Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Intézményvezető kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémával igyekszem foglalkozni, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

Könyvtárostanárok óraszáma, munkabeosztása

konyvtar.jpg2013. szeptember 1-jétől módosultak a könytárostanárok, könyvtárostanítók könyvtárosi feladatainak ellátását meghatározó előírások. A változások lényege az, hogy míg eddig az iskolai könyvtáros kötelező óraszámának alapul vételével kellett kiszámítani a könyvtáros munkaidejének összetevőit, 2013. szeptember 1-jétől ezt a 22-26 óra neveléssel-oktatással eltöltött, a munkáltató által meghatározott óraszám alapján kell megtenni. A bejegyzésben javaslatot talál az iskolai könyvtáros munkabeosztásának kialakítására!

 
2013.08.29 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Képek a családomról

A pedagógusok munkabeosztásának szervezése

tomeg-1.jpgEgy köznevelési szaklap felkérésére néhány oldalban összefoglaltam az új tanévben a pedagógusok munkaszervezésével kapcsolatos teendőket. Honlapom szorgalmas olvasói bizonyos részeket felismernek majd a weben korábban közzétett friss anyagaimból, főként a pedagógus életpályáról írottakat használtam föl újra. A cikkben a között munkaidőről, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőről és az eseti helyettesítés szabályairól értekezem.

 
2013.08.09 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács tájékoztatása

ora-1.jpgA Munka törvénykönyve minden köznevelési intézmény számára előírja, hogy az üzemi tanácsot, közalkalmazotti tanácsot félévenként tájékoztatni kell a munkaszervezés, munkabeosztás aktuális változásairól az új munkaszervezés bevezetése előtt legalább 15 nappal. Figyelem, ha augusztus 16-ig nem adunk tájékoztatást, akkor lényegesen megsértjük a legfontosabb munkajogszabályt! Korábbi bejegyzésemben tévesen azt írtam, hogy ez csak a Kjt. alá nem tartozozó munkáltatókra vonatkozik.

 
2013.08.07 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Egyházi iskolák működésének eltérő szabályai

templom.jpgAz egyházi fenntartású köznevelési intézmények sok tekintetben az állami intézményekkel azonos módon működnek. Vannak azonban olyan speciális szabályok, amelyeket az alapítás és a működtetés alapján figyelembe kell venni. Cikkünk összegyűjti mindazokat a speciális előírásokat, amelyeket az egyházi iskolák működtetése során figyelembe kell vennünk.

 
2013.06.26 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Az intézményvezető-helyettesi megbízás szabályai

vezeto-1.jpgAz elmúlt időszakban többen tettek föl kérdéseket az igazgatóhelyettesek, intézményvezető-helyettesek megbízásának érvényes szabályairól.  Milyen az iintézményvezető-helyettes megbízásának iőtartama, mik az igazgatóhelyettesi megbízáshoz szükséges szakképesítési követelmények, hogyan alakul 2015 szeptemberétől a kötelező óraszámuk és a magasabb vezetői pótlékuk összege?

 
2013.06.04 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

A továbbképzési ciklusok pontos számítása

potvizsga-2.jpgNagyon sok kérdést kapok a pedagógusok kötelező továbbképzési ciklusainak pontos számításával kapcsolatban. Eddig magam is halogattam a szabályok pontos tisztázását, de most léptem. Az alábbi bejegyzésben pontosan (és remélem: világosan) példákkal leírtam a jogszabályból kiolvasható szabályokat. Figyelem! Az 1993. előtt első diplomjukat szerző pedagógusok ciklusainak számítása kicsit körülményesebb!

 
2013.05.22 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 22

A testnevelés szervezésének változásai 2013-ban

sport.jpgA 2013. évi LV. tv. több ponton módosította a köznevelési törvényt. 2013. március 23-tól, május 10-től jelentősen változtak a mindennapos testnevelés szervezésével kapcsolatos előírások. Fontos változás lépett életbe 2013. március 23-án, amely rögzítette, hogy diáksportkörben valő részvétel esetén a tanuló joga eldönteni, hogy a két órát beszámíttatja-e a mindennapos kötelezettség teljesítésébe. Változtak a tanári képesítési feltételek is!

 
2013.05.13 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Ballagás-2013

Megszűnt a fegyelmi felelősségrevonás lehetősége

piros-lap.jpgA munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. korábban hatályos előírásai fegyelmi eljárás megindítását tették lehetővé. Ez a lehetőség azonban 2012. július 1-jén az új M.t hatályba lépésével megszűnt. Ettől az időponttól kezdve tehát a munkáltatónak nincs lehetősége a közalkalmazott fegyelmi felelősségre vonására.

 
2013.03.10 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak

Erkölcsi bizonyítvány a köznevelési intézményekben

Gyaszivritmus.jpgkori hiányosság a köznevelési intézményekben, hogy nem minden közalkalmazott, munkavállaló rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal! Pedig ennek megléte a régi közoktatási és az új köznevelési törvény előírásai szerint egyaránt feltétele a közoktatásban történő alkalmazásnak. Vizsgáljuk meg a részleteket!

