Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Intézményi önértékelés és tanfelügyelet 2017-ben

2016.12.21

Intézményi önértékelés és tanfelügyelet 2017-ben

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet új kézikönyveinek megjelenése

2016. december 15-én az Oktatási Hivatal e-mail-ben értesítette az intézményvezetőket, hogy megjelent a 2017. január 1-jét követően használandó Önértékelési kézikönyvek, illetőleg Tanfelügyeleti kézikönyvek harmadik, javított kiadása. A módosított Önértékelési kézikönyveket és Tanfelügyeleti kézikönyveket az oktatásért felelős miniszter 2016. december 9-én jóváhagyta. 2016. december 15-én a kézikönyvek megjelentek az Oktatási Hivatal honlapján is. A kézikönyvek a 2015. október 5-én megjelent első kiadást, majd a 2016. január 25-én megjelent második kiadást követően 2016. december 9-én is kilenc különböző, bár elveiben és gyakorlatában egyező formátumban jelentek meg a következő intézménytípusokra: óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképző iskola, kollégium, alapfokú művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény – általános iskola, pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai szakmai szolgáltató

A tanfelügyeleti rendszer 2015 végén megindult ellenőrzéseinek tapasztalatai, valamint az intézményi önértékelés megindításában szerzett, sok problémát okozó intézményi tapasztalatait követően a kézikönyvek első kiadásának igen magas, időnként talán már teljesíthetetlen elvárásai és rendkívül bonyolult eljárásrendje a kézikönyvek második kiadásában már jelentősen egyszerűsödött. Folytatva a tanfelügyeleti ellenőrzési és az intézményi önértékelési rendszer racionalizálási folyamatát az oktatásirányítás a most megjelent kézikönyvekben további – igaz nem túlságosan átfogó – egyszerűsítéseket vezetett be. Ennek nyomán a 2017. január elsejétől lebonyolítandó tanfelügyeleti látogatások és intézményi önértékelések eljárásrendje, az alkalmazott eszköz- és elvárásrendszer több ponton módosult, ezzel is támogatva az egyszerűbb eljárásrend alkalmazását és az érintett pedagógusok, intézményvezetők, tanfelügyelők és az intézményi önértékelésben dolgozó kollégák adminisztrációs terheinek csökkentését.

Fontos változás, hogy mind a tanfelügyelet, mind az önértékelés esetében csökkent az értékeléskor használt elvárások (indikátorok) száma. A változások lényegét az Oktatási Hivatal TKHF/2478-1/2016. iktatószámú, 2016. december 15-én küldött elektronikus levele az alábbiakban foglalta össze:

  1. Csökkent a pedagógus, a vezető, az intézmény értékelése során használt elvárások száma (például pedagógus értékelése esetén 77-ről 62-re).
  2. Az informatikai támogató felületen egy új funkció segítségével kell majd elkészíteni az intézményi saját elvárásrendszert, és a 2017-ben indított önértékelések esetén már az így kialakított intézményi elvárásrendszernek megfelelően kerül sor az önértékelésre. Az informatikai felület lehetővé teszi, hogy – a kézikönyv intézményi elvárásrendszeréből kiindulva – az elvárások szövegét módosítsák, az intézmény esetében nem releváns elvárásokat töröljék (de minden szemponthoz tartoznia kell legalább egy elvárásnak), vagy elfogadják a kézikönyvben található egységes elvárásrendszert.
  3. Csak az intézményi elvárásrendszer elkészítése után lehet indítani az önértékelést, mivel a felületen az önértékelés az intézmény által elkészített elvárásrendszer alapján történik.
  4. Az önértékelés és tanfelügyeleti látogatás során készített jegyzőkönyv eredeti, aláírt példányát az intézmény iktatja és őrzi öt évig.
  5. Az intézményi önértékelés dokumentumai az informatikai felületen előzetesen nem érhetők el a tanfelügyeleti értékelést végző szakértők számára, csak az önfejlesztési/intézkedési terv. A helyszíni látogatás során a szakértő kérésére lehetőség van az önértékelési dokumentumok megtekintésére.
  6. Pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzése esetén a 0, 1 értéket kapott elvárások esetében kötelező szövegesen indokolnia az értékelést a szakértőknek, így jobban érvényesülhet a tanfelügyelet támogató, fejlesztő jellege.

Amint az Oktatási Hivatal 2016. december 15-én küldött e-mail-jében közölte, a miniszter által jóváhagyott kézikönyvek alapján az önértékelések elvégzésére szolgáló informatikai felület módosítása és az intézményi elvárásrendszer elkészítésére létrehozott felület kialakítása folyamatban van, a 2017-ben érvényes szabályok szerinti önértékelés indításának lehetőségéről a későbbiekben minden intézményt értesíteni fognak.

2017-ben várhatóan 2438 vezető (intézményvezető, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető) és 1950 intézmény tanfelügyeleti ellenőrzésre kerül sor, akiknek az tanfelügyeleti ellenőrzése a 2017. január 1. napjától érvényes módosított szabályok alapján történik.

Vitathatatlan, hogy a bevezetés óta eltelt két évben olyan tapasztalatok születtek az intézményekben (és bizonyára az Oktatási Hivatalban is), amelyek szükségessé tették az intézményi önértékelés és a tanfelügyeleti ellenőrzés eljárásrendjének immár második módosítását. Szakértőként és igazgatóként még mindig azt látom, hogy mindkét eljárás még mindig indokolatlanul sok vizsgálati szempontot tartalmaz, amelyeket az intézmények saját elvárási rendszerében kell (majd) megjeleníteniük. Ennek nyilvánvaló jele a pedagógusok, intézményvezetők és intézmények kidolgozandó-akceptálandó intézményi elvárásrendje, amely a harmadik kiadásban is tartalmaz egyszerűsítéseket, de nem elég átfogó jelleggel.

Még ennél is nagyobb problémát jelent, hogy az intézményi önértékeléseket támogató informatikai támogató felület – annak ellenére, hogy az intézményi önértékelés bevezetésének második évét tapossuk – még mindig nem használható a mindennapokban az intézményi önértékelések lefolytatására (ld. a Hivatal tájékoztatásának 2. pontját) azoknak a kollégáknak az esetében, akik nincsenek tanfelügyeleti ellenőrzésre kijelölve.

 

A mappában található képek előnézete Kirándulás_a_Bükkben_2016