Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az intézményi önértékelés megindítása az informatikai felületen

2017.10.26

Ez a cikk Wordben itt letölthető: Dokumentumfeltöltő felület

Az itt látható felületen a beszúrt ábrák nem jeleníthetők meg elfogadható rendben, ezért csupán a szöveges részeket közöljük. Töltse le a fenti linkre kattintva a cikket, és úgy olvassa, illetve mentse el!

Tapasztalatok az intézményi dokumentumfeltöltő felület kezeléséről

(segítség az intézményi önértékelési feladatok informatikai felületen történő elkezdéséhez)

Az itt közölt cikk teljes anyaga a Raabe Klett Kiadó 2017 decemberében megjelenő, iskolatitkároknak, óvodatitkároknak szóló külön kötetében jelenik meg. A kiadványban természetesen az iskolatitkárok számára írtuk meg munkájukat segítő tanácsainkat Sókiné Kovács Éva diplomás iskolatitkárommal.

A Köznevelési törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos előírásai alapján az iskolákban és óvodákban a 2015/16-os tanévben kellett megindítani a pedagógusok, intézményvezetők és az intézmény önértékelési feladatainak elvégzésével kapcsolatos széleskörű tevékenységet. Ennek részeként a köznevelési intézmények vezetőinek először 2015 augusztusában kellet elkészíteniük az intézmény önértékelési feladatainak ellátásával kapcsolatos szabályozást, valamint meg kellett alkotniuk a 2015/16-os tanévre vonatkozó intézményi önértékelési tervet. Ezt követően a 216/17-es tanévben – az intézményi önértékelést meghatározó jogszabályi előírások és az önértékelési kézikönyvek jelentős változását követően – szintén el kellett készülnie az intézmény adott tanévi önértékelési feladatait rögzítő tervezetnek.

Az intézmény önértékelést támogató informatikai rendszer azonban csak 2017. január 19-től vált teljes körben használhatóvá, azaz csak a 2016/17-es tanév derekától lehetett funkcionálisan használni az iskolák és óvodák pedagógusainak és vezetőinek intézményi önértékeléséhez. Ennek ellenére – tapasztalataim szerint – meglehetősen sok intézményben úgy áll a helyzet, hogy az intézményi önértékelési feladatokat nem  sikerült digitális formában megindítani, mert az ehhez szükséges „Intézményi dokumentumfeltöltő modul” felületen számos dokumentumcsoportot, dokumentumot kell feltölteni az önértékelési feladatok megindításához, amihez feltétlenül szükséges ügykezelői, valamint felhasználói informatikai gyakorlat. Tapasztalataim szerint az Intézményi dokumentumfeltöltő modul egyáltalán nem felhasználóbarát, sőt a felület logikája (?), következetessége rendkívüli nehézségeket jelent minden felhasználó számára.

Az intézményi önértékelések megindításához szükséges első lépés tehát az, hogy az Oktatási Hivatal pedagógusminősítést, intézményi önértékelést és tanfelügyeletet támogató informatikai rendszerének „Intézményi dokumentumfeltöltő modul” menüjében töltse föl az intézményi önértékelés intézményre, intézményvezetőkre és pedagógusokra vonatkozó követelményrendszerét, azaz készítse elő a felületet az intézményi önértékelési feladatok megindításához.

Az intézményi önértékelési feladatok digitális formában való megkezdéséhez először az Intézményi dokumentumfeltöltő felülettel kell megküzdeniük az ezzel megbízott kollégáknak vagy vezetőknek. Nehéz feladatuk megoldásához először azzal kell tisztában lenniük, hogy az Oktatási Hivatal intézményi dokumentumfeltöltő modul menüje milyen célokat szolgál. A dokumentumfeltöltő modulba az intézményvezető felhasználói nevével és jelszavával lehet belépni.

 1. A dokumentumfeltöltő modulba az intézménynek fel kell töltenie a tanfelügyeleti ellenőrzés elvégzéséhez szükséges meghatározott dokumentumokat, amelyek – jellemzően – az alábbiak:
 • az intézmény alapdokumentumai közül
  • a szervezeti és működési szabályzat
  • a pedagógiai program
  • az intézmény házirendje
 • az intézmény utolsó két tanévének munkaterve és az azokhoz tartozó beszámolók
 • a köznevelési intézmény továbbképzési programja és az ahhoz tartozó beiskolázási tervek
 • az intézmény vezetőjének legutolsó pályázata (ha van ilyen)

b) Az intézményi önértékelési feladatok megindításához azonban nélkülözhetetlen az alábbi dokumentumok elkészítése és az informatikai rendszerbe történő feltöltése a 2017-től hatályban lévő követelményrendszerre vonatkozóan, mert ezek hiányában az informatikai rendszerben nem lehet intézményi önértékelést indítani:

 • az intézményi önértékelésnek az intézményre vonatkozó elvárásendszere
 • az intézményvezető önértékelésének elvárásrendszere
 • a pedagógusok önértékelésének elvárásrendszere

Az intézményi dokumentumfeltöltő funkcióban végzendő feladatok ellátásához először az intézményvezető jogosultságával fel kell lépni az oktatas.hu felületére, és be kell jelentkezni látogatóként az intézményvezető saját oldalára. Itt ki kell választani az „Intézmény” fület, majd alul (kétszer) az „Intézményi dokumentumfeltöltő modul”-t.

