Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A féléves ütemterv, foglalkozásterv elkészítése

2014.01.25

 Féléves ütemterv, foglalkozásterv készítése a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal való foglalkozáshoz

 A féléves ütemterv sablonja itt letölthető: Féléves ütemterv
 
Az útmutató 65. oldalán szereplő táblázatban a különleges bánásmódot igénylő tanulókkal, gyermekekkel való foglalkozás dokumentumait kötelezően feltöltendő alapdokumentumként nevesíti. Sajnos az útmutató idézett részében pontatlan a megfogalmazás, hiszen – tévesen – csak különleges bánásmódot igénylő gyermekekről tesz említést, kihagyva az ugyanilyen bánásmódot igénylő tanulókat. A különleges bánásmódot igénylő tanulók, gyermekek fogalma a köznevelési törvény 4.§-ának 13. felsorolásában található. meg, ennek alapján különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
·         a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
·         a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
·         a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló.
A fentiek alapján a különleges bánásmódot igénylő tanulók és gyermekek fejlesztésére, nevelésére vonatkozó szakkör, fakultáció, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció, stb. foglalkozások féléves ütemterve töltendő fel ebbe a dokumentumcsoportba. Az e célcsoport számára készített féléves ütemterv óraszáma nincs meghatározva, tehát lehet heti 1-órás szakkör, heti 2-órás foglalkozás, nem órarendszerű de több-kevesebb rendszerességgel megtartott verseny-előkészítés, a neveléssel-oktatással lekötött idő terhére szervezett korrepetálások féléves terve, stb. A heti 1-órás féléves tervnek 18 óra, a 2-órásnak 36 óra legyen a terjedelme. Ha a foglalkozás nem heti rendszerességgel szerveződik, akkor legalább 15-18 órányi fejlesztési terv elkészítését javaslom.
 
Fontos előírás, hogy a különleges bánásmódot igénylő tanulók/gyermekek számára készített féléves ütemterv mellé föl kell tölteni az alábbi dokumentumokat:
·         a foglalkozástervvel érintett tanulók csoportprofilja (1 oldal)
·         minimum két tanítási óra, foglalkozás óravázlata, foglalkozásvázlata (kb. 3 oldal),
·         a tananyag (terjedelme nincs meghatározva)
·         a foglalkozások megvalósításának dokumentumai (pl. óravázlatok, két tanulói munka)
·         reflexióként az elért eredmények bemutatása, elemzése (max. 2 oldal)
 
Javaslatom szerint a féléves ütemterv, foglalkozási terv készülhet akár a tematikus tervnél közölt formátumban is, amelyre jól szerkeszthető mintát közöltem. Mivel azonban ezeknél a foglalkozásoknál nem tipikus a házi feladat, ezt a sort kiemeltem a féléves ütemterv elkészítésére javasolt dokumentum fejlécéből. A táblázatban fejlesztési területek címen egyesítettem a tematikus terv fejlesztési területek és didaktikai feladatok oszlopait. Így egy még könnyebben kitölthető, egyszerűen kezelhető foglalkozási terv-sémát sikerült készíteni.
 
Javaslom, hogy ezt a táblázatot is függőlegesen haladva töltsék ki a kollégák. Egyes oszlopok kitöltéséhez ugyanazok a panelek használhatók, mint a tematikus tervnél, ezeket ismét közlöm:
    
A fejlesztési területekhez javaslom: rendezés, olvasás, szövegértés, kommunikáció, figyelem, emlékezet, osztályozás, válogatás, ráismerő készség, kreatív gondolkodás, beszédértés-kommunikáció, íráskészség, képzelet.
 
A fejlesztési feladatokhoz felhasználható további kifejezések: tudományosság, motiválás, aktivizálás, érthetőség, fokozatosság, rendszeresség, szemléletesség, tartósság, differenciálás, visszacsatolás, megerősítés.
 
A munkaformákhoz javasolható kifejezések: frontális munkával vezetett, csoportmunkában végzett, programozott oktatás (számítógép, oktatógép, programozott tankönyvű, új ismeret feldolgozása egyéni munkával (munkafüzet, feladatlap), új ismeretek szerzése (TV-adás, video, film segítségével), készségfejlesztő óra, gyakorló óra, munkáltató óra, laboratóriumi óra, tanműhelyi óra, összefoglaló óra, múzeumi, könyvtári óra, témazáró ellenőrző óra, értékelő óra.
 
Ezeket a közölt táblázat alá rendeztem annak érdekében, hogy a táblázat kitöltésekor könnyebben el lehessen érni!
 
Nem lehetek rá szakmailag büszke, de megmutatom a forma kedvéért:
 
Kazincbarcika, 2014. január 25.
 
Petróczi Gábor
tanügyigazgatási szakértő, immár „portfóliós tanácsadó”

 

 

A mappában található képek előnézete Életképek