Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindennapos testnevelés szervezése

2012.11.06

A Nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendelete

a mindennapos testnevelésről

 
 Köznevelési törvény 97. § (6) A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik, kilencedik évfolyamán 2012. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamokon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni. A többlet testnevelési órákkal a Kt. 52. § (3) bekezdésében meghatározott tanulói kötelező tanórai foglalkozások száma megnövelhető. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben kell megszervezni.

Köznevelési törvény 27. § (1)
(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.

 

(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
(11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.

Most arra koncentráljunk, hogy mindennapos-e a mindennapos testnevelés?

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet:
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
(2) Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet.

A szerencsétlenül fogalmazott jogszabály tehát azt mondja, hogy ha a diáksportkör bevonásával biztosítjuk az 5 órát, akkor nem kell mindennap tesiórát tartani. Ha "csak" a testnevelés órákkal és külső szakosztályokkal, akkor minden nap testnevelés órát kell tartani.

 

Változás a mindennapi testnevelés szervezési rendjében

 

Hatályos: 2013. május 10-től, elrendelte a 2013. évi LV. tv. 6. §

 
 

A változás lényege: ha az úszásoktatás feltételei nem biztosíthatók, akkor heti egy alkalommal két testnevelés órát össze lehet vonni.

27. § (11) Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

 

 a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.
 

(11a) Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a nevelési- oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni.

(11b) A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8. § (2) bekezdése alkalmazásában az időkeret számítását a (11) bekezdés alkalmazása nem érinti.

 

 

A mappában található képek előnézete Portrék rólam

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

A heti 5 óra testnevelés

(Sike Dóra, 2012.11.06 16:09)

Tisztelt Petróczi Úr!
Azt szeretném megtudni, hogy a kötelező heti 5 óra testnevelést a délelőtti órarendbe kell betervezni, vagy csak 3 órát a délelőtti órákban, a fennmaradó kettőt pedig délutáni sportkörként lehet megszervezni. A délutáni órát, hogy lehet kötelezővé tenni a diákok számára?

Tisztelettel: Sike Dóra

Re: A heti 5 óra testnevelés

(Petróczi Gábor, 2012.11.06 18:16)

Kedves Dóra!

Kérdésére átalakítom, kibővítem a mindennapos testnevelés c. menüben írottakat, hiszen többet is tudunk már e témakörről:
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet:
141. § (1) A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik, a (2) bekezdésben foglalt kivétellel testnevelésóra megtartásával kell biztosítani.
(2) Amennyiben heti legfeljebb két testnevelésórát az iskolai sportkörben vagy az iskolában működő diáksport-egyesületben történő sportolással biztosít az iskola, akkor az iskolai sportkör és az iskolában működő diáksport-egyesület e feladatának ellátása kapcsán tagdíjat, egyesületi tagdíjat nem szedhet.
A szerencsétlenül fogalmazott jogszabály tehát azt mondja, hogy ha a diáksportkör bevonásával biztosítjuk az 5 órát, akkor nem kell minden nap tesiórát tartani. Ha "csak" a testnevelés órákkal és külső szakosztályokkal, akkor minden nap testnevelés órát kell tartani.
A kötelező órákra a diákoknak kötelező járniuk. Ha ezeket az iskola délutánra tudja megszervezni, akkor délután vannak.

Re: A heti 5 óra testnevelés

(Petróczi Gábor, 2013.05.21 04:34)

Kedves Dóra!
Semmilyen jogszabály nem tiltja meg a délutáni órát. A törvényesen beosztott délutáni órán a diáknak kötelező részt vennie. Gondolja meg, senki nem tiltakozik pl. 13-14 óra közötti óra beosztásáért. Persze a tanulónak nem lehet bizonyos napi óraszám feletti kötelező órája, ez a 9-13. évfolyamon napi 8 óra, az 5-8. évfolyamon napi 7, ezt nem haladhatja meg az óraszám. Ez az előírás a NAT 8.§ (1) bekezdésében szerepel.

