Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanügyigazgatás

Figyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

KépEz a menüpont az iskola tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az iskolaszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

Cikkek

A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor

2013.11.26

para.jpgA kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítők várakozási idejének csökkentéséről szóló bejegyzésben szerepel, hogy nincs olyan hatályos jogszabály, amely a továbbképzési kötelezettség teljesítésekor formálisan is elrendelné a várakozási idő csökkentését. 2014. január 1-jétől hatályos az Nkt. 97.§ (20/b) bekezdése, amely a 2013. szeptember 1-jei besorolások esetében pótolja az eddigi hiányosságokat! Figyelem! Más a helyzet a várakozási idő 2013. szeptember 1-jét követő csökkentésével, erről külön bejegyzés készült!

 

Osztálynapló vagy csoportnapló?

2013.11.24

naplo.jpgA 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet előírja az iskolák számára, hogy minden olyan esetben, amikor az osztálykeretek megbontásával szervezik a tanórai vagy egyéb foglalkozásokat, az órákat és a tanulók értékelését ne az osztálynaplóba, hanem csoportnaplóba, az egéb foglalkozások esetén egyéb foglakozási naplóba vezessék. Értelmezzük együtt a jogszabályt, vizsgáljuk meg a teendőket!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 18

Várakozási idő csökkentése a pedagógusok besorolásakor

2013.11.13

varakozas.jpgA pedagógusok besorolásánál hogyan kell figyelembe vennünk a pedagógus-továbbképzést sikeresen teljesítők várakozási idejének egyéves csökkentését. Előírja-e jogszabály a várakozási idő csökkentését, vagy vissza kell sorolnunk a pedagógusokat? Utóbbira nem kell ugyan sort keríteni, de a jogi szabályozás bizony nem megfelelően körültekintő!

 

Tanulói távollét iskolaérdekből

2013.11.05

testneveles.jpgBe kell-e írnunk hiányzóként azt a tanulót, aki az iskola képviseletében iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális vagy sportversenyen való szereplés miatt nem vesz részt a tanítási órán? Ha igen, hogyan kell igazolni a tanulói távollétet? Hogyan kell alkalmazni az ezzel kapcsolatos jogszabályokat?

 

Munkaközi szünet az óvodában?

2013.10.03

ovoda_logo.jpgEgyre több az óvónő kolléga az előadásaimon, pedig alig tudok nekik hasznosítható információval szolgálni! Az utóbbi néhány alkalommal sokukkal beszélgettem arról, hogy hogyan lehet biztosítani a munkavállalással kapcsolatos új szabályok betartását, valamint a kötelezően kiadandó munaközi szünet biztosítását. Feketéné Perge Veronika óvodavezető kolléganőmnek azt a "házi feladatot" adtam, hogy gondolja át az óvodában alkalmazható módszereket! Kiváló dolgozatot írt, köszönöm neki és örömmel közreadom!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Lurdy-ház-2013 | Hozzászólások: 5

Átcsoportosítható-e a heti 32 órás kötött munkaidő?

2013.10.01

kotel.jpgA heti 32 órás kötött munkaidő bevezetése problémákat okozhat az iskolai munka rugalmas szervezésében. Az egymást követő hetekben ugyanis nem feltétlenül egyenletes az iskolában jelentkező munkaterhelés; egy tantestületi konferencia, szülői értekezlet vagy egy kulturális program lebonyolítása erősen megnöveli a szükséges kötött munkaidőt, más hetekben pedig néhány órával kevesebb is elegendő lenne. Milyen törvényes lehetőségek vannak a heti kötött munkaidő egymást követő hetek közötti átcsoportosítására?

 

A mesterdiplomával rendelkező pedagógusok besorolása az általános iskolában

2013.09.17

pedag-3.jpgEbben az időszakban érthetően gyakran felmerül a kérdés, hogyan kell besorolni azokat az egyetemi (mesterfokozatú) végzettséggel rendelkező pedagógusokat, akik általános iskolában tanítanak. Az eddig egyértelmű végrehajtási jogszabályokat sikerült nagy mértékben bizonytalanná tenni. Megnyugtathatjuk az olvasókat, az érintettek az egyetemi szintű vagy mesterdiplomájuk szerint sorolhatók be!  Figyelmesen tanulmányozzák végig az információkat! Fontos!

 

Munkaidő-nyilvántartás a legegyszerűbben

2013.09.16

nyilvantartas-2.jpgA szeptember 2-án kelt, a munkáltató munkaidő-nyilvántartási kötelezettségét taglaló bejegyzésemben - az akkori legjobb tudásom szerint - igyekeztem minél praktikusabb és egyszerűbb eljárást javasolni a munkáltatók számára a pedagógusok munkaidejének nyilvántartására. Most a saját munkámat szervezve azonban sokkal egyszerűbb megoldásra bukkantam! Önt is érdekelheti...

 

A munkáltató munkaidő-nyilvántartási kötelezettségéről

2013.09.02

munka-3.jpgA Munka törvénykönyve és a 316/2013. (VIIII.30.) Kormányrendelet elrendeli, hogy a köznevelési intézmények vezetői kötelesek nyilvántartani az alkalmazottak által eltöltött munkaidőt. Az utóbbi időkben sokféle rémhírt hallani olyan iskolákról és óvodákról, ahol túlbürokratizált nyilvántartási rendszerek bevezetését tervezik. Hátha meg lehet őket győzni?

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 42

Csak óvónőknek!

