Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Tanügyigazgatás

Figyelem! Ezen az oldalon is RSS-követés állítható be a bal oldali menü alján (a statisztika felett), így a feltett új anyagok megjelenéséről, az oldal napi frissítéséről Ön azonnal értesülhet. Állítsa be a számítógépére!

KépEz a menüpont az iskola tanügyigazgatási, oktatásszervezési problémáiról. Ide kerültek az "Igazgató kollégáknak" menüből az iskolaszervezési és tanügyigazgatási jellegű témák, ott pedig inkább a munkajogi természetű problémák maradtak!

  

 

Cikkek

A várakozási idő csökkentése pedagógus-továbbképzés teljesítésekor

2013.11.26

para.jpgA kötelező pedagógus-továbbképzést teljesítők várakozási idejének csökkentéséről szóló bejegyzésben szerepel, hogy nincs olyan hatályos jogszabály, amely a továbbképzési kötelezettség teljesítésekor formálisan is elrendelné a várakozási idő csökkentését. 2014. január 1-jétől hatályos az Nkt. 97.§ (20/b) bekezdése, amely a 2013. szeptember 1-jei besorolások esetében pótolja az eddigi hiányosságokat! Figyelem! Más a helyzet a várakozási idő 2013. szeptember 1-jét követő csökkentésével, erről külön bejegyzés készült!

 

Osztálynapló vagy csoportnapló?

2013.11.24

naplo.jpgA 20/2012. (VIII.31.) Kormányrendelet előírja az iskolák számára, hogy minden olyan esetben, amikor az osztálykeretek megbontásával szervezik a tanórai vagy egyéb foglalkozásokat, az órákat és a tanulók értékelését ne az osztálynaplóba, hanem csoportnaplóba, az egéb foglalkozások esetén egyéb foglakozási naplóba vezessék. Értelmezzük együtt a jogszabályt, vizsgáljuk meg a teendőket!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 15

Várakozási idő csökkentése a pedagógusok besorolásakor

2013.11.13

varakozas.jpgA pedagógusok besorolásánál hogyan kell figyelembe vennünk a pedagógus-továbbképzést sikeresen teljesítők várakozási idejének egyéves csökkentését. Előírja-e jogszabály a várakozási idő csökkentését, vagy vissza kell sorolnunk a pedagógusokat? Utóbbira nem kell ugyan sort keríteni, de a jogi szabályozás bizony nem megfelelően körültekintő!

 

Tanulói távollét iskolaérdekből

2013.11.05

testneveles.jpgBe kell-e írnunk hiányzóként azt a tanulót, aki az iskola képviseletében iskolai vagy iskolán kívüli tanulmányi, kulturális vagy sportversenyen való szereplés miatt nem vesz részt a tanítási órán? Ha igen, hogyan kell igazolni a tanulói távollétet? Hogyan kell alkalmazni az ezzel kapcsolatos jogszabályokat?

 

A kötött munkaidő munkáltatói elrendelése

2013.10.17

nyilvantartas-1.jpgTöbb bejegyzésben írtam már a kötött munkaidő elrendeléséről és nyilvántartásáról. Változatlanul az a véleményem, hogy a lehető legegyszerűbb és legkevesebb adminisztrációval járó megoldást érdemes választani. Több tankerületben sok igazgató kollégám mégis úgy döntött, hogy minden pedagógusra személyre szabottan elrendeli a kötött munkaidőt. Ez is járható út, erről olvashat a bejegyzésben!

 

Munkaközi szünet az óvodában?

2013.10.03

ovoda_logo.jpgEgyre több az óvónő kolléga az előadásaimon, pedig alig tudok nekik hasznosítható információval szolgálni! Az utóbbi néhány alkalommal sokukkal beszélgettem arról, hogy hogyan lehet biztosítani a munkavállalással kapcsolatos új szabályok betartását, valamint a kötelezően kiadandó munaközi szünet biztosítását. Feketéné Perge Veronika óvodavezető kolléganőmnek azt a "házi feladatot" adtam, hogy gondolja át az óvodában alkalmazható módszereket! Kiváló dolgozatot írt, köszönöm neki és örömmel közreadom!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Lurdy-ház-2013 | Hozzászólások: 5

Átcsoportosítható-e a heti 32 órás kötött munkaidő?

