Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanügyigazgatás

Figyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

KépEz a menüpont az iskola tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az iskolaszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

Cikkek

A 2017/18-as tanév rendje

2017.08.19

gyerekek-3.jpg Az oktatásért felelős minisztérium 2017. június 14-én kiadta a 2017/18-as tanév rendjét meghatározó 14/2017. (VI.14.) EMMI rendeletet. A rendelet tervezetéhez képest megváltoztak az első félév végét és a félévi értesítő kiadását meghatározó időpontok. Kérem olvasóimat, hogy erre kiemelten figyeljenek. A következő tanév rendjét meghatározó miniszteri rendelet segítséget ad a jövő tanév feladatainak tervezéséhez.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

Tartósan külföldön tartózkodó tanuló jogviszonya

2016.12.12

apa_fia_ir.jpgAz utóbbi években sokat változott a tartósan külföldön tartózkodó tanulók tanulói jogviszonyával kapcsolatos szabályozás. Tekintsük át, milyen esetekben kell szüneteltetni a tanulói jogviszonyt, lehet-e magántanuló a tartósan külföldön tartózkodó diák, milyen kötelezettség terheli a szülőket a tankötelezettség teljesítése érdekében!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

Helyi értékelési szabályzat

2016.09.26

irat.jpg2016. október 1-jéig minden közoktatási intézményben el kell készíteni és nyilvánosságra kell hozni a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő, pedagógus szakképzettséggel rendelkező munkavállalók minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának szabályozását tartalmazó helyi értékelési szabályzatot. Mit tartalmazzon a helyi értékelési szabályzatunk? Cikkünk mintát ad a szabályzat elkészítéséhez, de előbb olvassa végig a szöveget!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

Mesterpedagógusok óraszáma

2016.09.04

learning.jpgKisebb szakmai vita alakult ki arról, hogyan kell helyesen meghatározni a mesterpedagógusok (szakértők, tanfelügyelők, szaktanácsadók) megtartandó óráinak számát 2016. szeptember 1-jétől. A vitát egy téves jogértelmezés váltotta ki. Kérem, tanulmányozzák át pontosan az általam leírtakat!

 

A pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó új szabályok

2016.08.10

bejarni-tilos.jpg2016. július 30-i hatállyal jelentős mértékben változtak a pedagógusok kötött munkaidejére vonatkozó szabályok annak ellenére, hogy a kötött munkaidő fogalma továbbra is él, és mértéke sem változott. A továbbiakban azonban nem kötelező a kötött munkaidő teljes részének az intézményben való eltöltése. Változott a munkáltató nyilvántartási kötelezettsége is. Ismerje meg a pontos részleteket!

 

Neveléssel-oktatással lekötött óraszámok változása

2016.08.08

fraktal.jpeg2016. szeptember 1-jével új szabályok lépnek hatályba a pedagógusok neveléssel-oktatással lekötött munkaidejének számításával kapcsolatban. A rendelkezések lényege az, hogy az osztályfőnökök számára heti 2 óra, a munkaközösség-vezetők számára heti 2 óra, a diákönkormányzatot patronáló tanár számára heti 1 óra kedvezményt lehet biztosítani. A rendelet bevezetése azonban sok tanügyigazgatási problémát generál majd az iskolákban...

 

A 326-os kormányrendelet módosítása

2016.08.04

Végok.jpgre megjelent a 326-os kormányrendelet átfogó módosítása, amelyet a 235/2016. (VII.29.) Kormányrendelet tartalma, és 2016. július 30-i dátummal hatályba is lépett. A koncepciójában nem, részleteiben viszont annál inkább módosult kormányrendelet július 30-án hatályba lépett változatát hasonlítjuk össze a július 29-én hatályból kivont jogszabállyal. Azt javaslom, hogy töltse le Word-ben a cikk elején lévő lehetőséggel élve a dokumentumot!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

A tanulói jogviszony megszüntetésének időpontja

2016.06.07

teszt-1.jpgKözeleg a tanév vége, lassan sor kerül az iskola utolsó évfolyamát befejező tanulók tanulói jogviszonyának megszüntetésére. De milyen dátummal kell megszüntetni a tanulói jogviszonyt az általános iskolákban, a gimnáziumokban és a szakképző iskolákban? Olvassa el erről készített összefoglaló cikkünket!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás_2016

Tanévnyitó konferencia Budapesten

2016.05.24

6773928908_f19fb2b8d2_b.jpgElőadást tartottam a Raabe Kiadó által szervezett VII. Országos Tanévindító Konferencián. A konferenciára 2016. augusztus 24-én 10 órai kezdettel került sor. A nyitóelőadáson nagyszerű közönséggel volt módom találkozni, köszönöm szíves visszajelzéseiket. "Az oktatási rendszer folyamatos változásának kihívásai a 2016/17-es tanévben" címmel megtartott előadásomat megtekinthetik. a cikk tartalmának rövid vázlatát követően.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Színezd újra

Új előadás a tanfelügyeletről, minősítésről és az intézményi önértékelésről

2016.04.19

Vadvirág-pollenszemcsék.jpg2016. április 19-én (kedden) 9.00 órai kezdettel - több jeles szakértő kolléga társaságában - előadást tartottam Budapesten a Lurdy Házban a Menedzser Praxis Kft. szervezésében. Másfél órás előadásomban a pedagógusok minősítési rendszerének, tanfelügyeleti ellenőrzésének 2016. évi megváltozott szabályairól beszéltem, és részletes tanácsokat fogalmaztam meg az intézményi önértékelés 2016-ban követendő feladataival kapcsolatban. Az előadás linkjét a bejegyzésben találja meg.

