Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Erkölcsi bizonyítvány a köznevelési intézményekben

2013.02.14

 

Kell-e erkölcsi bizonyítvány a köznevelési intézményekben dolgozóknak?
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 66. § (1) bekezdése előírja:
66. § (1) A köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott
a) rendelkezzen az előírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel,
b) büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen.
 
Az előírás azt jelenti, hogy a köznevelési törvény hatálya alá tartozó állami, egyházi, alapítványi, magán, stb. intézményekben minden alkalmazottnak erkölcsi bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, mert ezzel igazolható a büntetlen előélet.
 
Következmény: nem csak a pedagógusok, a nevelési munkát segítő alkalmazottak, a gazdasági, ügyviteli, technikai, stb. dolgozóknak is igazolniuk kell a büntetlen előéletüket.
 
Kinek kell finanszíroznia az erkölcsi bizonyítvány beszerzési költségeit? Mivel a büntetlen előélet igazolása előfeltétele az alkalmazásnak, az erkölcsi bizonyítvány beszerzésének költségei a munkavállalóra hárulnak. Természetesen nincs akadálya annak, hogy ezt a kiadást az intézmény átvállalja.
 
Mit kell tenni, ha egy munkavállalónak nincs erkölcsi bizonyítványa? Haladéktalanul be kell szerezni azért, mert ha egy vizsgálat megállapítja a büntetlen előélet igazolásának hiányát, akkor azt is megállapíthatja, hogy a munkavállaló alkalmazása törvénytelen, mert megsértette a köznevelési tv. 66.§ (1) bekezdését. A Munka törvénykönyve 27. § (1) bekezdésében foglalt előírás szerint pedig“Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabály megkerülésével jött létre.” Ez azt jelenti, hogy az erkölcsi bizonyítvány nélkül alkalmazott munkavállaló, közalkalmazott munkaszerződése érvénytelen, azt meg kell szüntetni.
 
További előírásokat tartalmaz a Kjt.:
Kjt. 25. §(1) A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
(3)A munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt az Mt. 29. § (1) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszüntetni, ha…a közalkalmazott a 20. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül nem tesz eleget és nem igazolja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető ok következménye.
A 20.§ (6)-ban szereplő előírást: ld. lejjebb!
 
Meddig érvényes az erkölcsi bizonyítvány? Az erkölcsi bizonyítványérvényességét jogszabály nem köti határidőhöz. Vannak persze olyan pályázatok (ilyen pl. az intézményvezetői pályázat), amelyek feltételként szabják pl. 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatását; ezek esetében a dokumentum meg kell hogy feleljen a feltételeknek. A köznevelési intézményekben azonban a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítvány nem jár le. Ez azt jelenti, hogy a jogalkotó feltételezi, amennyiben a büntetlen előéletben valamiféle változás áll be, azt a munkavállaló bejelenti a munkáltatójának. Ilyenkor az erkölcsi bizonyítvány természetesen elveszíti érvényességét, azt tovább használni nem lehet.
 
Amennyiben a munkáltató kételkedik…
Amennyiben a munkáltató valamely alapos oknál fogva kételkedik az alkalmazásában lévő munkavállaló büntetlen előéletében, előírhatja új erkölcsi bizonyítvány beszerzését.
 
Kjt. 20. § (4)  A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű.
(5)  A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
(6)Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül - ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul - hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(7)Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a (6) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti.
 
Kazincbarcika, 2013. február 14.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Életképek

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.