Tánc beépítése a mindennapos testnevelésbe

(Kiss Judit, 2012.11.12 15:23)

Tisztelt Petróczi Úr!
Intézményünkben próbáljuk kidolgozni az új törvénynek megfelelően a helyi tantervet. A segítségét szeretném kérni, hogy esetünkben hogyan tudunk a törvénynek és a lehetőségeknek megfelelően eleget tenni 2013. szeptemberétől.
Eddig 1-8. évfolyamon volt tánc órája a tanulóknak választható órakeretben.
2013. szeptemberétől azt szeretnénk megvalósítani, hogy 4 óra testnevelés és 1 tánc órája legyen minden tanulónak 1-8. évfolyamon felmenő rendszerben.
Kevés a helyünk a tornateremben, így ezzel 1 órát ki tudnánk váltani, illetve a hagyományápolást is meg tudnánk valósítani, a táncpedagógusnak is lenne órája.
Mi a legegyszerűbb járható út?
Megvalósítható-e, ha a helyi tantervünkbe most építjük be a tánc mozgásanyagát?
Segítségét előre is köszönöm!

Re: Tánc beépítése a mindennapos testnevelésbe

(Petróczi Gábor, 2012.11.12 16:52)

Kedves Judit!

Az alábbi linken
http://kerettanterv.ofi.hu/alt_isk_felso/index_alt_isk_felso.html
megtalálja a kerettantervek tervezetét. Ha ott a Dráma és tánc menüre kattint, betöltődik a felső tagozatos dráma és tánc kerettanterve, ahol ezt olvashatja:
"Ezért a tánc és mozgás tanítása a testnevelés órák keretében is történhet megfelelő képesítésű pedagógus vezetésével. " Tehát be lehet építeni a táncot.

Testnevelés

(Szalai Balázs, 2012.10.31 13:00)

Tisztelt Petróczi Úr!

Egyesületünk Budapest belvárosában egy szépen felszerelt és kulturált, harcművészeti klubbot üzemeltet. Gyerekek és felnőttek is látogatják szép számmal, de főként az esti, illetve a kora reggeli órákban.
Hivatalos edzői bizonyítvánnyal és 16 év edzői gyakorlattal rendelkezem, viszont napközben szabad vagyok és az edzőterem is üres. Tisztelettel kérném a véleményét abban, hogy Ön ilyen feltételekkel lát-e lehetőséget arra, hogy valamelyik környékbeli iskolával, iskolákkal együttműködjünk a mindennapos testnevelés terén?

Tisztelettel:
Szalai Balázs

Re: Testnevelés

(Petróczi Gábor, 2012.11.04 06:20)

Kedves Balázs!

Én semmi akadályát nem látom egy együttműködési szerződés megkötésének: ön rendelkezik az edzői képesítéssel. Viszont nem szakosztályt működtet, tehát nem biztos, hogy sportszervezetről van szó, ezért a köznevelési tv. 27.§-ában szereplő külső szakosztályként nem határozhatjuk meg a sportklubját.
Akkor csak az a lehetőség marad, hogy a kerettantervben meghatározott tartalmakra történő hivatkozással emelik be az oktatásba.
A kerettantervben az "Önvédelem és küzdősportok" címmel találtam egy 30 órás blokkot a 9-12. évfolyam kerettantervében," Önvédelmi és küzdő jellegű feladatok" 46 órában az 5-8. évfolyamnál. Itt látok lehetőséget, de csak abban az esetben, ha az adott iskola ezt be tudja építeni a testnevelési órák közé. Külső helyszínen, tehát a sportklubban nem látok lehetőséget, mert nem fér bele a törvény által meghatározott keretekbe.

gizellagaras@gmail.hu

(Garas Gizella, 2012.10.22 21:52)

Tisztelt Igazgató Úr!
Iskolámban a 9. évfolyam heti öt testnevelés óráját délutáni foglalkozások és természetjáró hétvégi tömbösített órákkal iktatták be az órarendekbe. Szeretnék tájékozódni, hogy a szombati napokon, milyen óradíj illeti meg a dolgozót az elvégzett munka után.

