Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Igazgató kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémával igyekszem foglalkozni, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

Fegyelmi helyett...

unatkozom.jpgCikkünkben azt tekintjük át, hogy milyen jogi eszközök vannak a munkáltató kezében a munkájukat nem megfelelően végző közalkalmazottak és más nem közalkalmazotti munkavállalók munkavégzési hibáinak vagy munkavégzéssel kapcsolatos magatartásának korrigálásához, illetve e cél eléréséhez milyen lehetőségek állnak a munkáltatók rendelkezésére.

 
2021.10.06 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

A pandémiát követő tanév, nevelési év indítása

covid-19.jpgNemsokára indul a 2021/2022-es tanév, nevelési év. A köznevelési intézményekben az elmúlt másfél-két évben azonban a távoktatással, az intézmények bezárásával, az óvodák működésének szünetelésével küzdöttünk, és a kényszerű távollét bizony általában meglátszik a tanulókon, gyermekeken. Gondoljuk át együtt, mennyiben kell másként indítanunk a következő tanévet, nevelési évet a pandémia után annak érdekében, hogy felmérjük a távoktatás, intézménybezárás alatt felhalmozódott esetleges hátrányokat, és mindent megtegyünk azok kiküszöböléséért. A cikk augusztus végén jelenik meg nyomtatásban a Raabe Klett Kiadó Ellenőrzés a közoktatásban c. kiadványában.

 
2021.07.13 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A feleségem virágai-2017

Munkaszerződés elkészítése az egyházi-, magán- vagy alapítványi fenntartásban működő köznevelési intézményekben

alairas.jpgAz egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartásban működő köznevelési intézmények nem tartoznak a Kjt. hatálya alá, ezért a munkaszerződés elkészítésekor vagy módosításakor a Munka törvénykönyvében foglalt szabályoknak kell megfelelniük. De a pedagógus életpályáról szóló Kormányrendelet és a Kjt. számos előírása ezekre az intézményekre is érvényes, amelyet kötelezően figyelembe kell venni a munkaszerződés elkészítésekor.

 
2021.07.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

A 2021/2022-es tanév rendje

tanar-2.jpg2021. június 8-án a Magyar Közlöny 2021. évi 105. számában megjelent a 2021/2022-es tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet. A cikkben a rendelet mellékletek nélküli szövegét olvashatják a jövő tanév iránt idejében érdeklődő olvasók.

 
2021.06.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Irénke tavaszi virágai-2020

A pedagógusok, óvodapedagógusok szabadságának tervezése a veszélyhelyzetben és annak elmúltával

paragrafus_1.jpgA veszélyhelyzetben sok problémát okozott (és okoz) a pedagógusok szabadságának tervezése és kiadása. Az óvodákban különösen nehéz helyzet alakulhatott ki az óvodai ellátás szüneteltetésének következtében. Cikkünkben a szabadság tervezésének, kiadásának problémáival foglalkozunk, különös tekintettel a veszélyhelyzet következményeire. A cikkben tárgyaljuk a pedagógusok pótszabadságuk terhére történő foglalkoztatásának jogszerű lehetőségeit is.

 
2021.05.31 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem és én

Felmondás az egyházi, alapítványi vagy magánfenntartásban működő intézményekben

fraktal.jpegEgyre nagyobb az egyházi, magán vagy alapítványi fenntartásban működő iskolák, óvodák száma. Ezekben az intézményekben a munkaviszony megszüntetésekor nem a Kjt. szabályait, hanem a Munka törvénykönyve előírásait kell alkalmazni. Cikkünkben a Munka törvénykönyve hatálya alatti felmondás szabályait hasonlítjuk össze a Kjt. alatti felmentés jóval kedvezőbb szabályrendszerével.

 
2021.05.30 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Alapdokumentumok legitimációja

bukfenc.jpgA nevelési-oktatási intézmények SzMSz-ének, pedagógiai programjának és házirendjének elkészítésekor, módosításakor különleges figyelmet kell fordítanunk a záró rendelkezések között megjelenő legitimációs nyilatkozatokra. Arról van szó, hogy a dokumentumban pontosan és világosan kell nyilatkoznunk a dokumentum elfogadásáról, véleményezéséről, jóváhagyásáról. Tapasztalataim szerint az intézményi alapdokumentumok legitimációs záradékai rendkívül sok pontatlanságot tartalmaznak. A legtöbb probléma a véleményezésre jogosultak körének pontatlan meghatározásából adódik. Remélem, új cikkem segítségükre lesz a legitimációs nyilatkozatok pontosításában.

