Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az intézményi önértékelés és a tanfelügyelet

2015.08.01

Az intézményi önértékelési rendszer, a tanfelügyeleti ellenőrzés és a minősítési eljárás egymásra épülése

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Vr.) 145. § (1) bekezdésében határozza meg az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (röviden tanfelügyeleti ellenőrzés) céljait az alábbiak szerint:

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés a nevelési-oktatási intézmények szakmai tevékenységét a pedagógusok munkájának általános pedagógiai szempontok alapján történő értékelésére, az intézményvezetők általános pedagógiai és vezetéselméleti szempontok szerint történő értékelésére, az intézmények saját céljainak megvalósulására, továbbá az intézményi önértékelés eredményeire alapozva értékeli, és ezzel az intézmény szakmai fejlődéséhez támogatást ad.

A definícióban most arra fordítsuk figyelmünket, hogy a tanfelügyeleti ellenőrzés országos rendszere – a pedagógusok értékelését az intézményi önértékelés eredményeire alapozva készíti el. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok 2016-ban kezdődő tanfelügyeleti ellenőrzésekor minden olyan pedagógus esetében, aki az ellenőrzési tervben szerepel, rendelkezésre kell állnia az intézményi önértékelés rá vonatkozó személyes eredményeinek. A pedagógusok tanfelügyeleti ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint folyik, és egy 3-4 oldalas, a pedagógus kompetenciáit értékelő lap kitöltésével zárul. Az értékelőlap tanfelügyelők általi kitöltésekor – a Vr. előírásai szerint – figyelembe kell venni az intézményi önértékelésnek az adott pedagógusra vonatkozó eredményeit.

Most lépjünk egyet a pedagógusok minősítési rendszere felé, ide értve a gyakornokok számára a két év szakmai gyakorlat megszerzését követő kötelező minősítő vizsgát is. A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban az Épr., azaz Életpálya rendelet rövidítést alkalmazzuk) 1. sz. melléklete rögzíti, hogy a pedagógusok minősítési eljárásának (minősítő vizsgájának) befejezésekor a végeredményt – 2016. január 1-jétől – az alábbi összetevők alapján kell kialakítani:

  • 50% – a pedagógus tevékenységét bemutató portfólió és a portfólióvédés értékelése
  • 20% – a pedagógus által megtartott, a szakos szakértő által meglátogatott két tanóra (foglalkozás) értékelése
  • 30% – az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó részei, továbbá a tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése

Ezek az előírások a 2015. évi minősítési eljárások alkalmával még nem voltak érvényben, hatályba lépésük 2016. január 1-jével történik. A 2015-ben minősítésre kerülő pedagógusok esetében – átmeneti szabályként 60%-os súllyal szerepel a portfólió és annak megvédése, 40%-os súllyal pedig a minősítők által meglátogatott órák (foglalkozások értékelése), míg a tanfelügyelet és az intézményi önértékelés megállapításait 2015-ben nem kell beemelni a minősítési folyamatba.

A pedagógusok minősítésekor tehát 2016-tól a minősítőbizottság tagjai értékelik a pedagógus által feltöltött e-portfóliót ide értve annak védését, összesítik a meglátogatott órák/foglalkozások tapasztalatait, majd a minősítési eljárás végeredményének megállapításához figyelembe veszik az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó részeit és a szóban forgó pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésnek összegző értékelését. Majd a rendelkezésre álló adatok alapján (50%-20%-30%) egyénileg értékelik a pedagógus kompetenciáit. Figyelem! Változás várható (ld. lentebb)!

A pedagógusok minősítési eljárásának és a gyakornokok minősítő vizsgájának értékeléséhez tehát feltétlenül szükséges a minősítés alatt álló pedagógusra vonatkozó tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításainak, és a rá vonatkozó intézményi önértékelés megállapításainak beemelése.

Összegzésként megállapíthatjuk tehát, hogy az intézményi önértékelés pedagógusra (ugyanígy az intézményvezetőre) vonatkozó megállapításai nélkülözhetetlen szerepet játszanak a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésekor, valamint a pedagógus minősítési eljárásának (minősítő vizsgájának) értékelésekor is. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az elmondottak miatt az intézményi önértékelés adott pedagógusra vonatkozó megállapításainak a pedagógus tanfelügyeleti ellenőrzésének időpontjára rendelkezésre kell állnia.

Figyelem!

2015. szeptember 9-én hatályba lépett a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének módosult előírása, amely már nem tartalmazza a cikkünk első oldalán részletezett 50-20-30%-os értékelési szabályt, hanem – a 2015-ben érvényes „átmeneti” szabályozással azonosan – a portfóliót 60%-ban, míg az óralátogatásokat 40%-ban veszi figyelembe a minősítéskor. Az Útmutató jelenleg hatályban lévő előírásai ennek az előírásnak ellentmondanak. Érdeklődéssel várjuk az Útmutató megjelenés előtt álló harmadik változatát, hogyan rendelkezik majd a minősítési folyamat értékeléséről.

 

 

 

 

A mappában található képek előnézete Pro Urbe