Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Tanácsok a portfólió szerkesztéséhez

2013.03.11

 

Javaslatok a portfólió elkészítéséhez
 

Figyelem: az itt következő szöveg nem Word formátumú, ezért a szerkesztés, a felsorolás-szimbólumok megjelenése kívánni valókat hagy maga után (pl.a Tanácsok a portfólió formázásához c. fejezetben hiába teszem ki a felsorolást, a végeredményben nem jelenik meg a weblapon)! Inkább töltse le a szöveget (fent)!
 
Javaslatok a portfólió szerkesztéséhez
·      Terjedelme a Főiskola által meghatározott legyen, semmiképpen se haladja meg a 60 oldalt.
·      Betűtípusa, mérete, a behúzások a Főiskola által meghatározottak szerint.
·      Címlapon felül két sorban félkövér betűkkel: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar. Középen félkövér nagy betűkkel: Portfólió. Alsó harmadában: Készítette, név, szak megnevezése. Alul: Eger, 2013
·      Célszerű a hat portfólió-elemet egy-egy befűzött lappal elválasztani, rajta egyetlen feliratként a portfólió-elem címe.
·      Az automatikus tartalomjegyzék a portfólió előtt legyen, két- vagy háromszintű tartalomjegyzékezéssel
·      A hat portfólió-elem szerkesztése, formázása egymással azonos módon történjék.
 
 
Javaslatok a portfólió szerkesztési munkálataihoz:
·      A munka a portfólió-elemek sorrendjének meghatározásával kezdődjék, a kötelező és szabadon választható elemeket a választás kötelezősége alapján nem kell megjelölni.
·      Az egyes portfólió-elemek vázlatát készítse el először: cím, fejezetcímek, esetleges alcímek, határozza meg a portfólió-elem megcélzott terjedelmét, ez 5-6 oldalnál nem lehet több, majd kezdjen neki a fejezetek, alfejezetek arányos megírásának
·      A portfólió egyes elemeibe jellemzően kerüljön egy-két diagram, táblázat, szerkezeti ábra, esetleg kép. Ügyeljen a képek minőségére, körbefuttatására és egységes kezelésére! Ne használjon sok képet portfóliójában!
·      A portfólió végén szereplő önreflexió terjedelme 1-1,5 oldal legyen, feltétlen ügyeljen arra, hogy valódi értékelést írjon a képzésről, az ön által tapasztalt fejlődésről, a képzés eredményességéről és hasznosságáról.
·      Semmiképpen ne szerepeltessen fénymásolt dokumentumot, az alkalmazott dokumentumokat szkennelt formában alkalmazza.
 
Tanácsok a portfólió formázásához:
·         Ügyeljen arra, hogy a tematikusan összefüggő részeket egy bekezdésbe helyezze. Egy bekezdés ideális terjedelme 8-12 sor. Nem szabad jó fél oldalnál nagyobb bekezdéseket használni.
·         A folyamatos szövegnél használjon sorkizárást, a bekezdés utolsó sora után nyomjon Enter-t (soremelés).
·         A kiemelendő mondatokat, szavakat, kifejezéseket kurzív szedéssel emelje ki. Ha úgy dönt, egységesen kurzív félkövér, esetleg félkövér kiemelést alkalmazhat. Utóbbiak harsányabbak és kevésbé elegánsak. Ne vigye túlzásba a kiemelt szövegrészeket.
·         A felsorolásokat balra rendezze, ne alkalmazzon a felsorolásnál erőteljes behúzást!
·         A felsorolásnál egységes, szolid felsorolás-szimbólumokat alkalmazzon,
o   ha kétszintű felsorolást kíván használni, alkalmazhatja ezt a szimbólumot, de a felsorolásjelek ne térjenek el térben erősen egymástól
·         A táblázatoknál ügyeljen arra, hogy a szövegek általában balra rendezve, sorkizárás nélkül jelenjenek meg. Több oszlop használatakor az egyes oszlopok szövegfeltöltésének mértéke közel azonos mértékű legyen, ne legyenek hosszú üres oszlopok.
·         A jogszabályok hivatkozásakor ügyeljen a pontos, szabatos megjelenítésre (pontok, szóköz, törvény kisbetűvel, stb.): pl. „a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény”. Nem első, gyakori előfordulásnál használható egyszerűen a köznevelési törvény megnevezés. Rendeleteknél a helyes írásmód: 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet.
·         Állítsa át számítógépét úgy, hogy a mondat kezdőbetűit ne javítsa automatikusan nagybetűkre, mert ellenkező esetben a gép „2011. évi CXC. Törvény” formában jeleníti meg a jogszabályt.
·         Ha jogszabályokat idéz, akkor pontosan nevezze meg a jogszabályt, és az egész idézett részt kurzív szedéssel jelölje, és alkalmazzon 1-gyel kisebb betűméretet, esetleg kb. 1 cm-es behúzást.
·         Kapcsolja be a gép helyesírás-ellenőrző programját, és a zöld hullámos vonallal aláhúzott minden jelölést nézzen végig: törölje a fölösleges szóközöket, ahol pl. vessző után hiányzik a szóköz, ott szúrja be azt.
 
