Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az archívum

Cikkek találhatók

Óvodai besorolási problémák

ovodasok.jpgA besorolási problémák témaköre az óvodákban is nagy érdeklődésre tart számot. Az óvodapedagógusok, gyakornokok besorolása mellett a pedagógiai asszisztensek, dajkák besorolása sem egyszerű, a pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógia asszisztensek helyes besorolása pedig nagyon sok probléma forrását képezi. Cikkünkben tipikus óvodai besorolási problémák megoldását tárgyaljuk. Remélem, hogy a szokásos közérdeklődés mellett. Az erről szóló cikk a Raabe Klett Kiadónál jelent meg 2021. januárjában.

 
2021.01.19 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: A nagykörűi házunk

Szakképző intézmények házirendje és SzMSz-e

mappak.jpgAz új szakképzési törvény hatálya alá tartozó szakképző intézményeknek 2020. szeptember 1-jétől új házirendet és SzMSz-t kellett készíteniük. A dokumentumok elkészítésére vonatkozó szabályokat azonban már nem a Köznevelési törvény, hanem a Szakképzési törvény és annak végrehajtási rendelete alapján kellett elkészíteniük. Cikkünkben szerepel a két dokumentumra vonatkozó összes jogszabályi előírás. Az írásban arról is olvashat, hogy a szakképzésben résztvevő intézmény milyen esetekben tartozik a Köznevelési törvény, és milyen esetekben a Szakképzési törvény hatálya alá. Az ellenőrző listát a cikk végén lévő linkre kattintva Word formátumban is letöltheti.

 
2021.01.24 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai 2020

Foglalkoztatási problémák

elegedettseg.pngAz iskolákban, óvodákban gyakori problémát jelent a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött időkeretének pontos értelmezése és kiszámítása. E területen időnként szélsőségesen jogellenes esetekkel is találkozhatunk. Gyakori gondot jelent a részmunkaidős foglalkoztatás óraszáma, illetménye, kötött munkaideje és a megtartandó órák száma. A jogszabályok a nyugdíj előtt állóknak és a kisgyermeküket nevelőknek lehetőséget nyújtanak arra is, hogy kérésükre a munkáltató részmunkaidős foglalkoztatást biztosítson. Ismerje meg a részleteket!

 
2021.02.11 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Süteményeim

Rendkívüli szünet március 8-tól

gyerek-1.jpgA Kormány 2021. március 8-tól elrendelte az óvodai ellátás egyhónapos kötelező szüneteltetését. Az óvodavezetők, óvodapedagógusok, szülők ezzel március 5-én - a Kormány bejelentését követően - szembesültek. Cikkünkben ismertetjük az óvodák bezárásával összefüggő legfontosabb jogszabályi rendelkezéséket, valamint a távmunka elrendelésével vagy az óvodai jelenléti munkavégzéssel kapcsolatos szabályokat.

 
2021.03.06 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: Portrék rólam

Eszterházy_közoktatásvezető_2021

meres-biciklivel.jpgEz a bejegyzés az Eszterházy Károly Egyetem 2020/2021-es tanévben másodéves közoktatási vezető szakos pedagógus szakvizsga hallgatóinak szól. Az előadásokat a hallgatók 2021. március 13-án és április 17-én hallhatták - online. A bejegyzés tartalmazza az előadások anyagát és a vizsgára vonatkozó információkat.

 
2021.03.13 | | Menüpont: Egyetemi hallgatóimnak | Fényképek: Eger Eye-2020

A házirend 2021. évi módosítása

bejarni-tilos--2-.jpgA jelenlegi veszélyhelyzetben rendkívül sok munka hárul az iskolákra, óvodákra. Talán érthetően kevesebb figyelem jut az iskolai dokumentumok jogszabályváltozásoknak megfelelő módosítására. A cikkben az iskolák vezetőinek, pedagógusainak figyelmét hívom föl azokra a változásokra, amelyek a 2020. és 2021. évi jogszabály-változások miatt szükségessé váltak az iskolai házirendek vonatkozásában.

 
2021.03.23 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

Jászberényi_hallgatók_vizsgája_2021

pg-2013.jpgEz a bejegyzés az Eszterházy Károly Egyetem közoktatási vezető szakos jászberényi hallgatói számára készült, akik 2021. április 10-én online hallgatták az előadásaimat. Köszönöm szíves és aktív részvételüket. A bejegyzésben a 2021. május 18-án 19.00 órai kezdettel megtartandó internetes vizsgával kapcsolatos információkat olvashatják, és megtalálják az ígért próbatesztet is. Ápr.22-én 222 látogató.

