Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

Az archívum

Cikkek találhatók

A pedagógusok heti tanóráinak elosztásáról

unatkozom_1.jpgSokszor merül föl, hogy az órarend átalakításával lehet-e egy pedagógus számára "szabadnap"-ot biztosítani, a munkaidőben hogyan kell elszámolni ezeket a napokat. Lehet-e kérni szabadnapot, szükséges-e a kérést teljesíteni? A probléma kapcsán áttekintjük a munkaidő szervezésével és elosztásával, valamint elszámolásával kapcsolatos szabályokat.

 
2020.01.22 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A jobbik részem

Ismét módosultak az előrehozott érettségi vizsga szabályai

keses-1.jpg2019. november 29-e után 2019. december 20-i hatályba lépéssel egy hónapon belül ismét jelentősen módosultak az előrehozott érettségi vizsgákra történő jelentkezés szabályai. Ismét sok vizsgatárgyból van lehetőség a rendes érettségi vizsgát megelőző vizsgázásra, de nem minden tantárgyból. A jogszabály először 2020-ban biztosít lehetőséget az előrehozott érettségi vizsgákra több tantárgyból történő jelentkezésre. A módosított kormányrendelet szövege rendkívül nehezen értelmezhető, és több buktatót is tartalmaz. A december 6-i bejegyzésemben egy fontos részletet én is hibásan értelmeztem.

 
2020.01.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018

Ajánlatok előadásaimra

pg-2013-4.jpgKét évtizede tartok előadásokat pedagógusoknak, iskola- és óvodavezetőknek különféle témakörökben. Az Eszterházy Károly Egyetemen szintén 20 éve tanítom a pedagógus szakvizsgára készülő hallgatókat. Minden évben előadó vagyok a Raabe Klett és a Menedzser Praxis Kiadók tanévnyitó konferenciáin, valamint a System Media tanévnyitó és évközi kurzusain és az ország számos pontján. Elmondhatom, hogy a hallgatók kedvelik előadásaimat. Az alábbiakban azokat a témaköröket sorolom föl, amelyekről legszívesebben tartok előadásokat. Válasszon!

 
2020.02.04 | | Menüpont: Szakértői munkám, cikkeim | Fényképek: Portrék rólam

Óvodapedagógusok minősítésének tapasztalatai

ovono_1.jpgCikkem az óvodapedagógusok minősítési eljárásai során szerzett szakértői tapasztalataimat összegzi. Az írásban az óvodapedagógusok tanácsokat olvashatnak a portfólió összeállításához, a szabadon választható dokumentumok kiválasztásához. A cikk tanácsokat ad a portfólióvédés sikeres megvalósításához is.

 
2020.02.12 | | Menüpont: Óvodák és óvodapedagógusok | Fényképek: A feleségem virágai-2017

Pedagógusok nyugdíj melletti foglalkoztatása

nyugdijas.jpgA pedagógusok nyugdíj melletti foglalkoztatásának témájában 2019. október 17-én közzétettem egy cikket, amelyet eddig 12 ezren olvastak, egyszer ráadásul módosítottam is. Most ismét át kellett dolgoznom, mert a TB-törvény 83/B. § (1) bekezdését 2020. június 30-ával törölte az Országgyűlés . Kérem a munkáltatókat és az érintetteket, hogy különös figyelemmel olvassák a nyugdíjasok foglalkoztatási lehetőségeiről szóló cikket.

 
2020.02.16 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Irodám-2018

A módosított Nemzeti alaptanterv bevezetésével kapcsolatos szakmai teendők

vizsga-2.jpg2020. január 31-én megjelent a Nemzeti alaptanterv módosításáról szóló kormányrendelet. Nincs új Nat, de a régi jelentős mértékben megváltozott. Elveiben és módszereiben sokkal korszerűbb lett, a tanulók heti kötelező óraszáma nagymértékben csökkent, így sok tantárgy heti óraszáma is kisebb lett. Amennyire a Nat mellékletéből ez átlátható, nem csökkent azonban a tanulók által elsajátítandó tananyag mennyisége, ami komoly problémák forrása lehet. Cikkünkben áttekintjük a legfontosabb koncepcionális változásokat, de közöljük az egyes tantárgyak heti kötelező óraszámát is.