2013.08.14

ovoda.jpgVera  azt írta nekem; egyik cikkem felvezetését olvasva azt hitte, az óvóvőkkel is foglalkozom majd egy kicsit! Mindig elhanyagolom az óvodapedagógusokat! Hiába: iskolacentrikus vagyok, mert ott élek. Csökkentve a hiányosságot e bejegyzésben az óvónők kötött munkaidejével, a számukra elrendelhető foglalkozások számával, a vezetők létszámával, az óvodai közalkalmazotti tisztségviselők munkaidőkedvezményével foglalkozom. Vera, köszönet a motivációért és a korrektúráért!

 

Eseti helyettesítés elrendelésének új szabályai

2013.07.30

paragra.jpgAz iskolákban, óvodákban 2013. szeptember 1-jétől bevezetett új munkarend szabályairól már több bejegyzést írtam. Most a 22-26 óra felett a munkáltató által elrendelhető eseti helyettesítés megváltozott szabályait készítettem el. Az új szabályokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  tartalmazza, azok 2013. szeptember 1-jén hatályba léptek.

 

Tehetségfejlesztő mestertanár helyes besorolása

2013.07.28

tehetseg-2.jpgHogyan kell helyesen besorolni azokat a főiskolai alapdiplomával rendelkező pedagógus kollégákat, akik (egyetemi szintű) tehetségfejlesztő mestertanári végzettséget és szakképzettséget szereztek. Több kérdést kaptam az elmúlt időszakban ebben a témakörben, és azt látom, hogy a munkáltatók körében is nagy a bizonytalanság a besorolás szabályairól.

 

Továbbképzések teljesítésének pontos nyilvántartása

2013.05.28

szamfejtes.jpg"A továbbképzési ciklusok számításának pontos módszeréről", a tipikus hibákról, a megfogalmazható javaslatokról fenti című bejegyzésünk szólt. Most arra koncentrálunk, hogyan tarthatók nyilván pontosan az egyes pedagógusok továbbképzési ciklusai, hogyan követhető a várakozási idő csökkentése, a diplomaszerzéseket követő hétéves mentesítés biztosítása. Egyszerű módszert javaslunk, hogy minden pedagógus kolléga saját továbbképzési adataival is kitölthesse.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Munkaterhelés 2013. szeptemberétől

2013.04.08

2013. szdokument.jpgeptember 1-jén hatályba lépnek a köznevelési törvénynek a pedagógusok munkaterhelését szabályozó új előírásai. Megszűnik a kötelező óraszám, de hatályba lép a heti 22-26 órányi tanítási óra vagy foglalkozás elrendelhetősége, valamint a heti 32 óra heti munkaidő nevelési-oktatási feladatokkal töltésének előírása. Ezektől a változásoktól nincs ugyan sok félnivalónk, de lassan készülnődnünk kell megvalósításukra. A bejegyzésben személyes elképzelések szerepelnek a szabályozás elveinek megvalósítására.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Névváltozás, bizonyítványmásodlat

2013.04.03

bizonyitvany.jpgMit kell tennünk, ha egy tanuló neve megváltozik? Hogyan kell ezt jeleznünk a tanügyigazgatási dokumentumokban? Mit tegyünk, ha évekkel később jelentkezik volt diákunk, hogy helytelen névre szól a bizonyítványa? Hogyan kell bizonyítvány-másolatot kiállítani? Kell-e fizetni a dokumentum cseréjéért?

 

Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása

2013.04.02

hitoktatas.jpgA 2013. március 23-i hatállyal módosult 20/2012. (VIIII.31.) EMMI rendelet megalkotta az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat. A megjelent új jogszabály minden állami iskola számára fontos szabályozó tényezőt jelent.

 

Pedagógus továbbképzési program

2013.02.21

dokumentumok.jpgMárcius 15-ig kell elkészíteni (pontosabban 2012. március 15-ig kellett volna) az iskolákban a 2013-2018 időszakra szóló továbbképzési programot. Az immár negyedik továbbképzési program elkészítésekor számos új előírást kell teljesíteni, így pl. értékelni kell az előző továbbképzési időszakot, figyelembe kell venni a pedagógiai programot, az elkészült továbbképzési programot pedig meg kell küldeni jóváhagyás céljából a fenntartónak!

 

Adatközlés a tanulóról a különélő szülő számára

2013.01.21

valas.jpgA tanulói jogviszony létesítése, megszüntetése, iskolaváltás esetén jellemzően csak az egyik szülő intézkedik. Néha előfordul azonban, hogy a másik, a különélő szülő kíván információkat szerezni gyermeke tanulói jogviszonyáról, tanulmányi eredményeiről. Mit tehet ilyenkor a jogkövető igazgató?

 

Ügyelet miatti iskolai teendő

2013.01.17

kid-book.gifSok iskolában - tanítási idő alatt is - ügyeletes tanulókkal találkozhatunk a folyosókon: többnyire ülnek az iskola főbejárata mellett vagy a folyosón lévő szolgálati helyükön, és életkorukhoz képest jól végzik a dolgukat. De vajon jogszerű-e a tanulók ügyelet miatti távolléte a tanítási órákról? Nézzen csak szét az interneten, mindjárt látja az iskolákban kialakult helyzetet!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 0

Hány tárgyból lehet javítóvizsgára utasítani?

2013.01.16

potvizsga.jpgMa többen fordultak hozzám az igen aktuális kérdéssel: hány tárgyból lehet a tanulót javítóvizsgára utasítani? Van-e a kérdésben a nevelőtestületnek döntési joga vagy kötelezettsége? A válasz ugyan egyszerű, de az elmúlt időszakban több alkalommal változtak a jogszabályi előírások!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 0