Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Anyakönyvek nyomtatási problémája

2018.01.22

Az iskolai törzskönyvek nyomtathatóságának problémájáról

A 2017/18-as tanév végén az általam vezetett iskolában szeretnénk végre áttérni a törzskönyvek nyomtatással történő egységes előállítására, mert a nyomdai úton előállított, forgalomban lévő anyakönyvi nyomtatványok egyre kevésbé alkalmasak a megváltozott körülményeknek való megfelelésre, sokszor nincs bennük megfelelő hely a sok különbözeti vizsga és egyéb szükséges záradék bejegyzésére. Szándékunkat az a tapasztalat is motiválja, hogy a törzskönyvek kézi kitöltése számos rontást, téves adatok gyakori bejegyzését és javítási kötelezettségét okozza a gyakorlatban.

Előzetesen azonban szükségesnek tartom, hogy tisztán lássunk a törzskönyvek nyomtathatóságnak kérdésében. Az érthető bizonytalanságot mutatják azok a kérdések és e-mail-ek is, amelyek ebben a témakörben érkeztek hozzám. Nos, nézzük a helyzetet!

Az Oktatási Hivatal honlapján a köznevelési nyomtatványok engedélyezéséről a https://www.oktatas.hu/kozneveles/nyomtatvanyok/altalanos_tajekoztato elérhetőségen az alábbi tájékoztatás található:

„Köznevelési nyomtatványok engedélyezése:

Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével – elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Fontos, hogy a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni. …”

A köznevelési törvény azonban az alábbiak szerint rendelkezik:

Nkt 57. § (5) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter engedélye szükséges.

(6) Az iskolai nyomtatványok …. az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók.

Az Oktatási Hivatal honlapján található információban tehát nincs benne az a kitétel, hogy a törzskönyv elektronikus úton történő előállítása és nyomtatása csak az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával lehetséges.

A KRÉTA és más iskolaadminisztrációs rendszerek szolgáltatásai között megtalálható a törzskönyvek nyomtatási funkciója. Ha tehát a KRÉTA vagy más iskolaadminisztrációs rendszer rendelkezik a miniszter jóváhagyásával, akkor – a jogszabályban foglaltak és álláspontunk szerint – nincs akadálya a törzskönyvek elektronikus úton történő előállításának és nyomtatásának.

A KRÉTA szerkesztőinek feltéve a kérdést ők úgy vélekednek, hogy – nyomdai úton forgalmazott számozott papír alkalmazása esetében – nincs akadálya a törzskönyvek nyomtatásának. Vélekedésüknek jogszabályi alátámasztásával nem tudok szolgálni.

Némi értelmezési problémát jelent még a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezése, amely az iskolák által kötelezően használt nyomtatványként jeleníti meg a törzslapok külívét és belívét is.

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet:

94. §  Az iskola által használt nyomtatvány…

       6. a törzslap külíve, belíve

Az elmúlt időszakban hivatalos levelet fogalmaztam meg az Oktatási Hivatal számára, amelyben kérem majd szíves tájékoztatásukat, illetőleg mielőbbi állásfoglalásukat abban a kérdésben, hogy

1. Rendelkezik-e a KRÉTA vagy más egyéb iskolaadminisztrációs rendszer a törzskönyvek elektronikus előállításához szükséges miniszteri jóváhagyással,

  • amennyiben nem, akkor benyújtotta-e már a jóváhagyáshoz szükséges kérelmet

2. A törzskönyvek elektronikus előállítása és nyomtatása esetében a miniszter jóváhagyó nyilatkozata értelmezhető-e úgy, hogy ezáltal az intézmény teljesíti a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 94. §-ában megfogalmazott követelményeket.

Amennyiben jogszerűnek tekinthető az iskolai törzskönyveknek az iskola-adminisztrációs szoftver révén történő nyomtatása, az intézmény megteszi a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy az általa fenntartott iskolákban:

  • a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló törzskönyveket nyomtatott formában elő állítsa és megőrizze,
  • az intézmény szervezeti és működési szabályzatát áttekinti és az elektronikus és papír alapú nyomtatványok kezelési szabályainak pontosításával és szükség szerint módosítja,
  • az iskola iratkezelési vagy adatkezelési szabályzatában szabályozza a gépi úton kinyomtatott törzskönyvek kezelési, raktározási, fűzési majd lezárási és őrzési szabályait.

Ha a Hivataltól választ kapok kérdéseimre illetőleg felvetéseimre, akkor azt haladéktalanul megosztom majd olvasóimmal. Tekintettel arra, hogy a korszerű nyomtathatóság teljes körű szabályozott biztosítása az iskolák és iskolaigazgatók érdeke, felkérem az intézmények igazgatóit, a fenntartókat, hogy szíveskedjenek támogatni, nyomatékosítani kérésemet. Úgy gondolom, hogy ezt elegendő lenne abban a formában megtenniük, hogy egy fejléces A/4-es papíron aláírt és lepecsételt támogató nyilatkozatot juttatnának el pdf-formátumban számomra, amelyben nyilatkoznának arról, hogy 2018. január 22-én kelt kezdeményezésemet támogatják. Ezt az Oktatási Hivatalnak címzett tervezett levelet a cikk végén letölthetővé teszem. A szkennelt támogatásokat a direktor.szalezi@gmail.com e-mail címre várom.

Kérem az esetleges (bízom benne, jelentős számban jelentkező) támogatókat , hogy kérésüket sem elektronikus, sem postai úton ne nyújtsák be az Oktatási Hivatalnak, hanem kezdeményezésemhez nyilatkozatban csatlakozva érjük el az anyakönyvek szabályos nyomtatási lehetőségének megteremtését!

Itt az Oktatási Hivatalnak írt levelem, amelyhez támogató nyilatkozatokat várok:

Levél az Oktatási Hivatalnak

 

A mappában található képek előnézete Anyakönyvek