Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Illetményfizetés készpénzben?

2014.05.21

Kérheti-e a pedagógus vagy más köznevelési intézményben foglalkoztatott munkavállaló, hogy munkabérét (illetményét) készpénzben kapja meg?
 
Munka törvénykönyve
158. § (1) A munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által meghatározott fizetési számlára utalással kell kifizetni.
159. § (1) A munkabér készpénzben történő kifizetése esetén - eltérő megállapodás hiányában - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel kell eljárni.
(2) A munkabért, ha a bérfizetési nap heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.
(3) A munkabért a bérfizetés előtti utolsó munkahelyen töltött munkanapon kell kifizetni, vagy a munkáltató költségére a tartózkodási helyére kell megküldeni, ha a munkavállaló a bérfizetési napon jogos okból nem tartózkodik a munkahelyén.
(4) A szabadság megkezdése előtti munkanapon ki kell fizetni
a) a szabadság idejére eső bérfizetési napon esedékes, valamint
b) az igénybe vett szabadság idejére járó munkabért.
(5) A munkáltató a munkabért köteles a munkavállaló által megadott címre elküldeni, ha a munkaviszony a bérfizetési nap előtt megszűnt. Az elküldés költsége a munkáltatót terheli.
(6) A munkabért a munkavállaló munkahelyén vagy a munkáltató telephelyén munkaidőben kell kifizetni.
Szórakozóhelyen munkabér csak az ott dolgozóknak fizethető ki.
  
Kjt.
79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.
(3) A munkáltató viseli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifizetésének a költségét.
 
A Kjt. 80.§-a tartalmazza a Munka törvénykönyvének azokat a szakaszait, amelyek a közalkalmazotti jogviszonyban nem alkalmazhatóak, ezek között a 158-159. § nem szerepel.
 
Következtetések:
 
Ha a szóban forgó munkavállaló közalkalmazott, akkor a Mt. 158-159.§-a ugyan biztosít lehetőséget a munkabér készpénzben történő kifizetésére, azonban ezt a Kjt. (egyébként alacsonyabb rendű törvény) 79/A §-a egy feltételhez köti, nevezetesen ahhoz, hogy a közalkalmazott nem rendelkezik bankszámlával. Ha ez a feltétel teljesül, akkor nincs akadálya a közalkalmazotti illetmény készpénzben történő kifizetésének.
 
Ha a szóban forgó munkavállaló nem közalkalmazott, akkor a munkáltatót és a munkavállalót nem köti a Kjt. 79/A §-ában meghatározott feltétel. Ha tehát a munkáltatóval úgy állapodnak meg, hogy a bér kifizetése készpénzben történik, az eljárás törvényesnek tekinthető.
 
Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a munkabér készpénzben történő kifizetéséhez igen kevés munkavállalói előny tartozik, többségben vannak azok az érvek, amelyek mind a munkáltató mind a munkavállaló számára előnyössé teszik a munkabér folyószámlára történő átutalását.
 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai