Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Intézményi önértékelési feladatok-2016

2016.02.15

Az intézményi önértékelési feladatok ütemezése 2016-ban

Amint az eddigi tapasztalatokból azt leszűrhettük, az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti rendszer meglehetős problémákkal indult el. A 2015/16-os tanév első félévében az informatikai támogató felület csupán azokra a pedagógusokra vonatkozóan nyílt meg, akiknek a tanfelügyeleti ellenőrzésére még 2015-ben sor került. Az esetükben azonban nem a teljes intézményi önértékelési felület, hanem csupán a kérdőívekhez való hozzáférés lehetősége nyílt meg. A 2015-ben tanfelügyeleti eljárás alá vont kollégáim a mai napig sem látják tanfelügyeleti eredményeiket, csupán a kérdőíves felmérések eredményeihez férnek hozzá. Az intézményvezetőknek szerencsére hozzáférési lehetőségük van a tanfelügyeleti értékelőlapokhoz, így kollégáimat tájékoztathattam a tanfelügyeleti eredményekről, amelyek egy része az intézményi önértékelések során kitöltött kérdőíveken nyugszik.

Azok az iskolák és óvodák azonban, amelyek az intézményi önértékelés folyamatában – az immár három lépcsőben megfogalmazott tervek alapján – határozott lépéseket kívántak tenni, jellemzően a mai napig sem férnek hozzá az intézményi önértékelést támogató felülethez. Ebből arra lehet következtetni, hogy a rendszer működtetésével, kapacitásával, a jogosultságok biztosításával komoly gondok adódtak. Nem tudjuk, hogy milyen dokumentumokat, milyen felületre és milyen formátumban kell (majd) feltöltenünk a rendszerbe. A miniszteri döntés értelmében további, lényeges egyszerűsítésre, adminisztrációs csökkentésre kerülhet majd sor, amelyeknek a bevezetését a kézikönyvekben, informatikai felületeken történő átvezetést követően csak a 2017. évi tanfelügyeleti valamint az ezekhez kapcsolódó önértékelési eljárásokban lehet érvényesíteni.

Az Oktatási Hivatal 2016. február 9-én elektronikus üzenetet küldött az intézményvezetőknek, amelyben tanácsokat ad az intézményi önértékeléshez. Ezekből a levelekből idézünk az alábbiakban:

„Mivel a jogszabály nem írja elő az intézmények számára, hogy az ötévente sorra kerülő önértékelést öt éven belül egyenletesen elosztva kell megvalósítani, a fentiek alapján azt javasoljuk az intézményeknek, hogy jelenleg csak annak a pedagógusnak és vezetőnek végezzék el az önértékelését, akik benne vannak a 2016. évi tanfelügyeleti tervben. A többi pedagógus és vezető önértékelését majd akkor végezzék el, ha a további egyszerűsítések átvezetése a kézikönyvekben és a felületen már megtörtént. Az egyszerűsített önértékelési eljárás módosított felületéről valamennyi intézményt értesíteni fogunk.”

„Tájékoztatjuk, hogy a tanfelügyeleti tervben szereplő pedagógus vagy vezetői ellenőrzésben érintett intézmények számára a mai napon megnyílt az intézményi önértékelést támogató informatikai felület. Adataink alapján az Ön intézményében nincs olyan pedagógus, vezető, aki érintett a 2016. évi tanfelügyeleti ellenőrzésben, ezért az intézményi önértékelést támogató informatikai felület az Ön intézménye számára még nem került megnyitásra. Amennyiben – annak ellenére, hogy intézménye nem érintett a 2016. évi tanfelügyeleti látogatásban – szeretné az intézményi önértékelést a további egyszerűsítés átvezetése előtt megkezdeni, akkor kérjük, hogy ezt a területileg illetékes pedagógiai oktatási központnak írt kérvényében 2016. február 25-ig jelezze. Kérvénye alapján az Oktatási Hivatal 2016. március elsejétől hozzáférhetővé teszi az intézményi önértékelést támogató felületet.”

Összegezve: a 2016. évi tanfelügyeleti tervben szereplő pedagógusok és vezetők esetében megnyílt az intézményi önértékelést lehetővé tevő rendszer. Azoknak az intézményeknek és pedagógusoknak azonban, akik a 2016. évi tanfelügyeleti tervben nem szerepelnek, egyelőre nincs lehetőségük az informatikai támogató rendszer eléréséhez, az intézményi önértékelést támogató informatikai rendszerhez való hozzáférést a fentiek alapján benyújtott „kérvény”-ben lehet megtenni. Érdemes?

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció