Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Igazgató kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémával igyekszem foglalkozni, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

Gyakornokok és mentorok feladatai

tanar-9.jpgBejegyzésünkben röviden áttekintjük a 2013. szeptember 1-jén vagy ezt követően gyakornok fokozatba kinevezett pedagógusok gyakornoki státusával kapcsolatos feladatait, kitérünk a szakmai segítők (mentorok) feladataira, valamint a gyakornoki vizsgára történő intézményvezetői jelentkeztetésük szabályaira.

 
2014.09.16 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Lurdy-ház-2013

Közalkalmazott felmentési eljárása

munka-7.jpgRégóta készülő cikkünkben egy közalkalmazott felmentési eljrásának szabályait vesszük sorra. A cikkben leírtakat jól hasznosíthatják azok az intézményvezetők, akiknek felmentési eljárást kell lebonyolítaniuk, továbbá azok a közalkalmazottak, akik felmentési eljárás részeseivé váltak, válnak, válhatnak vagy válhattak volna.

 
2014.06.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Életképek

Illetményfizetés készpénzben?

penzek.jpgKaptam egy érdekes kérdést: a munkavállaló kérésére kifizethető-e a közalkalmazott illetménye, a munkavállaló munkabére készpénzben? A válaszhoz mind a Munka törvénykönyve, mind a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A válasz pedig más a közalkalmazotti és a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusok és köznevelési alkalmazottak számára.

 
2014.05.21 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

A házirend és az SzMSz 2014. évi módosítása

szabalyzat.jpg2013-ban az intézmények minden alapvető dokumentumát át kellett dolgoznunk, így az SzMSz-ben nagyon sok, a házirendben ettől jóval kevesebb változást kellett bevezetnünk. Azt hinnénk, 2014-ben már nincs dolgunk az SzMSz és a házirend módosításával, de ez nem így van! A tankönyvpiac rendjét szabályozó, 2014. január 1-jén hatályba lépett új törvény miatt mindkét dokumentumot módosítani szükséges! Kiegészítésként (kékkel) rövid javaslatot teszek a házirend cikkben tárgyalt előírások szerinti módosítás szövegére.

 
2014.04.06 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Ballagás-2013

A határozat tartalmi és formai követelményeiről

paragra.jpg A jogszabályok előírásait követve akülönféle tanulói jogviszonnyal, munkáltatói kérdésekkel kapcsolatos döntéseinkről határozatot kell hoznunk. Bejegyzésünkben áttekintjük a szabályos határozat formai és tartalmi elemeit, és egy példát mutatunk be a magántanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban írt határozat formájában.

 
2013.12.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

A gyakornoki minősítés gyakorlati problémái

fiatal.jpgGyakori probléma a 2013. szeptember 1-je előtt (és után) létesített pedagógus munkakörök esetében a gyakornoki minősítés pontos szabályainak meghatározása. A szóban forgó dátum előtt és után létesített gyakornoki jogviszonyok esetében nem csak a gyakornoki időben, hanem a gyakornoki idő utolsó hónapjában történő minősítésben is lényeges különbség van, amelyre - eddig - sokan nem figyeltek föl!

 
2013.11.21 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Könyvtárostanárok óraszáma, munkabeosztása

konyvtar.jpg2013. szeptember 1-jétől módosultak a könytárostanárok, könyvtárostanítók könyvtárosi feladatainak ellátását meghatározó előírások. A változások lényege az, hogy míg eddig az iskolai könyvtáros kötelező óraszámának alapul vételével kellett kiszámítani a könyvtáros munkaidejének összetevőit, 2013. szeptember 1-jétől ezt a 22-26 óra neveléssel-oktatással eltöltött, a munkáltató által meghatározott óraszám alapján kell megtenni. A bejegyzésben javaslatot talál az iskolai könyvtáros munkabeosztásának kialakítására!

 
2013.08.29 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Képek a családomról

A pedagógusok munkabeosztásának szervezése

tomeg-1.jpgEgy köznevelési szaklap felkérésére néhány oldalban összefoglaltam az új tanévben a pedagógusok munkaszervezésével kapcsolatos teendőket. Honlapom szorgalmas olvasói bizonyos részeket felismernek majd a weben korábban közzétett friss anyagaimból, főként a pedagógus életpályáról írottakat használtam föl újra. A cikkben a között munkaidőről, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőről és az eseti helyettesítés szabályairól értekezem.

 
2013.08.09 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács tájékoztatása

ora-1.jpgA Munka törvénykönyve minden köznevelési intézmény számára előírja, hogy az üzemi tanácsot, közalkalmazotti tanácsot félévenként tájékoztatni kell a munkaszervezés, munkabeosztás aktuális változásairól az új munkaszervezés bevezetése előtt legalább 15 nappal. Figyelem, ha augusztus 16-ig nem adunk tájékoztatást, akkor lényegesen megsértjük a legfontosabb munkajogszabályt! Korábbi bejegyzésemben tévesen azt írtam, hogy ez csak a Kjt. alá nem tartozozó munkáltatókra vonatkozik.

 
2013.08.07 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Egyházi iskolák működésének eltérő szabályai

templom.jpgAz egyházi fenntartású köznevelési intézmények sok tekintetben az állami intézményekkel azonos módon működnek. Vannak azonban olyan speciális szabályok, amelyeket az alapítás és a működtetés alapján figyelembe kell venni. Cikkünk összegyűjti mindazokat a speciális előírásokat, amelyeket az egyházi iskolák működtetése során figyelembe kell vennünk.