 
2021.04.26 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A nagykörűi házunk

Foglalkoztatási problémák

elegedettseg.pngAz iskolákban, óvodákban gyakori problémát jelent a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött időkeretének pontos értelmezése és kiszámítása. E területen időnként szélsőségesen jogellenes esetekkel is találkozhatunk. Gyakori gondot jelent a részmunkaidős foglalkoztatás óraszáma, illetménye, kötött munkaideje és a megtartandó órák száma. A jogszabályok a nyugdíj előtt állóknak és a kisgyermeküket nevelőknek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy kérésükre a munkáltató részmunkaidős foglalkoztatást biztosítson. Ismerje meg a részleteket!

 
2021.02.11 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Süteményeim

Szakképző intézmények házirendje és SzMSz-e

mappak.jpgAz új szakképzési törvény hatálya alá tartozó szakképző intézményeknek 2020. szeptember 1-jétől új házirendet és SzMSz-t kellett készíteniük. A dokumentumok elkészítésére vonatkozó szabályokat azonban már nem a Köznevelési törvény, hanem a Szakképzési törvény és annak végrehajtási rendelete alapján kellett elkészíteniük. Cikkünkben szerepel a két dokumentumra vonatkozó összes jogszabályi előírás. Az írásban arról is olvashat, hogy a szakképzésben résztvevő intézmény milyen esetekben tartozik a Köznevelési törvény, és milyen esetekben a Szakképzési törvény hatálya alá. Az ellenőrző listát a cikk végén lévő linkre kattintva Word formátumban is letöltheti.

 
2021.01.24 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai 2020

A rendkívüli munkavégzés, a túlmunka elszámolása

kulcs2.jpgAz elmúlt tíz évben eljutottunk odáig, hogy a neveléssel-oktatással elrendelhető óraszám maximuma (általában 26 óra, óvodákban 32 óra) felett elrendelt foglalkozások, órák megtartásáért a munkáltatók általában díjat fizetnek, hiszen rendkívüli munkaidőben végzett rendkívüli munkavégzésről van szó. Az utóbbi időben azonban egyre több problémát jelent egyes munkáltatók "takarékos" intézkedése, amely szerint a nem teljes hetekben elmaradó órák számával csökkentik a rendkívüli munkavégzésben teljesített órák számát. Cikkünkben azt járjuk körül, hogy jogszerű-e ez az eljárás.

 
2020.12.11 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

Távozás a katedráról

kapu.jpgA vírusfertőzés rohamos iskolai, óvodai terjedésével egyre több pedagógus kolléga kerül olyan helyzetbe, hogy minél előbb (ha lehetséges azonnal) szeretné megszüntetni közalkalmazotti jogviszonyát, munkaviszonyát. Cikkünkben a foglalkoztatási jogviszony gyors megszüntetésének lehetőségeit vesszük sorba az előnyök és a hátrányok megnevezésével. A cikk a közalkalmazotti jogviszonyban és a ne közalkalmazottként dolgozó pedagógusok és más köznevelésben dolgozók számára is tartalmaz hasznos tanácsokat.

 
2020.11.12 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Kirándulás_a_Bükkben_2016

Besorolási problémák 2020-ban

felhok-1.jpgSohasem lehet elég a pedagógus és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott kollégáink besorolási problémáinak és azok megoldásának bemutatásából. A legfrissebb esetek között sok gyakornoki kinevezést és besorolást érintő problémákat is tárgyalunk.

 
2020.10.28 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

Digitális munkamódszerek a pandémia után

covid-19.jpgA Raabe Klett Kiadó Intézményvezetés c. cserelapos kötetében megjelent a "Digitális munkamódszerek a pandémia után" c. cikkem, amelyben igyekszem értékelni a távoktatás tapasztalatait, és felhívom a figyelmet a digitális oktatás lezárását követően szükséges pedagógiai, vezetői teendőkre. A cikkben felhívom a figyelmet a távoktatás során bevezetett módszerek megtartására és továbbfejlesztésére, az iskolánként lehetőleg egységes kommunikációs felület alkalmazására, valamint a pedagógusok közötti digitális kommunikáció fejlesztésére. Mi, pedagógusok sohasem álltunk olyan közel a felhőinformatika mindennapi kommunikációnkban történő alkalmazásához, mint most!

