Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kötelező minősítés 2018-ig

2015.03.16

A pedagógusok minősítési kötelezettsége 2018. június 30-ig

Amint azt „A Pedagógus II. és a Mesterfokozat elérése” c. 2013. szeptember 11-i bejegyzésemben leírtam, és előadásaimon is hangsúlyoztam, a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 3.§-a tartalmazza a Pedagógus II. fokozat elérésének időbeli behatárolását az alábbiak szerint:

3. § (1) A Pedagógus I. fokozatba besorolt pedagógus hat év szakmai gyakorlat után saját kezdeményezésére minősítési eljárásban vehet részt, kilenc év után a minősítési eljárást le kell folytatni, a részvételi kötelezettséget a munkáltató írja elő a kinevezés, munkaszerződés módosításában.

A köznevelési törvény az átmeneti és vegyes rendelkezésekről szóló szakaszában – jelen formájában 2013. augusztus 31-i hatályba lépéssel, lényegében azonban már 2012. szeptember 1-jétől kezdődően – a következő rendelkezést tartalmazza:

97. § (19) A pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak első minősítésére vagy minősítő vizsgájára 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor.

Magam sem figyeltem eddig eléggé a fentiekben közölt átmeneti rendelkezésre, amely a következőként értelmezhető. A Kormányrendelet 3. §-ában foglalt 6-9 év Pedagógus I-ben eltöltött idő a minősítési rendszer felmenő, „rendes” állapotában követendő szabályként értelmezendő, míg a bevezetés időszakában más szabály érvényesül: 2013. szeptember 1-jétől 2018. június 30-ig minden pedagógus esetében sorra kell kerülnie a minősítésnek (vagy a gyakornokok minősítő vizsgájának). Megjegyezzük, hogy a miniszter által 2016. évi minősítések különös feltételekről szóló dokumentum bevezető szövegrésze is tartalmazza a fenti utalást.

Végezzünk most rövid számítást a rendelkezésünkre álló adatok birtokában:

  • a 2013/14-es tanévben nem volt minősítési eljárás,
  • a 2014-ben 5.195 próbaminősítés történt meg a leendő tanfelügyelők körében,
  •  2015-ben a meghirdetett 30 ezer minősítési lehetőséggel szemben csupán 14.678 minősítés lehet, mert nem volt több jelentkező vagy a jelentkezők nem töltötték föl a portfóliót,
  • 2016-ban a meghirdetett 30 ezres lehetőség közelében várható a minősítésre kerülők száma, hiszen a minősítési feltételekben egy széles réteg számára kötelezővé tették a minősítést,
  • 2017-ben is 30 ezres hasonló lehetőséggel számolhatunk,
  • 2018. első félévében pedig arányosan 15 ezer minősítendő pedagógussal kalkulálunk,

így az eddigi számolásaink eredménye kb. 95 ezer minősítésre kerülő pedagógust jelent.

Számolásunk eredményeként a 95 ezres számított létszámhoz hozzáadva a kb. 30-ezernyi minősítésre már nem kötelezett pedagógust 125 ezer főt kapunk. A 130 ezer fős pedagógus-létszámhoz mérve tehát a következő években nem kell keményebb kötelezettségeket előírnia az államtitkárságnak ahhoz, hogy a minősítés rendszere ténylegesen beinduljon. Ugyanakkor 2015-tel bezárólag legföljebb 21 ezres létszám minősítése várható, tehát 2016-tól kezdődően évenként szükségesnek látszik a 30-ezer ténylegesen minősítendő pedagógus beosztása.

 

A mappában található képek előnézete Életképek