 
2013.06.26 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

Az intézményvezető-helyettesi megbízás szabályai

vezeto-1.jpgAz elmúlt időszakban többen tettek föl kérdéseket az igazgatóhelyettesek, intézményvezető-helyettesek megbízásának érvényes szabályairól.  Milyen az iintézményvezető-helyettes megbízásának iőtartama, mik az igazgatóhelyettesi megbízáshoz szükséges szakképesítési követelmények, hogyan alakul 2015 szeptemberétől a kötelező óraszámuk és a magasabb vezetői pótlékuk összege?

 
2013.06.04 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

A továbbképzési ciklusok pontos számítása

potvizsga-2.jpgNagyon sok kérdést kapok a pedagógusok kötelező továbbképzési ciklusainak pontos számításával kapcsolatban. Eddig magam is halogattam a szabályok pontos tisztázását, de most léptem. Az alábbi bejegyzésben pontosan (és remélem: világosan) példákkal leírtam a jogszabályból kiolvasható szabályokat. Figyelem! Az 1993. előtt első diplomjukat szerző pedagógusok ciklusainak számítása kicsit körülményesebb!

 
2013.05.22 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 22

A testnevelés szervezésének változásai 2013-ban

sport.jpgA 2013. évi LV. tv. több ponton módosította a köznevelési törvényt. 2013. március 23-tól, május 10-től jelentősen változtak a mindennapos testnevelés szervezésével kapcsolatos előírások. Fontos változás lépett életbe 2013. március 23-án, amely rögzítette, hogy diáksportkörben valő részvétel esetén a tanuló joga eldönteni, hogy a két órát beszámíttatja-e a mindennapos kötelezettség teljesítésébe. Változtak a tanári képesítési feltételek is!

 
2013.05.13 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Ballagás-2013

Megszűnt a fegyelmi felelősségrevonás lehetősége

piros-lap.jpgA munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. korábban hatályos előírásai fegyelmi eljárás megindítását tették lehetővé. Ez a lehetőség azonban 2012. július 1-jén az új M.t hatályba lépésével megszűnt. Ettől az időponttól kezdve tehát a munkáltatónak nincs lehetősége a közalkalmazott fegyelmi felelősségre vonására.

 
2013.03.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak

Erkölcsi bizonyítvány a köznevelési intézményekben

Gyaszivritmus.jpgkori hiányosság a köznevelési intézményekben, hogy nem minden közalkalmazott, munkavállaló rendelkezik erkölcsi bizonyítvánnyal! Pedig ennek megléte a régi közoktatási és az új köznevelési törvény előírásai szerint egyaránt feltétele a közoktatásban történő alkalmazásnak. Vizsgáljuk meg a részleteket!

 
2013.02.14 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Életképek | Hozzászólások: 0

Illetmény, garantált illetmény, illetménypótlékok

penzek.jpgA bejegyzést kiváltó kérdés: mi képezi a Kjt. szerinti jubileumi jutalom alapját? Bizony a ősszel hibásan válaszoltam egy ezt firtató kérdésre: nem néztem utána megfelelő alapossággal. Ezért most - miután egy olvasóm fél év elteltével figyelmeztetett a hibára - összegyűjtöttem a garantált illetmény, illetmény, a garantált illetmény emelésével kapcsolatos Kjt-előírásokat.

 
2013.02.14 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Portrék rólam

A mesterképzés titkai

penzfa.jpgAz utóbbi néhány évben sok főiskolai szintű diplomával rendelkező kollégánk szerez mesterképzettséget, majd ezt követően várja azt, hogy a munkáltatója a magasabb képzettséget jelentő mesterdiploma alapján magasabb fizetési osztályba sorolja. Ez sok esetben nem következhet be, mert nem figyeltek oda a kollégák, hogy megfelelő mesterképzést válasszanak. A helyes választásról szól bejegyzésünk.

 
2013.01.27 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Eszterházy-2012

Intézményvezetői szakképzettség

bizalom.jpgIntézményvezetői pályázat esetében az új köznevelési törvény 2012. szeptember 1-jétől előírja az intézményvezetői szakképzettség igazolását. Azt mindenki tudja, hogy a közoktatás-vezetői szakvizsga intézményvezetői szakképzettséget tanúsít. És a tanügyigazgatási szakértői diploma? Van-e más szakvizsga, amely intézményvezetői szakképzettséget igazol?

 
2013.01.24 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Eszterházy-2012 | Hozzászólások: 32

Ki taníthat a napköziben?

napkozi.jpgA 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett köznevelési törvény előírásai alapján megvizsgáljuk, hogy milyen képzettségű pedagógusok tarthatnak foglalkozásokat a napköziben. A törvény egyáltalán nem tartalmazza a "napközi" szót, de az egyértelmű előírások könnyedén kiolvashatók a jogszabályból. Csak azt kell tudnunk, hogy a napközi az "egyéb foglalkozások" kategóriájába tartozik.

 
2013.01.21 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Életképek

SzMSz-2012

Atumblr_l8nhzifmnm1qz6f9yo1_r1_500.gifz intézmények szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos legfrissebb előírásokat tartalmazza az előadás, amely a köznevelési törvény és végrehajtási rendelete, az új államháztartási kormányrendelet és az új adatkezelési törvény előírásainak figyelembe vételével készült. A közoktatási intézményekben - az új jogszabályok következtében - át kell dolgozni mind az SzMSz-t, mind pedig az adatkezelési szabályzatot.

 
2012.10.07 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Ballagás-2012 | Hozzászólások: 20