 

 
2021.04.19 | | Menüpont: Egyetemi hallgatóimnak | Fényképek: Irénke tavaszi virágai-2020

Alapdokumentumok legitimációja

bukfenc.jpgA nevelési-oktatási intézmények SzMSz-ének, pedagógiai programjának és házirendjének elkészítésekor, módosításakor különleges figyelmet kell fordítanunk a záró rendelkezések között megjelenő legitimációs nyilatkozatokra. Arról van szó, hogy a dokumentumban pontosan és világosan kell nyilatkoznunk a dokumentum elfogadásáról, véleményezéséről, jóváhagyásáról. Tapasztalataim szerint az intézményi alapdokumentumok legitimációs záradékai rendkívül sok pontatlanságot tartalmaznak. A legtöbb probléma a véleményezésre jogosultak körének pontatlan meghatározásából adódik. Remélem, új cikkem segítségükre lesz a legitimációs nyilatkozatok pontosításában.

 
2021.04.26 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A nagykörűi házunk

Az óvodai beszámoló készítésének szempontjai

pillango.jpgKözeledik az óvodai nevelési év vége. Ismét rendkívül nehéz évet zárunk, amelynek értékelése sem egyszerű feladat. Cikkemben az óvodai nevelési évről készítendő év végi beszámolóval kapcsolatos tudnivalókat gyűjtöttem össze, valamint tanácsokat igyekeztem megfogalmazni a nevelési év értékeléséhez. Az írásban szerepelnek az óvodák éves önértékelési kötelezettségével kapcsolatos kötelező értékelési szempontok is.

 
2021.05.29 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

Felmondás az egyházi, alapítványi vagy magánfenntartásban működő intézményekben

fraktal.jpegEgyre nagyobb az egyházi, magán vagy alapítványi fenntartásban működő iskolák, óvodák száma. Ezekben az intézményekben a munkaviszony megszüntetésekor nem a Kjt. szabályait, hanem a Munka törvénykönyve előírásait kell alkalmazni. Cikkünkben a Munka törvénykönyve hatálya alatti felmondás szabályait hasonlítjuk össze a Kjt. alatti felmentés jóval kedvezőbb szabályrendszerével.

 
2021.05.30 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk

A pedagógusok, óvodapedagógusok szabadságának tervezése a veszélyhelyzetben és annak elmúltával

paragrafus_1.jpgA veszélyhelyzetben sok problémát okozott (és okoz) a pedagógusok szabadságának tervezése és kiadása. Az óvodákban különösen nehéz helyzet alakulhatott ki az óvodai ellátás szüneteltetésének következtében. Cikkünkben a szabadság tervezésének, kiadásának problémáival foglalkozunk, különös tekintettel a veszélyhelyzet következményeire. A cikkben tárgyaljuk a pedagógusok pótszabadságuk terhére történő foglalkoztatásának jogszerű lehetőségeit is.

 
2021.05.31 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem és én

Aktuális foglalkoztatási és besorolási problémák

flower5.jpgAz elmúlt két évben legolvasottabb cikkeim közé tartoztak a besorolási problémákkal, a besoroláskor beszámítható időtartamokkal kapcsolatos írások. Mivel a minden intézményben folyamatosan fordulnak elő ilyen és ehhez hasonló problémák, egy újabb besorolási csokrot teszünk közzé. A cikk egy iskolaigazgató kollégám által feltett kérdéssor felhasználásával készült. A gondos kérdésfeltevésért köszönetemet fejezem ki a kollégának!

 
2021.05.31 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Raabe Akadémia-2018

Az óvodai jogviszony kezdete

csok.jpgAz óvodás gyermekek felvétele esetén mikor kezdődik az óvodai jogviszony? Kötelező-e az óvodai ellátásnak a nevelési év első napjához való kötése? Az óvodai felvétel időpontja okvetlenül egybeesik-e a tényleges óvodai szolgáltatások igénybe vételének időpontjával? Az óvodai felvételek folytonossága. A cikket egy óvodavezető kolléga kérdésére válaszolva készítettem el.

 
2021.06.04 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: Pipacsok_2021

A 2021/2022-es tanév rendje

tanar-2.jpg2021. június 8-án a Magyar Közlöny 2021. évi 105. számában megjelent a 2021/2022-es tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI.8.) EMMI rendelet. A cikkben a rendelet mellékletek nélküli szövegét olvashatják a jövő tanév iránt idejében érdeklődő olvasók.