 

Továbbképzési ciklusok rendkívüli esetekben

2016.03.22

virag-5.jpgMindannyian tisztában vagyunk a pedagógusok hétéves továbbképzési ciklusainak legfontosabb szabályaival, de - rendkívüli esetekben - gyakran problémát okoz a tartósan távol lévő pedagógusok továbbképzési kötelezettségének meghatározása. Tekintsük át együtt a leggyakrabban előforduló eseteket!

 

Beiskolázási terv készítése

2016.03.11

tuz.jpgAz igazgatóknak minden év március 15-ig el kell készíteniük a következő tanév beiskolázási tervét. Ehhez néhány nappal előtte érdemes közzétenni az egységes jelentkezési lapot, és a jelentkezési adatok alapján döntést kell hozni a továbbképzés támogatásáról vagy elutasításáról.

 

Osztályozó vizsga

2015.06.11

tanul.jpgHogyan kell megállapítani a magántanuló osztályzatait, lehetséges-e a magántanuló minősítése az évközi osztályzatai alapján, milyen eljárást kell vagy lehet követni a jogszabályban meghatározott mértéknél többet hiányzó tanuló esetében? Tekintsük át és magyarázzuk a jogszabályok előírásait!

 

A közösségi szolgálat dokumentálása

2015.05.27

paragrafus_jel.gif2014. november 11-i hatállyal megváltozott a középiskolások közösségi szolgálatának dokumentálását szabályozó jogszabály, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 1. sz. mellékletében szereplő 46. sz. záradék. A jogszabály változása nagyon időszerű volt, mert egy értelmezési probléma végére tett pontot. Most, a 2014/15-ös tanév végén azonban ügyelnünk kell arra, hogy milyen záradék kerül a tanulók bizonyítványába, a törzskönyvbe és az osztálynaplóba!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Ballagás-2015

A gyakornokok alkalmazásának sarokkövei

2014.11.04

chrysanthemum.jpg Gyakori kérdés mind a munkáltatók mind a gyakornokok részéről, hogy mit kell tenni abban az esetben, ha a munkáltató mulasztásából adódóan nem került sor a kinevezésben a minősítő vizsga határidejének megjelölésére, vagy a munkáltató elmulasztotta bejegyezni ezt az időpontot a KIR nyilvántartásába. Bizony ilyenkor elég kusza helyzet áll elő mindkét részről...

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Iskolai képek

Tankönyvellátási feladatok az iskolában

2014.04.10

tankonyv.jpg2014. január 1-jén lépett életbe a tankönyvellátásról szóló új törvény, március 12-én pedig megjelent és hatályba lépett a tankönyvellátás rendjéről szóló miniszteri rendelet. Az új jogszabályok alaposan megváltoztatták a tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos igazgatói feladatokat, és több elemmel ki is bővítették azokat. Cikkünk időrendbe szedve közli az intézményvezető tankönyvellátással kapcsolatos feladatait.

 

Már nem csökkenthető a várakozási idő

2014.01.15

aram.jpgEddig azt hittem, hogy minden rendben van a pedagógus-továbbképzés teljesítését követő várakozási idő csökkentésével kapcsolatban, hiszen a köznevelési törvény - egy másik bejegyzésemben részletezett - 97.§ (20/b) szakasza rendezte a kérdést. Egy számomra ma küldött e-mail azonban arra hívta föl a figyelmet, hogy nincs itt minden renben: már nincs lehetőség a sikeres pedagógustovábbképzést követően a várakozási idő csökkentésére.

 

A tankötelezettség és a tanulói jogviszony összefüggése

2013.12.11

heltai_18.jpgMegszűnik-e a tanulói jogviszony abban az esetben, ha megszűnik a tanuló tankötelezettsége. Alapjában véve nemleges a válasz. Van azonban ennél cifrább eset is, amelyet egy Dunántúli igazgató kollégám osztott meg velem. Kifejtettem a véleményemet, remélem egyetértenek a következtetésekkel!

 

A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor

2013.11.26

para.jpgA kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítők várakozási idejének csökkentéséről szóló bejegyzésben szerepel, hogy nincs olyan hatályos jogszabály, amely a továbbképzési kötelezettség teljesítésekor formálisan is elrendelné a várakozási idő csökkentését. 2014. január 1-jétől hatályos az Nkt. 97.§ (20/b) bekezdése, amely a 2013. szeptember 1-jei besorolások esetében pótolja az eddigi hiányosságokat! Figyelem! Más a helyzet a várakozási idő 2013. szeptember 1-jét követő csökkentésével, erről külön bejegyzés készült!

 

Osztálynapló vagy csoportnapló?

2013.11.24

naplo.jpgA 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet előírja az iskolák számára, hogy minden olyan esetben, amikor az osztálykeretek megbontásával szervezik a tanórai vagy egyéb foglalkozásokat, az órákat és a tanulók értékelését ne az osztálynaplóba, hanem csoportnaplóba, az egéb foglalkozások esetén egyéb foglakozási naplóba vezessék. Értelmezzük együtt a jogszabályt, vizsgáljuk meg a teendőket!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 18