Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak felmentése

2017.04.19

Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése a nyugdíjkorhatár eléréseko

 A cikk Wordben innen letölthető: Jogviszony megszüntetése nyugdíjkorhatár

Kjt.25. § (2)/e: A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető: e) felmentéssel;

Kjt. 30. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/D. §-ban és a 32. § -ban foglalt korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján nyugdíjasnak minősül [Mt. 294. § (1) bekezdés g) pont].

 (4) A közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi. 

(5) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel megállapításához szükséges jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell igazolni.

Figyelem! A Kjt. 30.§ (4) bekezdésében szereplő lehetőség azokra a nőkre vonatkozik, akik rendelkeznek legalább 40 év jogosultsági idővel. A 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők tehát – életkoruktól függetlenül – kérelmezhetik a munkáltatótól közalkalmazotti jogviszonyuk felmentéssel történő megszüntetését. A felmentést úgy is lehet kérelmezni, hogy a 40 év jogosultsági időt nem a felmentési idő kezdetekor, hanem annak leteltekor teljesíti a közalkalmazott. Arra is van tehát lehetőség, hogy a 40 éves jogosultsági idő megszerzése előtt a nő közalkalmazott (általában) 8 hónappal korábban kezdje meg felmentési idejének letöltését. Ha a (nő) közalkalmazott a felmentésére irányuló kérelmet benyújtotta, azt a munkáltató – a feltételek fennállása esetén – köteles teljesíteni, mérlegelési joga nincs.

 A férfi közalkalmazottaknak az előző bekezdésben ismertetett lehetőség – sajnos – nem áll rendelkezésükre. Esetükben a felmentést a Kjt. 30. § (1)/d szakasza alapján lehet megvalósítani. Ennek fontos kritériuma azonban, hogy a felmentés közlésekor, de legkésőbb a felmentési idő kezdetekor a (férfi) közalkalmazott nyugdíjas munkavállalónak minősüljön.

 

Mt. 294. § (1) E törvény alkalmazásában

g) nyugdíjas munkavállaló, aki

ga) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),

gb) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül,

Értelmezés: Először azt kell eldönteni, hogy a felmentés a Kjt. 30.§ (1) bekezdésének d) vagy (4) bekezdése alapján történhet meg.

1.      A még nem nyugdíjas, de nyugdíjhoz közel álló női közalkalmazott felmentésére a Kjt. 30.§ (4) bekezdése alapján kerülhet sor. Ennek alapját a női közalkalmazott munkáltatóhoz eljuttatott írásos kérelme képezi. A kérelem benyújtásakor – a feltételek teljesülése esetén – a munkáltatónak mérlegelési joga nincsen.

2.      A Kjt. 30.§ (1)/d szakaszában foglalt eljárással a munkáltató azokat a közalkalmazottait mentheti föl, akik a felmentés közlésekor, de legkésőbb a felmentési idő kezdetének napján (az Mt.-ben foglalt idézett szakasz szerint) nyugdíjasnak minősülnek.

3.      A közalkalmazott akkortól lehet nyugdíjas, amikor betöltötte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt [1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)], valamint rendelkezik az előírt szolgálati idővel.

A nők közalkalmazotti jogviszonyának Kjt. 30. § (4) bekezdésben meghatározott megszüntetésére a) a közalkalmazott kérésére b) a felmentési idő leteltét követően van lehetőség, amennyiben az 1. és a 3. pontban leírtak teljesülnek.

 Szükséges teendők:

1.      Adategyeztetést kell kérni a Nyugdíjbiztosítótól: 2013. január 1-jétől ugyanis a szolgálati idő elismerésének hagyományos lehetősége megszűnt. Kérelemre az eljárás kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül, a Központi Rendszer elektronikus felületén a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetési eljárás” menüpontban indítható meg. Fontos tudnunk, hogy az 1955. és 1959. között születettek esetében az egyeztetési eljárást a Hivatal (külön kérelem nélkül) 2014. december 31-éig meg fogja indítani.

2.      Írásban kérni kell a munkáltatótól a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését a nyugdíjkorhatár betöltésének napján, példánkban 2015. április 15-én.

3.      A munkáltatónak vissza kell számolnia a (példánkban) 8 hónap felmentési időt, azaz 2014. augusztus 15-én kezdődhet meg a felmentési idő, és 2015. április 15-én telik le, ekkor szűnik meg a közalkalmazotti jogviszony.

4.      A közalkalmazotti jogviszony megszűnését követő napon (példánkban április 16-án a közalkalmazotti jogviszony megszüntetését tartalmazó nyilatkozattal jelentkezni kell a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságnál, és a szóban forgó naptól meg kell igényelni a nyugdíjellátást.

  Az adategyeztetésről többet itt tudhat meg: OFNY-tájékoztató

Jár-e ebben az esetben a jubileumi jutalom?

Kjt. 78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.

(2) A jubileumi jutalom:

c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öt havi illetményének megfelelő összeg.

(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d), vagy f) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.

(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

 

Mentesítés a munkavégzés alól…

 Kjt. 33. § (3) A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat – a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

Magyarázat: A munkavégzés alóli mentesítést a munkáltatók általában praktikusan úgy adják ki, hogy a felmentési idő első felében munkavégzést rendelnek el, a második felében pedig mentesítik a közalkalmazottat a munkavégzési kötelezettség alól. Ez a munkáltató (és többnyire a munkavállaló szempontjából is) célszerű, de nem az egyedül lehetséges megoldás. A munkavégzés alóli mentesítés felének (azaz a felmentési idő negyedének) kiadási idejét ugyanis a közalkalmazott jogosult meghatározni.

 

Ezen felül azonban ki kell adni a munkavállaló számára járó időarányos szabadságot is. A mentesítési idő alatt a közalkalmazottnak nincs munkavégzési kötelezettsége. Ebből adódóan ezen időtartam alatt szabadságot sem lehet kiadni számára. A felmentési idejét töltő közalkalmazott szabadságát tehát a munkavégzéssel töltött időszakban lehet kiadni. A szabadság a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének napjáig időarányosan jár, a példánkban hozott április 15-i megszüntetés esetében tehát 16 nap szabadságot kell kiadni.

Kazincbarcika, 2014. július 13.

 

Petróczi Gábor

közoktatási szakértő


 

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Nyári megpróbáltatások - 2013