Javaslatok a kötelezően elkészítendő dokumentumok tartalmára, szerkezetére
 
1. Intézményem (Iskolám?) alapító okiratának elemzése (így, kisbetűvel, mert nem tulajdonnév)
 
·         Az alapító okirat szerepe és jelentősége.
·         Az intézmény (iskola, óvoda) egy bekezdésben történő rövid bemutatása, és alapító okiratának legfontosabb jellemzői: nyilvántartási száma, ki készítette, mi a dátuma, megtalálható-e az oktatas.hu weblapon.
·         Lehetséges megjeleníteni (röviden), hogy az alapító okirattal szemben a jogszabály milyen követelményeket támaszt.
·         Bekezdésekre tagolt folyamatos szövegben vagy táblázatos elrendezésű checklistás megoldással bemutatni az alapító okirat megfelelését.
·         Az alapító okirat törvényességével kapcsolatos szöveges megállapítások, az esetleges hiányosságok kijavításával kapcsolatos feladatok felsorolása
 
2. A közoktatási és köznevelési törvény változásainak elemzése
 
·         A közoktatási törvény és a helyére lépő köznevelési törvény pontos megnevezése, a kivezetés és bevezetés dátuma, utalás arra, hogy a köznevelési törvény több előírása csak 2013. szept. 1-jén lép életbe, míg a közoktatási tv. számos szakasza 2013. aug. 31-ig van hatályban.
·         A köznevelési törvény koncepcionális változásának jellemzése, példák.
·         Az óvodáztatási kötelezettséggel, tankötelezettséggel kapcsolatos szabályok kiemelése.
·         A pedagógiai programmal kapcsolatos legfontosabb változások ismertetése, az ebből adódó feladatok leírása.
·         Az intézmény alapdokumentumainak átalakításával kapcsolatos feladatok.
·         A partnerszervezetek jogainak változása, a dokumentumok elfogadási és jóváhagyási rendjének változása.
·         A 2013-ban esedékes változások előre vetítése.
·         Az új törvény és a végrehajtási rendeletek hatályba lépése milyen változásokat indukál az iskolában, óvodában.
 
 
3. Digitális kommunikáció a köznevelési intézményekben
 
·         A digitális kommunikáció meghatározása.
·         A digitális kommunikáció múlt századi elemei: informatikai módszerek, e-mail, csatolt fájl, internet használata, digitális tábla.
·         Ha jártas kicsit is benne: digitális jogtár, jogszabálykeresés az interneten.
·         Az Y nemzedék (Z nemzedék?) megjelenése az iskolában: a digitális írástudás szintjének robbanásszerű változása, a Face-book nemzedék.
·         Felhőinformatika az iskolában, alkalmazása a menedzsmentben, az oktatásban és a mindennapi kommunikációban.
·         Az intézmények honlapjának jelentősége a hatékony kommunikációban.
 
Kérem a tisztelt hallgatókat, a fenti javaslatokat ne vegyék át automatikusan, ne tekintsék meghatározott sorrendnek, a javaslatoktól térjenek el, módosítsák azokat belátásuk szerint. Végképpen nem lenne jó, ha 19 azonos fejezetekből és alfejezetekből álló portfólióval találkoznánk a záróvizsgán! Mindenkinek sikeres jó munkát kívánok!
 
Kazincbarcika, 2013. március 11.
 
 
Petróczi Gábor

 

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam