Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Ki taníthat a napköziben?

2013.01.21

 A Nemzeti köznevelési törvény a napközi foglalkozást tartók képesítési követelményéről

 
Nkt. 4. § E törvény alkalmazásában
5. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók fejlődését szolgálja
 
Következtetés: A napközis foglalkozás nem tanítási óra, hanem a tanulók fejlődését szolgáló csoportos pedagógiai tartalmú foglalkozás, ezért az „egyéb foglalkozás”-nak minősül.
 
Nkt. 98. § (1) Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat.
(3) Az óvodapedagógus-munkakör betölthető konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozás tartására alkalmazható az is, aki konduktor-tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
 
Konklúzió: Napközis foglalkozást az intézmény bármely pedagógusa tarthat. Kicsit aggályos, hogy a 3. sz. mellékletben az szerepel, hogy az alsó tagozatban tanítói képesítéssel, a felső tagozatban tanári képesítéssel kell rendelkeznie az ott tanító pedagógusnak, de a törvény szövegében szereplő fenti rendelkezések számomra azt jelentik, hogy akár az alsó, akár a felső tagozaton – képesítéstől függetlenül – bármely pedagógus szakképzettségű kolléga alkalmazható.
Természetesen alkalmazhatók a pedagógiai előadó (mester) diplomával rendelkező kollégák is.

 

 

A mappában található képek előnézete Életképek