Re: gizellagaras@gmail.hu

(Petróczi Gábor, 2012.10.23 20:23)

Kedves Gizella!
Jó forma a természetjáró kör, nálunk is kiválóan működik. Valóban problémát okoz a munkabér, mert a Munka tv-könyve143.§ (3) bek. előírásai szerint 100% bérpótlék illeti meg, amennyiben a napi munkaidőt meghaladóan, rendkívüli munkavégzés keretében végzi a munkát. Ebben az esetben nem lehet tisztázni azt, hogy mi is történik, hiszen bizonyára ezekkel az órákkal van meg a kötelező óraszáma. Ezért a hétköznapokra eső munkaidejét csökkenteni kellene, szombatra pedig munkavégést kellene elrendelni, ebben az esetben nem kellene rendkívüli munkáról beszélnünk és nem járna bérpótlék sem. De ki kellene adni az összefüggi 48 órás pihenőidejét is, ami bizonyára aggályos. Akkor lenne tiszta az ügy, ha ön a természetjáró szakosztályt túlórában vezetné, mert akkor világos, hogy rendkívüli munkavégzésről van szó. Szerintem legyen türelmes, viselje el ezt az anomáliát, különben nem fogják önre bízni a túraszakosztály vezetését!

petreagota@gmail.com

(Petre Ágota, 2012.09.20 11:12)

Tisztelt Tanár Úr!
A mindennapos testnevelést korábbról végezzük, idén pedig 1. és 5. osztályban heti 5 testnevelés órát tartunk. A pedagógiai programunkat még nem írtuk át, így sportkört írjunk a naplóba? Vagy gyors vágtában módosítsuk a megfelelő pontokat a ped. programban?

Köszönöm: P. Ágota

Re: pedagógiai program módosítása

(Petróczi Gábor, 2012.09.20 20:53)

Kedves Ágota!

Az, amit korábbról végeznek, az bizonyára a mindennapos testmozgás, amely az egyes tanulóknak nem volt kötelező. Most kötelező az 5 testnevelési óra, ezt sportkörként nem adminisztrálhatják. Jó lett volna aug. 31-ig módosítani a pedagógiai programot, de mostmár mindegy. Szerintem ne csináljanak semmit sem, de az 5 órát valódi órként írják be, a hiányzókat is vezessék! És persze osztályozzanak!

edelend@t-online.hu

(Nemes Csaba, 2012.09.13 13:31)

Tisztelt Igazgató Úr!
Nem a mindennapos testneveléssel kapcsolatban kérdezném, remélem ez nem akadály a válaszának.
A következőket olvastam a kormány.hu oldalon:
"Ugyancsak kiemelendő, hogy a köznevelési intézmény vezetőjével összefüggő új
összeférhetetlenségi szabály, miszerint nem lehet a köznevelési intézmény vezetője a
köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény fenntartójánál vezető
állású munkavállaló vagy vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, közalkalmazott,
amely megtiltja az önkormányzati képviselők nevelési-oktatási intézményvezetői megbízását,
2013. január 1-jével lép csak érvénybe (2012. szeptember 1. helyett)."

Már eleve a szöveg értelmezhetetlen számomra, de....
Január 1-től állami alkalmazottak lesznek a pedagógusok az igazgatóval együtt. Rá érvényes lesz, hogy nem lehet egyszerre önkormányzati képviselő és nevelési intézmény vezetője?

Válaszát köszönöm!

Üdvözlettel: Horváth Péter

Testnevelés óra kiváltása néptánc oktatással

(Kinga, 2012.09.12 14:35)

Tisztelt Igazgató Úr!
Tudomásom szerint a közoktatási törvény szerint a testnevelést kiválthatja néptánc. Abban az esetben ha nekem művelődésszervező diplomám van, de elvégeztem a "C" kategóriás néptánc oktatói képzést, taníthatok e az általános iskolában néptáncot testnevelés óra helyett?

