Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A 2018. évi pedagógus minősítés keretszámai

2017.03.01

Megjelent a 2018. évi minősítési keretszámokról szóló miniszteri közlemény

2017. február 28-án az Oktatási Hivatal honlapján – a jogszabályban foglaltaknak megfelelően – megjelent a 2018. évi minősítésekről szóló miniszteri közlemény, amelyben a miniszter 35 ezer főben határozta meg a 2018-ban minősíthető pedagógusok számát. Ebben a keretszámban benne foglaltatnak azok a gyakornokok, akiknek minősítő vizsgájára 2018-ban kerül majd sor. A közleményt nagy érdeklődéssel várta a szakma, mert a 2016. és a 2017. évi keretszámokról szóló közlemények tartalmazták azokat a feltételeket is, amelyek teljesülése esetén a pedagógusnak kötelező volt jelentkeznie a minősítési eljárásra, valamint tartalmazták a mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásra történő jelentkezés feltételeit is.

A 2018. évi keretszámokról kiadott közleménnyel elégedettek lehetünk, mert az előző két év részben kiszámítható, részben váratlan szabályozását követően az idén kiadott rendelkezés teljes mértékben racionális, a pedagógusok érdekeit szolgáló, a részben megváltozott jogszabályi környezethez igazodó szabályokat hozott.

  1. Megszűnt a minősítő eljárásra történő kötelező jelentkezés (jelentkeztetés) előírása

Azoknak a gyakornoki fokozatba sorolt pedagógusoknak a számára, akiknek gyakornok ideje 2018-ban jár le, a minősítő vizsgára történő jelentkeztetése kötelező. Az előző két évvel ellentétben azonban – a gyakornokok körétől eltekintve – már nincs olyan pedagógus korosztály, amely számára a közlemény kötelezővé tenné a minősítési eljárásra történő jelentkezést vagy jelentkeztetést. Ennek elsődleges oka az, hogy 2017. január 1-jén hatályát vesztette a köznevelési törvény 97.§-ának (17) bekezdése, amely korábban előírta, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak első minősítésének 2018. június 30-ig sorra kell kerülnie. Ez azt jelenti, hogy azokat a pedagógusokat sem terheli minősítési kötelezettség 2018-ban, akiknek 2013-tól még nem került sor a minősítő vizsgájára vagy minősítési eljárására. Ennek a megváltozott rendelkezésnek egyik oka az, hogy a köznevelési törvény korábbi módosítása mentesítette a minősítési kötelezettség alól az öregségi nyugdíjhoz hét évnél közelebb lévő, valamint az egyszerűsített eljárással ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusokat, tehát már ezért sem lehet mindenki számára 2018. június 30-ig kötelező a minősítési eljárásban történő részvétel. A másik oka bizonyára az, hogy az eddig lezárt minősítő vizsgák és minősítési eljárások száma elmaradást mutat az időarányos teljesítéstől.

Nincs tehát olyan előírás, amelynek alapján intézményvezetője a Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok közül bárkit is kötelezhetne a 2018. évi minősítési eljárásban történő részvételre. Azoknak a pedagógusoknak tehát, akik eddig nem estek át minősítő vizsgán vagy minősítési eljáráson, nincs olyan kötelezettsége, amely szerint 2017. március 31-ig jelentkezniük kellene a minősítési eljárásra, mert a 2018. június 30-ra kitűzött eredeti határidőt hatályon kívül helyezte a jogalkotó.

 

  1. Megnyílt a reális lehetőség a mesterpedagógusi fokozat elérésére

A 2017. évi minősítési keretszámról szóló egy évvel korábbi miniszteri rendelkezés rendkívül erős feltételekhez kötötte a mesterpedagógus fokozat elérését célzó minősítési eljárásba történő jelentkezést: a mesterfokozat megpályázásához intézményvezetői szakképzettséget, vezetői vagy magasabb vezetői beosztást, legalább 10 éves vezetői vagy magasabb vezetői gyakorlatot és legalább 20 év szakmai gyakorlatot írt elő. A korábbi szabályozás tehát a most funkcionáló vezetői réteg mellett a többi jól képzett, de nem magasabb vezetői megbízást betöltő vagy megfelelően hosszú vezetői gyakorlattal nem rendelkező pedagógust elzárta a mesterpedagógus fokozat elérésétől.

A 2018. évi keretszámokról szóló miniszteri rendelet végre megnyitotta a lehetőséget a jól képzett, több évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkező, de nem vezetői feladatkört betöltő pedagógusok előtt. A mesterpedagógus fokozat elérését célzó eljárásra jelentkezhet ugyanis minden olyan pedagógus, aki bármely szakterületen szerzett (nem feltétlenül intézményvezetői vagy vezetőtanári vagy mentori) szakvizsgával rendelkezik, továbbá legalább 32 év szakmai gyakorlatot tudhat magáénak. Ezek mellett megnyílik a mesterpedagógus fokozat elérésének lehetősége azon pedagógus szakvizsgával és legalább 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező legfeljebb 500 pedagógus számára, akik vállalják a minősítési és tanfelügyeleti feladatokban történő közreműködést, továbbá olyan hiányterületen, hiányszakmában dolgoznak, amelyet az Oktatási Hivatal a számukra indított képzés megindításakor megjelöl. Ezeket jelenleg nem lehet tudni.

Megjegyezzük, hogy a mesterpedagógus fokozat elérését célzó 2016. évi eljárásba azok a legalább 14 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelentkezhettek, akik vezetőpedagógus vagy mentor szakirányú szakvizsgával rendelkeztek. E feltételek racionalitását az egyszerű pedagógusnak nagyon nehéz belátni (!). A mesterpedagógusi fokozat elérését célzó 2017. évi eljárásra történő jelentkezéskor azonban váratlan fordulat állt be, a 2017. évi feltételek már nem a vezetőtanári vagy a mentortanári szakvizsgát preferálták, hanem – az előzőekben már említett egyéb kemény feltételekkel megtűzdelve – már az intézményvezetői szakvizsga meglétét tették a jelentkezés feltételévé. A 2017. évi eljárás tehát – amint azt korábban ismertettük – az intézményvezetői kör számára tette korlátozottan elérhetővé a mesterpedagógusi fokozat megpályázását. A 2018. évi feltételek tehát megnyitották a mesterpedagógus fokozat elérésének lehetőségét a szakvizsgázott, és legalább 32 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok előtt.

A közlemény itt tölthető le: 2018. évi minősítésről szóló közlemény

 

A mappában található képek előnézete A jobbik részem