Ezt követően a bal fölső sarokban lévő „Ügyek” táblázatában lévő bejegyzéseket kell figyelmesen tanulmányoznunk. Intézményi önértékelés csak akkor indítható meg egy pedagógusra vagy vezetőre vonatkozóan, ha az „Ügyek” táblázatban „Leadva” bejegyzéssel szerepel az adott naptári évre vonatkozó intézményi, pedagógus és intézményvezetői követelményrendszer egyaránt.

Amennyiben ezek egyike nincs lezárva és leadva, akkor a „Részletek” gombra kattintással ismerkedhetünk meg azzal, hogy mi a probléma.

Ezt követően kattintsunk a bal fölső sarokban (ahol korábban és az ábrán az „Ügyek” feliratot találtuk) a „Dokumentumok” fülre, ahol még egyszer meggyőződhetünk arról, hogy az adott évre (pl. 2017-től) fel van-e töltve az intézményi értékelés, a vezetői értékelés és a pedagógus értékelés követelményrendszere. Ha ez már rendben van, akkor a táblázat jobb oldali részén lévő papír-ikonra kattintva az adott intézményi önértékelési követelményeink részletes leírását olvashatjuk.

Ha ezen elvárásrendszerek még nem állnak rendelkezésünkre, akkor azokat első és legfontosabb tevékenységként ki kell alakítanunk (ehhez persze szükség van az intézmény vezetőjének vagy az önértékelési feladatokat irányító vezetőnek a közreműködésre, minimum felhatalmazására). Be kell lépnünk a „Dokumentumok” menübe, és a képernyő jobb felső sarkán pirossal megjelölt „Új dokumentum +” beklikkelésénél a legördülő menüből ki kell választani a „(2017-től) Intézményi elvárásrendszer” lehetőséget, alatta ki kell választani a legördülő menüből az „Ügy jellege” legördülő menüből pl. az „2017 önértékelés pedagógus általános iskola” ügyet, amelyet követően megjelenik a pedagógusok értékelését lehetővé tevő 62 indikátor. Ekkor ki kell töltenünk a követelményrendszer általunk választott és célszerű saját megnevezését (pl. Pedagógus önértékelés általános iskola 2017), majd vagy a megjelenő 62 indikátort egyesével kell beállítanunk, esetleg módosítanunk/törölnünk, vagy ha a képernyő jobb alsó sarkában megjelenő „Létrehozás” gombot megnyomjuk, akkor a bal alsó sarokban lehetőségünk nyílik mind a 132 indikátor változatlan elfogadására (Minden elvárás eredeti szövegének használata), amely általában praktikus eljárásként értékelhető. Ezt követően a Mentés és a Bezárás funkciókat kell aktiválnunk.

Ezt követően az „Ügyek” menüben a piros „Részletek” megnyitásával a „Dokumentumcsoportok” menüben vár ránk az egyik utolsó feladat, a dokumentumcsoportok felsorolásnál rákattintunk az „Intézményi elvárásrendszerre”, akkor lehetővé válik (a középső oszlopban) a dokumentumcsoport szerkesztése. A jobb oldali oszlopból ide kell áthúznunk az imént feltöltött Pedagógus elvárásrendszert, majd az „Ügy mentése” után az „Ügy leadása” következik. Ezzel rendelkezésünkre áll az intézményi önértékelés pedagógus követelményrendszere. Hát, nem volt éppen egyszerű!

Ha mindezzel készen vagyunk, akkor rendelkezésünkre áll az intézmény pedagógusokra vonatkozó elvárásrendszere. Ugyanígy kell létrehoznunk az intézményvezetői (szintén 132 indikátor) és az intézmény (szintén 132 indikátor) önértékelésének elvárásrendszerét a szoftver által felkínált lehetőségek esetleg változatlan formában történő átemelésével vagy az egyes elvárások részben átírt, részben törölt, részben átszerkesztett változatának elfogadásával.

Amennyiben rendelkezünk immár mindhárom elvárásrendszerrel, akkor innen kezdve lehetőségünk van arra, hogy az informatikai rendszerben egy pedagógus, egy vezető vagy éppen az intézmény intézményi önértékelését megkezdhessük. Innen már egyszerűbb lesz a dolgunk!

Ha azonban azt hisszük, hogy nincs még titok, nagyon tévedünk! Mert a három elvárásrendszer beállítását követően nem az egyébként logikus „Önértékelési és pedagógiai-szakmai ellenőrzési feladatok elvégzése” ikonra kattintva lehet az intézményi önértékeléseket megindítani, hanem (teljesen váratlan módon!) a „Látogatási beosztások megtekintése” (?) menüből.

Ha a látogatási beosztások megtekintésére kattintunk, akkor a megjelenő képernyőképen észre kell vennünk egy ártatlan és erőtlen kék színben pompázó feliratot: „Intézményi önértékelések”. Ha ezt is megtaláltuk, minden reményünk megvan arra, hogy nemsokára sikeres intézményi önértékelési folyamatot indíthassunk el. Nos, ez az a feladat, ahol az intézményi titkár hatásköre, segítő feladatköre véget ért, a további feladatokat itt át kell adnia az intézmény vezetőjének vagy az önértékelési feladatok elvégzéséért felelős vezetőjének.

*

Bízunk benne, hogy leírásunk segítséget jelent az intézményi önértékelés dokumentumfeltöltési feladataival foglalkozó vezetők és az iskolatitkárok, óvodatitkárok és kollégiumi titkárok számára egyaránt.

Ez a cikk nem tartalmazza az eredetileg benne szereplő ábrákat.

A teljes dokumentum Wordben itt letölthető: Dokumentumfeltöltő felület

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Kirándulás_a_Bükkben_2016