2013.10.01

kotel.jpgA heti 32 órás kötött munkaidő bevezetése problémákat okozhat az iskolai munka rugalmas szervezésében. Az egymást követő hetekben ugyanis nem feltétlenül egyenletes az iskolában jelentkező munkaterhelés; egy tantestületi konferencia, szülői értekezlet vagy egy kulturális program lebonyolítása erősen megnöveli a szükséges kötött munkaidőt, más hetekben pedig néhány órával kevesebb is elegendő lenne. Milyen törvényes lehetőségek vannak a heti kötött munkaidő egymást követő hetek közötti átcsoportosítására?

 

Előadások a pedagógus munkaszervezésről

2013.09.25

lurdy_0_fb.jpgEgy többségében iskolai és óvodai vezetőkből álló nagyszerű közönség előtt volt módomban előadást tartani 2013. szeptember 18-án a Lurdy-házban, majd 25-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában és a Gyomaendrődi és Hódmezővásárhelyi Tankerületben. A négy előadáson a másfélezer főt meghaladó közönséggel kiválóan megértettük egymást, nem kellett sokat magyaráznunk a problémákat. Köszönöm mindenkinek a barátságos fogadtatást!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Feleségem virágai | Hozzászólások: 36

A mesterdiplomával rendelkező pedagógusok besorolása az általános iskolában

2013.09.17

pedag-3.jpgEbben az időszakban érthetően gyakran felmerül a kérdés, hogyan kell besorolni azokat az egyetemi (mesterfokozatú) végzettséggel rendelkező pedagógusokat, akik általános iskolában tanítanak. Az eddig egyértelmű végrehajtási jogszabályokat sikerült nagy mértékben bizonytalanná tenni. Megnyugtathatjuk az olvasókat, az érintettek az egyetemi szintű vagy mesterdiplomájuk szerint sorolhatók be!  Figyelmesen tanulmányozzák végig az információkat! Fontos!

 

Munkaidő-nyilvántartás a legegyszerűbben

2013.09.16

nyilvantartas-2.jpgA szeptember 2-án kelt, a munkáltató munkaidő-nyilvántartási kötelezettségét taglaló bejegyzésemben - az akkori legjobb tudásom szerint - igyekeztem minél praktikusabb és egyszerűbb eljárást javasolni a munkáltatók számára a pedagógusok munkaidejének nyilvántartására. Most a saját munkámat szervezve azonban sokkal egyszerűbb megoldásra bukkantam! Önt is érdekelheti...

 

A munkáltató munkaidő-nyilvántartási kötelezettségéről

2013.09.02

munka-3.jpgA Munka törvénykönyve és a 316/2013. (VIIII.30.) Kormányrendelet elrendeli, hogy a köznevelési intézmények vezetői kötelesek nyilvántartani az alkalmazottak által eltöltött munkaidőt. Az utóbbi időkben sokféle rémhírt hallani olyan iskolákról és óvodákról, ahol túlbürokratizált nyilvántartási rendszerek bevezetését tervezik. Hátha meg lehet őket győzni?

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Épületrekonstrukció | Hozzászólások: 42

Csak óvónőknek!

2013.08.14

ovoda.jpgVera  azt írta nekem; egyik cikkem felvezetését olvasva azt hitte, az óvóvőkkel is foglalkozom majd egy kicsit! Mindig elhanyagolom az óvodapedagógusokat! Hiába: iskolacentrikus vagyok, mert ott élek. Csökkentve a hiányosságot e bejegyzésben az óvónők kötött munkaidejével, a számukra elrendelhető foglalkozások számával, a vezetők létszámával, az óvodai közalkalmazotti tisztségviselők munkaidőkedvezményével foglalkozom. Vera, köszönet a motivációért és a korrektúráért!

 

Eseti helyettesítés elrendelésének új szabályai

2013.07.30

paragra.jpgAz iskolákban, óvodákban 2013. szeptember 1-jétől bevezetett új munkarend szabályairól már több bejegyzést írtam. Most a 22-26 óra felett a munkáltató által elrendelhető eseti helyettesítés megváltozott szabályait készítettem el. Az új szabályokat a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet  tartalmazza, azok 2013. szeptember 1-jén hatályba léptek.

