Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vezetőpedagógus szakvizsga

2015.03.10

A közlemény szövegében jól értelmezhető a 14 év szakmai gyakorlat mellett a "mentor szakirányú szakvizsga" mint feltétel, ilyen szakvizsga képzés több helyen folyik a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményekben. Ha a hatályos jogszabályoknak megfelelően értelmezzük a vezetőpedagógusi szakvizsgára vonatkozó feltételt, akkor figyelemmel kell lennünk a következőkre:

1. A köznevelési törvény 7. §-ában foglaltak szerint vezetőpedagógus az, aki a gyakorló nevelési-oktatási intézményekben a pedagógusjelöltek szakmai munkáját irányítja.

2. A köznevelési törvény 66.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint gyakorló nevelési-oktatási intézményben vezetőpedagógusi megbízást az kaphat, akinek megvan a megfelelő szakképzettsége, e mellett szakvizsgája és legalább ötéves szakmai gyakorlata van. Amint látjuk, itt sem szerepel megbízási feltételként a vezetőpedagógusi szakvizsga.

Mindezek ellenére a közleményben "vezetőpedagógusi szakvizsga" kitétel található, amelynek - tudomásom szerint - senki nem tud megfelelni. Ráadásul a gyakorló intézményekben vezetőpedagógusi munkakört ellátó kollégák számára sem jelent megbízási feltételt. Március 10-én feltettem e-mail-ben a kérdést az Oktatási Hivatalnak: akkor hát hogyan értsük a feltételt! A válasz - ha nem is közvetlenül - megérkezett az OH március 16-i közleménye révén:

http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/pedminosites2016_tajekoztato

Ennek rövid koklúziója a következő (az OH közleménye alapján):

A közoktatási vezető szakvizsga önmagában nem tekinthető vezetőpedagógusi szakvizsgának, ahogyan erre számítottunk. Vezetőpedagógusi szakvizsgának tekinthetők a következő szakképzettségek:

  • szakvizsgázott pedagógus, zenei mentor- és gyakorlatvezető tanári szakterületen,
  • szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető, mentorpedagógus az iskoláskor előtti nevelés és gondozás intézményeiben szakterületen,
  • szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanári szakterületen,
  • szakvizsgázott pedagógus gyakorlatvezető és mentortanító szakterületen,
  • szakvizsgázott pedagógus, testnevelés-, sport-, gyógytestnevelés-műveltség nevelési területen (gyógytestnevelő mentortanár),
  • szakvizsgázott pedagógus, testnevelés- és sportműveltség nevelési területen (testnevelő mentortanár),
  • szakvizsgázott pedagógus, német nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen,
  • szakvizsgázott pedagógus horvát nemzetiségi mentorpedagógus szakterületen.

"Az alábbi szakirányú továbbképzésben szerzett, oklevélben szereplő szakképzettségek (pedagógus szakvizsgák) is vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú továbbképzésben szerzett szakvizsgának számíthatnak, amennyiben a pedagógus választható ismeretkörként A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről 10/2006. (IX. 25.) OKM rendeletben meghatározott, a tanári mesterszak szakmai gyakorlatának vezetéséhez szükséges gyakorlatvezető mentori ismeretkört (modult) választotta. Annak a pedagógusnak, aki a Mesterpedagógusi fokozat eléréséhez szükséges minősítési eljárásban ezzel a szakvizsgával vesz részt, erre való jogosultságát leckekönyve hitelesített másolatával kell igazolnia a minősítési eljárásra történő jelentkezés határidejét követően:

  • szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógiai szakterületen
  • szakvizsgázott pedagógus."

Végezetül közöljük a köznevelési törvény és a 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet vezetőpedagógusra, vezetőképzésre vonatkozó rendelkezéseit:

A köznevelési törvény a vezetőpedagógus feladatkörről

7. § (3) A nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálati intézmény gyakorló óvodaként, gyakorló iskolaként, gyakorló kollégiumként, valamint gyakorló szakszolgálati intézményként közreműködhet a pedagógusképzés, -továbbképzés feladataiban. A gyakorló nevelési-oktatási intézményekben, a gyakorló szakszolgálati intézményben a pedagógusjelöltek szakmai munkáját vezetőpedagógus irányítja.

62. § (9) A vezetőpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában a teljes munkaideje hatvan százaléka, más gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló szakszolgálati intézményben a teljes munkaideje harminc százaléka lehet.

66. § (3) Gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló pedagógiai szakszolgálati intézményben vezetőpedagógusi megbízást az kaphat, akinek pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége, továbbá pedagógus-szakvizsgája vagy a munkakör ellátásához szükséges végzettséghez és szakképzettséghez kapcsolódó szakterületen szerzett tudományos fokozata vagy doktori cselekmény alapján szerzett doktori címe, valamint a nevelő-oktató munkában, pedagógiai szakszolgálatban eltöltött legalább ötéves szakmai gyakorlata van.

 

277/1997. (XII.22.) Korm.r.

5. § (9) Vezetőképzés a pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői szakképzettséget lehet szerezni. Vezetőképzés lehet a felsőoktatás keretében folyó, a jogi, a közgazdasági, a pénzügyi szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, valamint a legalább hatvan órás felkészítést biztosító minden olyan képzés, amely biztosítja a köznevelési intézmények vezetéséhez szükséges tanügy-igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz alkalmazási ismeretek elsajátítását.


 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem és én