 
2021.06.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Irénke tavaszi virágai-2020

A dajka és más nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatottak besorolása

flower.jpgAz óvodákban és iskolákban rendszeres problémát jelent a daják és más nevelést-oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személyek, óvodatitkárok, iskolatitkárok, pedagógiai asszisztensek besorolása és annak jogszabályi megalapozottsága. Ebben a cikkben körültekintően tárgyaljuk a besorolás jogszabályi alapjait és a besorolással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Figyelem: a cikket június 26-án módosítottam, az újabb változatot használja!

 
2021.06.22 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: A kertünk

Munkaszerződés elkészítése az egyházi-, magán- vagy alapítványi fenntartásban működő köznevelési intézményekben

alairas.jpgAz egyházi-, alapítványi- vagy magánfenntartásban működő köznevelési intézmények nem tartoznak a Kjt. hatálya alá, ezért a munkaszerződés elkészítésekor vagy módosításakor a Munka törvénykönyvében foglalt szabályoknak kell megfelelniük. De a pedagógus életpályáról szóló Kormányrendelet és a Kjt. számos előírása ezekre az intézményekre is érvényes, amelyet kötelezően figyelembe kell venni a munkaszerződés elkészítésekor.

 
2021.07.10 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Balatoni bringakör-2020

A pandémiát követő tanév, nevelési év indítása

covid-19.jpgNemsokára indul a 2021/2022-es tanév, nevelési év. A köznevelési intézményekben az elmúlt másfél-két évben azonban a távoktatással, az intézmények bezárásával, az óvodák működésének szünetelésével küzdöttünk, és a kényszerű távollét bizony általában meglátszik a tanulókon, gyermekeken. Gondoljuk át együtt, mennyiben kell másként indítanunk a következő tanévet, nevelési évet a pandémia után annak érdekében, hogy felmérjük a távoktatás, intézménybezárás alatt felhalmozódott esetleges hátrányokat, és mindent megtegyünk azok kiküszöböléséért. A cikk augusztus végén jelenik meg nyomtatásban a Raabe Klett Kiadó Ellenőrzés a közoktatásban c. kiadványában.

 
2021.07.13 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A feleségem virágai-2017

Köznevelési intézmény címtáblája, bélyegzője, a címer használata

misi_mokus.jpgA mai napon elsuhantam a magánfenntartásban működő Misi Mókus Óvoda épülete előtt, ahol egy molinó tette közhírré: ebben az épületben egy köznevelési intézmény működik. De vajon elegendő-e a molinó kifüggesztése, vagy jogszabály teszi kötelezővé a címtábla kihelyezését. Hogyan használhatják az állami és nem állami fenntartásban működő köznevelési intézmények Magyarország címerét. Milyen rendelkezések vonatkoznak a nemzeti zászló kifüggesztésére? Járjuk körül együtt a problémát!

 
2021.07.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Portrék rólam

Újra tervezés: a második ötéves önértékelési ciklus tervezése

elegedettseg-3.jpg2021. augusztus 31-én lezárul az intézmények első önértékelési ciklusa. Eddig az időpontig kell elvégezni minden pedagógus első intézményi önértékelését. Amint korábbi cikkeimben, előadásaimban erről már írtam, az országos helyzet elfogadható, de nem megnyugtató. Ebben a cikkben áttekintést adunk a pedagógusok, intézményvezetők és az intézmények lezárt önértékelésének országos mutatóiról, tanácsokat adunk az első önértékelési ciklus értékeléséhez és a második ciklus tervezéséhez. Cikkünkben kitérünk a pedagógus tanfelügyeletek megvalósulásának országos mutatóira is. A cikk nyomtatott formája a RaabeKlett Kiadó Jogalkalmazás a közoktatásban c. kötetében 2021 augusztusának utolsó napjaiban jelenik meg.

 
2021.08.23 | | Menüpont: Intézményi önértékelés | Fényképek: Raabe Akadémia-2018

Az óvodai jogviszony kezdetének pontos meghatározása

gyerek-2.jpg2021. május 28-tól megváltozott az óvodai jogviszony kezdő időpontját meghatározó jogszabály, mert a Köznevelési törvény 20. § (4) bekezdése új rendelkezést tartalmaz az óvodai jogviszony létrejöttének napjáról. Ennek eredményeképpen szükségessé válhat sok óvoda házirendjének módosítása. A részletekről olvassa el a cikket!

 
2021.10.06 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: Anyakönyvek

Pipacsok_2021

Dátum: 2021.06.05
Fénykép: 8
Mappák: 0