 

Tehetségfejlesztő mestertanár helyes besorolása

2013.07.28

tehetseg-2.jpgHogyan kell helyesen besorolni azokat a főiskolai alapdiplomával rendelkező pedagógus kollégákat, akik (egyetemi szintű) tehetségfejlesztő mestertanári végzettséget és szakképzettséget szereztek. Több kérdést kaptam az elmúlt időszakban ebben a témakörben, és azt látom, hogy a munkáltatók körében is nagy a bizonytalanság a besorolás szabályairól.

 

Továbbképzések teljesítésének pontos nyilvántartása

2013.05.28

szamfejtes.jpg"A továbbképzési ciklusok számításának pontos módszeréről", a tipikus hibákról, a megfogalmazható javaslatokról fenti című bejegyzésünk szólt. Most arra koncentrálunk, hogyan tarthatók nyilván pontosan az egyes pedagógusok továbbképzési ciklusai, hogyan követhető a várakozási idő csökkentése, a diplomaszerzéseket követő hétéves mentesítés biztosítása. Egyszerű módszert javaslunk, hogy minden pedagógus kolléga saját továbbképzési adataival is kitölthesse.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Osztálylétszámok a 2013/2014-es tanévben

2013.05.22

evnyito.jpgA köznevelési törvény hatályba lépésével megváltoztak az osztálylétszámok számításával kapcsolatos előírások. Az eddig használatban lévő átlaglétszám helyett belépett a minimális osztálylétszám. Megváltoztak a 2013/14-es tanév induló osztálylétszámai is azáltal, hogy a fenntartó jóváhagyásával lehetségessé vált a maximális osztálylétszámok 20%-os emelése. Tekintsük át a pontos feltételeket!

 

Munkaterhelés 2013. szeptemberétől

2013.04.08

2013. szdokument.jpgeptember 1-jén hatályba lépnek a köznevelési törvénynek a pedagógusok munkaterhelését szabályozó új előírásai. Megszűnik a kötelező óraszám, de hatályba lép a heti 22-26 órányi tanítási óra vagy foglalkozás elrendelhetősége, valamint a heti 32 óra heti munkaidő nevelési-oktatási feladatokkal töltésének előírása. Ezektől a változásoktól nincs ugyan sok félnivalónk, de lassan készülnődnünk kell megvalósításukra. A bejegyzésben személyes elképzelések szerepelnek a szabályozás elveinek megvalósítására.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Tanügyigazgatás | Fényképek: Életképek

Névváltozás, bizonyítványmásodlat

2013.04.03

bizonyitvany.jpgMit kell tennünk, ha egy tanuló neve megváltozik? Hogyan kell ezt jeleznünk a tanügyigazgatási dokumentumokban? Mit tegyünk, ha évekkel később jelentkezik volt diákunk, hogy helytelen névre szól a bizonyítványa? Hogyan kell bizonyítvány-másolatot kiállítani? Kell-e fizetni a dokumentum cseréjéért?

 

Hit- és erkölcstan oktatás szabályozása

2013.04.02

hitoktatas.jpgA 2013. március 23-i hatállyal módosult 20/2012. (VIIII.31.) EMMI rendelet megalkotta az állami általános iskolákban az erkölcstan óra helyett választható hit- és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályokat. A megjelent új jogszabály minden állami iskola számára fontos szabályozó tényezőt jelent.

 

Alapdokumentumok átalakítása

2013.03.07

szivritmus.jpgA 2013. március 6-án és február 20-án a Szegedi Igazgatói Munkaközösség szíves meghívására előadást tartottam a Körössy József Szakközépiskola konferenciatermében. Ezúton köszönöm a nagyszámú, lelkes hallgatóság figyelmét. Az előadások témája a pedagógiai program és a helyi tanterv készítésének aktuális feladatai, az SzMSz esedékes módosításával kapcsolatos feladatok, illetve a pedagógus továbbképzés elkövetkező feladatai, a továbbképzési rendszer szervezésének tipikus hibái.