 
2020.02.17 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Tavaszi_virágaink_2016

A 2021. évi minősítési feltételek

paragrafus_2.jpg2020. február 28-án a köznevelésért felelős államtitkár kiadta a 2021. évi pedagógusminősítés feltételeiről szóló közleményét. A közlemény jelentős mértékben eltér a korábbiaktól azzal, hogy különös feltételeket csak a Mesterpedagógus célfokozat eléréséhez határoz meg. A Pedagógus II. fokozat elérésére történő jelentkezésre az eddigiekhez képest több lehetőség nyílt.

 
2020.03.02 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A nagykörűi házunk

A pedagógiai program módosítása - 2020

-1.jpgAz iskoláknak 2020. április 30-ig kell módosítaniuk pedagógiai programjukat és annak részeként helyi tanterveiket. A cikkben tanácsokat, javaslatokat olvashatnak a pedagógiai program módosításának munkálataihoz, és letölthető, formázott táblázatokat az óratervi hálók elkészítéséhez.

 
2020.03.15 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A feleségem virágai-2017

A digitális oktatás bevezetése igazgatói szemmel

covid-19.jpgA Kormány a koronavírus terjedésének lassítása érdekében 2020. március 13-án rendkívüli intézkedéseket hirdetett ki. Ezek részeként március 16-ától az iskolákban át kell térni a távoktatásra és a digitális kapcsolattartásra. A Menedzser Praxis Kiadónál április elején megjelenő cikkünkben a távoktatás megszervezésének és vezetésének lehetőségeit tárgyaljuk.

 
2020.03.29 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Ballagás_2018

Intézményvezetők pályázatatási és megbízási eljárása

lepes-1.jpg2020. január 1-jétől több ponton megváltoztak az intézményvezetők pályáztatási és megbízási szabályai. Az intézményvezetői megbízás feltételei a Köznevelési törvényből átkerültek a pedagógus életpályáról szóló kormányrendeletbe. 2020-tól a pályáztatóknak az intézményvezetők megbízását megelőzően már nem kell kikérniük a nevelőtestületek és az alkalmazotti közösség véleményét. Lássuk pontosan, hogyan változtak az intézményvezetői megbízás és pályáztatás szabályai!

 
2020.04.06 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Tavaszi_virágaink_2016

Idegennyelv-oktatás szervezése

virag-5.jpg2020. április 30-ig az iskoláknak el kell készíteniük pedagógiai programjuk módosítását és a módosított Nemzeti alaptantervnek megfelelő helyi tanterveiket. A legtöbb problémát talán az idegennyelv-oktatásra vonatkozó szabályok betartása, az idegennyelv oktatásának a negyedik évfolyam előtt történő megkezdési lehetősége, az emelt szintű nyelvoktatás biztosítása okozza. Ezt járjuk körül ebben a cikkben.

 
2020.04.11 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2018

A munkaviszony megszüntetésének munkavállalói kezdeményezése

idea-2.jpgDinamikusan változó világunkban egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pedagógusok aktív pályafutásukat több intézményben töltik el. Ezekben az esetekben gyakran szükségessé válik, hogy a pedagógus kezdeményezze a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyának vagy munkaviszonyának megszüntetését annak érdekében, hogy pályafutását másik munkahelyen folytathassa. A munkaviszony megszüntetése iránti kérelmet nyújthatnak be azok a nők is, akik rendelkeznek az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges negyvenéves jogosultsági idővel.

 
2020.04.27 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

Munkaidő, foglalkoztatás, szabadság a veszélyhelyzetben

bejarni-tilos--2-.jpgHogyan változtak meg a pedagógusok és más köznevelésben foglalkoztatott munkavállalók foglalkoztatására, munkaidejére, szabadságának kiadására vonatkozó szabályok. A rendkívüli helyzetben hozott kormányzati intézkedések felhasználásával tájékozódhat az aktuális munkajogi helyzetről. Olvassa el figyelmesen és tájékozódjon!

 
2020.05.04 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: A kertünk

Szakképző intézmények átalakulása

2020unatkozom_2.jpg-ban jelentős mértékben megváltozik a szakképző intézmények fenntartási rendje, valamint a szakképzési intézmények dolgozóinak jogállása, hiszen a közalkalmazotti jogviszonyból 2020. július 1-jén a Munka törvénykönyve hatálya alá kerülnek. Cikkünkben áttekintjük a közalkalmazotti jogviszony megszűnésével és az új munkaviszony létrejöttével kapcsolatos teendőket.

