összetevőit:
Nkt. 62.§ (12): Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár zárva tartása mellett - a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.
 
A könyvtáros munkaidejének konkrét számadatai tehát azon múlnak, hogy számára a munkáltató hány óra neveléssel-oktatással eltöltött munkaidőt határozott meg. Ez heti 22-26 óra között lehet abban az esetben, hacsak a könyvtárostanár nem tölti be a közalkalmazotti vagy üzemi tanács, esetleg szakszervezet munkahelyi képviselőjének valamely feladatkörét.
Ha a neveléssel-oktatással eltöltött munkaidő 22-26 óra közötti adott szám, akkor a könyvtáros számára (kerekítés nélkül) az alábbi munkaidő-összetevőket határozza meg a törvény:
 
 
Természetesen elfogadható munkáltatói számítás az is, ha az egyes oszlopokban szereplő egésztől különböző számokat kerekíti úgy, hogy az összes munkaidő – változatlanul – 32 órát adjon ki.
 
Végezetül tekintsük át azt a helyzetet, amikor a pedagógus kettős munkakört tölt be, tehát valamely szakos pedagógusként áll alkalmazásban bizonyos neveléssel-oktatással lekötött munkaidőben, a nevelés-oktatással leköthető munkaidő többi részében pedig könyvtárostanári feladatokat lát el. A táblázatban itt nem szerepeltethető minden lehetőség, hiszen mind a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, mind a más szakos pedagógusként igénybe vett óraszám különbözik. Ezért a táblázatban csak néhány adatpárra vonatkozóan szerepel a számítás. Ennek alapján azonban lehetőség nyílik az egyes könyvtárosi feladatokkal eltöltendő óraszámok pontos kiszámítására.
A táblázat 1. sz. sorában a munkáltató döntése szerint meghatározott 22-26 óra közötti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő szerepel. Ha a pedagógus 24 óra neveléssel-oktatással lekötött munkaidő esetén a könyvtárostanári feladatok ellátása mellett pl. 8 tanítási óra megtartására kap megbízást, akkor a 32 óra kötött munkaidőből az e feladatok mellé arányosan vélelmezhető kötött munkaidőt a 32-24 = 8 óra arányos 8/24-ed részével lehet meghatározni, ami 2,67 órát jelent. Táblázatunkban az óraszámokat mindenütt egészre kerekítve, ez esetben 3 órában adtuk meg. Az 5. sorban a könyvári órákra maradó kötött munkaidő (szintén egészre kerekítve) a 2. sor és a 3-4. sor összegének különbségeként adódik. A táblázat többi sora az ismertetett szabályok ismeretében jól követhető.
 
részmunkaidős könyvtáros, részben más szakosként történő alkalmazás esetében
1.
a munkaidő egyes összetevői
óra
2.
ha a nevelés-oktatással lekötött munkaidő
24
22
24
26
26
3.
nem könyvtárostanárként lekötött tanítási óra
8
12
8
10
12
4.
ezen túl nem könyvtárostanárként lekötött munkaidő
3
5
3
2
3
5.
a könyvtári órákkal lekötött munkaidő
13
5
13
14
11
6.
akkor a nyitva tartás, könyvtári órák:
13
5
13
14
11
7.
a kötött munkaidő további része 70%-a:
6
7
6
4
4
8.
a kötött munkaidő további része 30%-a:
2
3
2
2
2
9.
összes kötött munkaidő
32
32
32
32
32
10.
nem kötött munkaidő
8
8
8
8
8
11.
teljes heti munkaidő
40
40
40
40
40
 
Megjegyezzük, hogy kettős munkakör esetében nincs olyan hatályos jogszabály, amely a munkáltatót arra kötelezné, hogy a munkáltatónak a szakos tanárként, ill. könyvtárosként ellátott órák arányában kellene kiszámítania a kötött munkaidő órákkal le nem fedett részét, a kötött munkaidő órákkal le nem fedett részét a két terület között a szükségletek függvényében határozhatja meg a munkáltató.
 
 
Munkabeosztás az iskolai könyvtárostanár, könyvtárostanító részére
 
A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos előírásai alapján a munkáltatónak meg kell határoznia a könyvtárostanár neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének összetevőit. A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jétől hatályos előírásai a következők:
 
Nkt. 62.§ (12): Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő keretében biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidő többi része hetven százaléka - a könyvtár zárva tartása mellett - a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása, gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel összefüggő más tevékenység ellátására szolgál.
 
Az ön könyvtárostanári munkakörében 2013. szeptember 1-jétől a köznevelési törvény 62.§ (5)-(6) és (12) bekezdéseinek előírásai alapján – az iskola többi pedagógusával azonos mértékben – heti 26 órában határozom meg a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének mértékét. Így könyvtárostanári munkakörében munkaidejét a következőként határozom meg.
 
1.
Heti munkaideje
40 óra
Munka tvk.
2.
Kötött munkaideje, Nkt. 62.§
32 óra
40 óra 80%-a
3.
Oktatással-neveléssel lekötött munkaideje, Nkt.62.§
26 óra
40 óra 65%-a
4.
Könyvtári óráinak száma (nyitva tartás mellett)
26 óra
Mint a 3. sor
5.
A kötött munkaidő fennmaradó része
6 óra
32– 3. sor
6.
Könyvtári munka, kapcsolattartás (zárva tartás)
4 óra
5. sor 70%-a
7.
Kapcsolatépítés, beszerzés, pedagógiai feladatok
2 óra
5. sor 30%-a
8.
A heti munkaidő nem kötött része (iskolán kívül)
8 óra
1. sor – 2. sor
9.
Munkaideje összetevőinek összege
40 óra
4.sor+6–8. sor
 
Heti 32 órás kötött munkaidejének időpontját – az önnel történt egyeztetést követően – az alábbiak szerint határozom meg.
 

Óra

Hétfő

Kedd

Szerda

8-9

 

 

 

 

 

 

9-10

 

 

kötött munkaidő

könyvtári munka

 

 

10-11

 

 

kötött munkaidő

könyvtári órák

11-12

kötött munkaidő

könyvtári órák

könyvtári órák

12-13

13-14

14-15

15-16

Külső kapcsolat

16-17

 

 

 

 

 
A munkaidő beosztását tartalmazó teljes áblázatot az egész cikkel együtt itt töltheti le:
 
Kazincbarcika, 2013. augusztus 29.
 
 
Petróczi Gábor
igazgató

 

 

 

A mappában található képek előnézete Képek a családomról