 
2013.02.14 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Életképek | Hozzászólások: 0

A mesterképzés titkai

penzfa.jpgAz utóbbi néhány évben sok főiskolai szintű diplomával rendelkező kollégánk szerez mesterképzettséget, majd ezt követően várja azt, hogy a munkáltatója a magasabb képzettséget jelentő mesterdiploma alapján magasabb fizetési osztályba sorolja. Ez sok esetben nem következhet be, mert nem figyeltek oda a kollégák, hogy megfelelő mesterképzést válasszanak. A helyes választásról szól bejegyzésünk.

 
2013.01.27 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Eszterházy-2012

Intézményvezetői szakképzettség

bizalom.jpgIntézményvezetői pályázat esetében az új köznevelési törvény 2012. szeptember 1-jétől előírja az intézményvezetői szakképzettség igazolását. Azt mindenki tudja, hogy a közoktatás-vezetői szakvizsga intézményvezetői szakképzettséget tanúsít. És a tanügyigazgatási szakértői diploma? Van-e más szakvizsga, amely intézményvezetői szakképzettséget igazol?

 
2013.01.24 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Eszterházy-2012 | Hozzászólások: 32

Ki taníthat a napköziben?

napkozi.jpgA 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett köznevelési törvény előírásai alapján megvizsgáljuk, hogy milyen képzettségű pedagógusok tarthatnak foglalkozásokat a napköziben. A törvény egyáltalán nem tartalmazza a "napközi" szót, de az egyértelmű előírások könnyedén kiolvashatók a jogszabályból. Csak azt kell tudnunk, hogy a napközi az "egyéb foglalkozások" kategóriájába tartozik.

 
2013.01.21 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Életképek

A tankötelezettségre vonatkozó új szabályok

matyasi-gabor-pitypangkompot-fotos.jpgTöbben érdeklődtek, hogyan lép életbe a tankötelezettség 16 éves korra való csökkentése. Hány éves korig tankötelesek az általános iskolások, a 9. évfolyamosok vagy a középiskolások. Mikor szűnik meg a tankötelezettség: a 16 éves kor betöltését követő napon, vagy az ezt követő tanév utolsó napján?

 
2012.08.31 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Iskolai képek | Hozzászólások: 17

Kormányrendelet a köznevelési törvényhez

dombok-lankak.jpgA 2012. augusztus 28-án megjelent 112. sz. Magyar Közlönyben a köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet. Az új kormányrendelet a 20/1997. (II.13.) Kormányrendeletet váltja föl, igazodva a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírásaihoz.

 
2012.08.29 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Képek a családomról | Hozzászólások: 37

Az új köznevelési törvény legfontosabb változásai

A kéviragok-2011-024.jpgtoldalas cikk rövid összefoglalást tartalmaz arról, hogy a 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett köznevelési törvény mely tekintetben és milyen operatív változásokat hozott létre a közoktatási intézményekben. A dokumentumban külön jelölöm a nem 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett intézkedéseket!

 
2012.08.22 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Portrék rólam | Hozzászólások: 28

Pedagógusok tanulmányainak támogatása

001.jpgMilyen szabályok vonatkoznak a pedagógusok iskolai rendszerű tanulmányainak támogatására? Hogyan kell kiadni az iskolai rendszerű tanulmányokat végző pedagógusoknak járó szabadidőt? Milyen változásokat hozott 2012 nyarán az új Munka törvénykönyve?

 
2012.07.06 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 2

Pedagógusok hétévenkénti továbbképzése

Gyakpedagogusok.jpgran kapok olyan kérdéseket kollégáktól és vezetőktől, hogy a pedagógusoknak milyen gyakorisággal kell résztvenniük a pedagógus-továbbképzésben. Hétévente, lehetne mondani. De mit jelent ez? Van-e olyan eset, hogy 7 évnél is ritkább periódusokkal számolhatunk? Bizony van!

 
2012.04.03 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Eszterházy 2011 | Hozzászólások: 35

Munkabérről való lemondás

100ft-osok.jpgTeremt-e a jogszabály lehetőséget arra, hogy a pedagógus a munkabéréről lemondjon? A Munka törvénykönyvét olvasva az a véleményem, hogy erre nincs lehetőség. Intézményvezetőként erre végképpen nem teremtenék lehetőséget.

 
2012.04.02 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Képek az iskolámról | Hozzászólások: 5

Munkavédelmi képviselő

affiliate-munka.jpgTudja Ön, hogy az 50 főnél több munkavállalót foglalkoztató szervezetekben kötelező a dolgozók (közalkalmazottak) közül munkavédelmi képviselőt választani? Bizony ezt írja elő a munkavédelemről szóló hatályos törvény. A munkavédelmi képviselő választására a közalkalmazotti tanács választási rendjével azonos szabályok vannak hatályban.

 
2012.03.06 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 0

Közalkalmazotti tanács választása

paragrafus.jpgKötelező-e a közalkalmazotti tanács órakedvezményére költeni a szűkös költségvetésből? Igen is meg nem is a válasz. A munka törvénykönyve előírja, tehát kötelező, de - ha a racionalitás ezt diktálja - elkerülhető, mert a törvény nem fűz az elmaradáshoz jogkövetkezményeket.

 
2012.01.18 | | Menüpont: Intézményvezető kollégáknak | Fényképek: Képek az iskolámról | Hozzászólások: 0