Re: Testnevelés óra kiváltása néptánc oktatással

(Petróczi Gábor, 2012.09.12 20:31)

Kedves Kinga!

Minden további nélkül! Nem kell megkövetelni a tanári szakképzettséget, lehet edzői, néptáncoktatói, túravezetői, stb. képzettséggel is ellátni a feladatot.

szakiskolai mindennapos testnevelés

(Zsolt , 2012.09.12 13:58)

Tisztelt Igazgató Úr!
A mi iskolánk szakiskola. A kilencedik évfolyamon hetente egy napot a tanműhelyben töltenek, a felsőbb évfolyamon pedig két hetenként egy hetet külső gyakorlaton vannak cégeknél, vállalkozóknál. A heti öt órát hogyan tudjuk számukra megszervezni? Ha gyakorlaton vannak, akkor is be kell majd jönniük távoli helyiségekből az öt óra letöltésére, vagy hetente 10 testnevelés lesz az elméleti napokon? Mi is gondolkozunk azon, hogy a néptáncot bevezetjük a minndennapos testnevelés keretében. Ha jól értettem, akkor ezt integrálni kell a testnevelés tantárgyba. Kilencedikes diákoknál a gyakorlat napjára szervezhetünk nekik testnevelés órát? Köszönöm válaszát! Nagy gond ez a testnevelés óra, mert nincs elég szakember, nincs elég terem. Sok segítséget nyújt a honlap, ezt is köszönöm!

Szakképzettség

(Sarudiné O. Enikő, 2012.09.02 10:57)

Tisztelt Tanár Úr!
A Nkt. 3.sz. mellékletében foglaltak értelmezéséhez szeretném segítségét kérni. Itt az olvasható, hogy testnevelő tanári szakképzettség szükséges minden iskolatípusban és minden évfolyamon a testnevelő alkalmazásához. ( Ugyanez a helyzet az ének-zene tanáresetén is.)
Ez azt jelenti, hogy 1. évfolyamon is csak testnevelő tanári, ének-zene tanári végzettséggel lehet tantárgyakat tanítani? Ez így fog menni felmenő rendszerben?
Válaszát előre is köszönöm!
Sikeres, jókedvű tanévet kívánok!
Tisztelettel: S. Enikő

Szakképzettség az alsó tagozaton

(Petróczi Gábor, 2012.09.02 20:42)

Kedves Enikő!

Nem, félreértésről van szó. A 3. sz. melléklet 3. sora azt tartalmazza, hogy az alsó tagozaton tanító szakképesítéssel (minden tárgyat) lehet tanítani. Ellenben a nyelvtanár, a testnevelő és az ének-zene szakos szakképzettséggel minden évfolyamon lehet az adott tantárgyat tanítani.

Pécs

(gnt68@freemail.hu, 2012.08.31 14:31)

Tisztelet Igazgató Úr!
A mindennapos tstnevelés megszervezése azt jelenti, hogy minden napra kell 1-1 óra essen, vagy lehet pl. hétfő 1ó., kedd 2ó.,szerda 2ó. tervezéssel is teljesíteni? Válaszát köszönöm! Gábor,testnevelő.

mindennapi-e a mindennapi

(Petróczi Gábor, 2012.09.01 06:59)

Kedves Gábor!
A mindennapi testnevelés nem feltétlenül mindennapi. A jogszabályok csak a heti 5 órát írják elő, de nem tartalmaznak olyan rendelkezést, hogy minden nap egy-egy órát kell szervezni.

belvaros.kmet@gmail.com

(Ági, 2012.08.29 13:52)

Tisztelt Igazgató Úr!
Mostanában találtam az Ön lapjára,de máris sok segítséget kaptam!Köszönöm szépen!!
Szeretném kérdezni,hogy a mindennapos testnevelés bevezetésekor a heti 5 órának van-e határa,hogy a nap folyamán meddig kell megtartani az általános iskolában?
Köszönettel!!