 
2020.10.15 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Színezd újra

Pedagógusok felmentési eljárása

paragrafus_2.jpgA pedagógusok és más közalkalmazottak felmentési eljárása az egyik legbonyolultabb munkáltatói teendő. Az érintett pedagógusok részéről pedig teljes bizonytalanság övezi a felmentési eljárást, mert a kollégák egyáltalán nincsenek tisztában a felmentési eljárás menetével, a szabadság kiadásának szabályaival, a munkavégzés alól történő mentesítési eljárás tudnivalóival. Ezeket tekintjük át ebben a cikkben.

 
2020.08.27 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

A pedagógusok szabadságának kiadása

nyaralas.jpgFolyamatos problémát jelent az intézményekben a pedagógusok szabadságának tervezésével és kiadásával kapcsolatos szabályok nem megfelelően pontos ismerete. Cikkünkben ismertetjük a pedagógusok szabadságának tervezésével kapcsolatos tudnivalókat, a Munka törvénykönyve által minden munkavállaló számára biztosított hétnapos szabadság kiadásának és igénylésének szabályait. Figyelmet fordítunk a szünetekben elrendelt szabadságnapok munkavégzésének lehetséges körülményeire is.

 
2020.08.23 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Digitális osztálykirándulás

Munkaidő, foglalkoztatás, szabadság a veszélyhelyzetben

bejarni-tilos--2-.jpgHogyan változtak meg a pedagógusok és más köznevelésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatására, munkaidejére, szabadságának kiadására vonatkozó szabályok. A rendkívüli helyzetben hozott kormányzati intézkedések felhasználásával tájékozódhat az aktuális munkajogi helyzetről. Olvassa el figyelmesen és tájékozódjon!

 
2020.05.04 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A kertünk

Intézményvezetők pályázatatási és megbízási eljárása

lepes-1.jpg2020. január 1-jétől több ponton megváltoztak az intézményvezetők pályáztatási és megbízási szabályai. Az intézményvezetői megbízás feltételei a Köznevelési törvényből átkerültek a pedagógus életpályáról szóló kormányrendeletbe. 2020-tól a pályáztatóknak az intézményvezetők megbízását megelőzően már nem kell kikérniük a nevelőtestületek és az alkalmazotti közösség véleményét. Lássuk pontosan, hogyan változtak az intézményvezetői megbízás és pályáztatás szabályai!

 
2020.04.06 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Tavaszi_virágaink_2016

A digitális oktatás bevezetése igazgatói szemmel

covid-19.jpgA Kormány a koronavírus terjedésének lassítása érdekében 2020. március 13-án rendkívüli intézkedéseket hirdetett ki. Ezek részeként március 16-ától az iskolákban át kell térni a távoktatásra és a digitális kapcsolattartásra. A Menedzser Praxis Kiadónál április elején megjelenő cikkünkben a távoktatás megszervezésének és vezetésének lehetőségeit tárgyaljuk.

 
2020.03.29 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Ballagás_2018

A módosított Nemzeti alaptanterv bevezetésével kapcsolatos szakmai teendők

vizsga-2.jpg2020. január 31-én megjelent a Nemzeti alaptanterv módosításáról szóló kormányrendelet. Nincs új Nat, de a régi jelentős mértékben megváltozott. Elveiben és módszereiben sokkal korszerűbb lett, a tanulók heti kötelező óraszáma nagymértékben csökkent, így sok tantárgy heti óraszáma is kisebb lett. Amennyire a Nat mellékletéből ez átlátható, nem csökkent azonban a tanulók által elsajátítandó tananyag mennyisége, ami komoly problémák forrása lehet. Cikkünkben áttekintjük a legfontosabb koncepcionális változásokat, de közöljük az egyes tantárgyak heti kötelező óraszámát is.

 
2020.02.17 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Tavaszi_virágaink_2016

Pedagógusok nyugdíj melletti foglalkoztatása

nyugdijas.jpgA pedagógusok nyugdíj melletti foglalkoztatásának témájában 2019. október 17-én közzétettem egy cikket, amelyet eddig 12 ezren olvastak, egyszer ráadásul módosítottam is. Most ismét át kellett dolgoznom, mert a TB-törvény 83/B. § (1) bekezdését 2020. június 30-ával törölte az Országgyűlés . Kérem a munkáltatókat és az érintetteket, hogy különös figyelemmel olvassák a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeiről szóló cikket.

 
2020.02.16 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Irodám-2018