Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

A közoktatási intézmény kötelező szabályzatai

2012.09.11

Figyelem! A szabályzatok jegyzéke 2012. szeptember 11-én készült. Elképzelhető, hogy valahol tévedtünk, valamit kifelejtettünk, pontatlanul idéztünk, stb. Kérem, ha valamely szorgos olvasónk ilyennel találkozik, szíveskedjék jelezni számunkra!

A kötelező iskolai szabályzatok jegyzéke itt tölthető le, lejjebb pedig olvasható: 

Kötelező iskolai szabályzatok jegyzéke

  

A legfontosabb intézményi szabályzatok, 2012.
 
a köznevelési és egyben az államháztartási rendszerben működő intézmények számára
Knt: a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Kékkel: az új szabályozások
 
Pedagógiai terület:
·    pedagógiai program (helyi tantervek, környezetnevelési elvek már nem külön programban kell hogy megjelenjenek), Knt. 26.§, 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 7. §, 6. §
  • az egészségfejlesztési program a pedagógiai program része, 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 128.§ (5)
  • tanulmányok alatti vizsga (osztályozó vizsga, stb.) követelményei, 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 65.§ (5)
·    házirend, 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 5. §
o   továbbképzési program 5 évre, évente a beiskolázási tervek, 277/1997. (XII.22.) Korm.r.
o   nyilvántartás a pedagógus továbbképzésben résztvevőkről, 277/1997. (XII.22.) Korm. r.
·    gyakornoki szabályzat, Kjt. 22.§ (9)
 
Szervezeti és működési szabályzat és kötelező részei vagy mellékletei:
·adatkezelési szabályzat, Knt. 43. § (1), az SzMSz kötelező melléklete
·      az SzMSz része az iskolai könyvtár SzMSz-e, 20/2012 (VIII.31.) EMMI r. 4. § (2)/g), ennek kötelező mellékletei pedig (163. §, 167.§)
·      gyűjtőköri szabályzat, könyvtárhasználati szabályzat, könyvtárostanár és könyvtáros munkaköri leírása, katalógus szerkesztési szabályzata, tankönyvtári szabályzat
·      a tanulói tankönyvellátás iskolai rendje, 2001. évi XXXVII. tv. 7.§ (1)
 
·Már nem kell az SzMSz-ben vagy mellékletében szabályozni az alábbiakat:
 a katasztrófa-, a tűz- és a polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjének meghatározása, mert a 37/2001. (X.12.) OM-r. 2008.01.06-tól nem hatályos
 ellenőrzési nyomvonal, mert a 217/1998. (XII.30.) Korm. r. már nincs hatályban
szabálytalanságok kezelési rendje, 292/2009. (XII.19.), 292/2009. Korm. r. (XII.19.) 156.§ (2) Korm. r. már nincs hatályban
 
Szervezeti terület:
·    kollektív szerződés (nem kötelező), Kjt. 2.§ , közalkalmazotti szabályzat, Kjt. 2.§
·    a diákönkormányzat 20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 120. § (3)
·     az iskolaszék, szülői szervezet működési szabályai, Nkt. 73. §(6)
·    minőségirányítási program, Ktv. 40.§ (10) hatályon kívül van
·    az oktatási igazolványok (diák, pedagógus) kezelési rendje, 362/2011. (XII.30.) Korm.r. 7.§ (2)/f
·    szabadságolási terv, Kjt. 16. § (2)/f 
·    munkavédelmi szabályzat, 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről 2.§ (3)
·    kockázatértékelési szabályzat, 1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemről, 54.§ (2)-(5)
·    tűzvédelmi szabályzat, 1996. évi XXXI. tv. 19.§ (1)
·    közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési tv. 6.§ (2)-(3)
·    esélyegyenlőségi terv (50 fő alkalmazása felett), 2003. évi CXXV. tv. 63.§ (4)
·    vagyonnyilatkozati szabályzat, 2007. évi CLII. tv 11. § (6)
 
A számviteli politika keretében kell elkészíteni:
·      pénzkezelési szabályzat, 249/2000. (XII.19.) Korm. r. 8.§ (4)
·      önköltség-számítási szabályzat, 249/2000. (XII.19.) Korm. r. 8.§ (4), (14)-(16)
·      eszközök, források leltározási és leltárkészítési szabályzata, 249/2000. (XII.19.) Korm. r. 8.§ (4)
·      eszközök és források értékelési szabályzata, 249/2000. (XII.19.) Korm. r. 8.§ (4), (17)
·      kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés rendje, 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 13.§ (2)/a
·      élelmezési szabályzat, 249/2000. (XII.19.) Korm. r. 8.§ (9)
·      gazdasági ügyrend, 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 9. §, 13.§ (2)/a,(5)
·      beszerzések szabályozása, kiküldetések, reprezentációs kiadások, gépjárműhasználat, telefonhasználat, közérdekű adatok kezelésének szabályozása, 368/2011. (XII.31.) Korm.r. 13.§ (2)
·      belső kontrollrendszer, 2011. évi CXCV. tv. 69.§
 
Kazincbarcika, 2012. szeptember 11.
 
Petróczi Gábor s.k.                                                             Sáfrányos Józsefné s.k.         
igazgató, közoktatási szakértő                                           gazdasági igazgatóhelyettes

 

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

M.Ági - 8220 Balatonalmádi

2012.08.24 17:53

Kötelező-e a tanulók nyilvántartásához a beiskolázási napló, vag lehet elektronikusan is kezelni?

Petróczi Gábor - Beírási napló

2012.08.26 21:05

Kedves Ági!
A kérdése bizonyára a beírási naplóra vonatkozik. Igen, az elektronikus kezelés nem megfelelő, mert a hatályban lévő végrehajtási rendelet kötelezővé teszi a beírási napló (amelyet a minisztérium hagy jóvá adott formátumban) használatát. Jól körüljártam a problémát az anyakönyv esetében, az új vhr. sem jelent könnyebbséget egyikünknek sem. Kizárólag arra van lehetőség, hogy egy adott szoftverrel nyomtasson a forgalmazott beírási naplóba, de csak abba! Számozott papír, ugyanolyan formátum nem felel meg. Ez viszont gyakorlatilag lehetetlen a nyomtatvány szerkezete, összefűzése miatt.