 
2020.05.22 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A pedagógiai program ellenőrzése

ellenorzes_a_kozoktatasban--2-.jpg2020-ban a módosított Nemzeti alaptanterv előírásainak teljesítése érdekében a köznevelési intézményeknek jelentős mértékben módosítaniuk kellett pedagógiai programjukat. A módosított pedagógiai program igazgatói, fenntartói, szakértői áttekintése érdekében összegyűjtöttem a pedagógiai programmal kapcsolatos hatályban lévő előírásokat. A cikk végén egy ellenőrző listát is letölthet módosított pedagógiai programjának ellenőrzésének támogatására.

 
2020.05.31 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

A szakképző intézmények átszervezésének pedagógiai feladatai

unatkozom_2.jpg2020. július 1-jétől a szakképző intézmények alapvető átalakuláson mennek keresztül. Szakmai programjukat a központi programtanterv és a szakmai kerettantervek alapján kell megszervezniük. A cikk összefoglalást ad az új szakképző intézmények szakmai programjának elkészítéséhez, a szakképző iskolában alkalmazandó szakmai kerettantervek eléréséhez, a közismereti és szakmai tantárgyak óraszámának meghatározásához.

 
2020.06.23 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: A kertünk

A pedagógusok szabadságának kiadása

nyaralas.jpgFolyamatos problémát jelent az intézményekben a pedagógusok szabadságának tervezésével és kiadásával kapcsolatos szabályok nem megfelelően pontos ismerete. Cikkünkben ismertetjük a pedagógusok szabadságának tervezésével kapcsolatos tudnivalókat, a Munka törvénykönyve által minden munkavállaló számára biztosított hétnapos szabadság kiadásának és igénylésének szabályait. Figyelmet fordítunk a szünetekben elrendelt szabadságnapok munkavégzésének lehetséges körülményeire is.

 
2020.08.23 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Digitális osztálykirándulás

Pedagógusok felmentési eljárása

paragrafus_2.jpgA pedagógusok és más közalkalmazottak felmentési eljárása az egyik legbonyolultabb munkáltatói teendő. Az érintett pedagógusok részéről pedig teljes bizonytalanság övezi a felmentési eljárást, mert a kollégák egyáltalán nincsenek tisztában a felmentési eljárás menetével, a szabadság kiadásának szabályaival, a munkavégzés alól történő mentesítési eljárás tudnivalóival. Ezeket tekintjük át ebben a cikkben.

 
2020.08.27 | | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem virágai

A minősítési kötelezettségüket nem teljesítő pedagógusok

boldogsag-2.jpgA pályán lévő pedagógusok többségét 2013. szeptember 1-jén sorolták be a Pedagógus I. fokozatba. Ez azt jelenti, hogy amennyiben ezek a kollégák a fenti dátumtól számított 9 éven belül, azaz 2022. augusztus 31-ig nem teljesítik minősítési kötelezettségüket, a Pedagógus II. fokozat elérésére az intézményvezetőknek kell őket jelentkeztetniük. Ha pedig minősítésük sikertelenül zárul, akkor ennek következménye munkaviszonyuk, közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnése lesz. A pontos határidők és a részletek a cikkben olvashatók.

 
2020.08.31 | | Menüpont: Pedagógusminősítés | Fényképek: Feleségem virágai 2020

Pedagógusok szakképzettségi követelményei

level.jpg2020. augusztus 31-én hatályát vesztette a köznevelési törvény 3. sz. melléklete, amely a pedagógusok végzettségi és szakképzettségi feltételeit szabályozta. A szabályozás jórészt változatlan tartalommal átkerült a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet új 6. sz. mellékletébe. A végzettségi és szakképzettségi követelmények között azonban számos új elem is megjelent.

 
2020.09.01 | | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én

Irénke tavaszi virágai-2020

Dátum: 2020.04.12
Fénykép: 9
Mappák: 0

A kertünk

Dátum: 2020.04.27
Fénykép: 5
Mappák: 0

Feleségem virágai 2020

Dátum: 2020.08.29
Fénykép: 6
Mappák: 0

Eger Eye-2020

Dátum: 2020.09.16
Fénykép: 6
Mappák: 0

Balatoni bringakör-2020

Dátum: 2020.09.16
Fénykép: 8
Mappák: 0