Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Változások a portfólió-készítési munkálatokban

2014.02.10

 

Változások a portfólió-készítési stratégiában a feltöltő-felület megnyitását követően
 
2014. február 6-án a megnyílt a portfólió feltöltő-felülete. Az első reflexió mindannyiunk számára természetes: végre! A második az az elismerés, hogy a portfóliós felület – ahogyan az várható és elvárható volt – könnyen áttekinthető, jól kezelhető; a pdf-ben feltöltött dokumentumok a felületen megnyithatók, ellenőrizhetők és módosíthatók. Az első áttanulmányozást követően meglepő megállapításokat is tehetünk. Ezek közül a legfontosabb, és portfólió-készítő tevékenységünket leginkább befolyásolja az a tény, hogy a „Nevelő-oktató munka dokumentumai” c. fül alatt választási lehetőséget találunk az alapdokumentumok feltöltésének tekintetében, mert választhatunk, hogy
·    teljes változatot, vagy
·    egyszerűsített változatot kívánunk feltölteni.
 
E két változat közül kizárólag a 2014. évi speciális minősítési eljárás során, tehát a 2014. április 30-ig nyitva álló „gyorsított” eljárás során lehet választani:
1.      az egyszerűsített változat a nevelő-oktató munka dokumentumain belül csak a csoportprofilt és a tematikus tervet, valamint a hozzájuk kapcsolódó tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét követeli meg;
2.      a teljes változat lehetőséget ad − az útmutató szerinti − teljes dokumentumlista feltöltésére a nevelő-oktató munka dokumentumainál.
A teljes változatban tehát benne vannak mindazok az alapdokumentumok, amelyeket a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet vagy az annak felhatalmazása alapján készült, kötelezően betartandó útmutató tartalmaz (csoportprofil, tematikus terv, óratervek, az értékelés dokumentumai, féléves ütemterv, hospitálási napló, stb.). Az egyszerűsített változat a kormányrendeletben és a felhatalmazása szerint kötelező útmutatóban rögzített – azaz a jogszabályokban meghatározottakhoz képest – kevesebb alapdokumentummal is megelégszik.
 
Az egyszerűsített változat csupán a következő alapdokumentumok feltöltését kívánja meg:
·    csoportprofil – terjedelme kb. két oldal, maximum három db.
·    a csoportra adaptált tematikus terv, kb. öt oldal, maximum három db.
·    a tematikus terv megvalósítását bemutató 10 óraterv, foglalkozási terv
- továbbá minden óraterv, foglalkozás reflexióját, ennek terjedelme óránként, foglalkozásonként ne legyen több egy bekezdésnél
 
A feltöltő-felület nem engedi meg, hogy az óratervek feltöltésével kezdjük a „Nevelő-oktató munka dokumentumai” c. rész feltöltését, hanem jelzi, hogy előbb tematikus tervet, illetve csoportprofilt kell feltöltenünk.
 
A két alapvetően különböző lehetőséget áttekintve megállapíthatjuk az alábbiakat:
·    az egyszerűsített változat jóval kevesebb, legföljebb feleannyi munkát igényel, mint a teljes változat
·    az egyszerűsített változat nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a szabadon választható dokumentumok feltöltését
·    azoknak, akik a Pedagógus II. fokozat elérését tűzték ki célként, és nem kívánnak élni a mesterpedagógus fokozat elérési lehetőségével, bátran választhatják az egyszerűsített változatot
o  ennek választásakor azonban számítani kell arra, hogy az ideiglenes besorolást követően 2018-ig megismétlendő tényleges minősítési eljáráshoz a teljes portfóliót is el kell majd készíteni
o   azoknak, akik a mesterfokozat elérését tűzték ki célként, feltétlenül a teljes változat feltöltését válasszák
 
Az egyszerűsített változat „megjelenéséhez” bizonyára az vezetett, hogy a portfóliós értékelést szervezők belátták, hogy ilyen mennyiségű munkát a pedagógusok többsége – napi munkája mellett – nem tud a jogszabályban meghatározott minőségben elvégezni, továbbá a feltöltött teljes portfólió értékelésére is komoly kapacitást kellene mozgósítani.
 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a köznevelési törvényben és a végrehajtására szolgáló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendeletben nem szerepel olyan lehetőség, amely jogszerűvé tenné az egyszerűsített változat feltöltését, hiszen a Kormányrendelet és a felhatalmazása alapján készült, kötelezően alkalmazandó útmutató mindenki számára világosan meghatározza a portfólió kötelező elemeit. De nekünk, egyszerű pedagógusoknak nem az a feladatunk, hogy a feltöltő-felület által biztosított lehetőségek jogszerűségét vizsgáljuk, csupán az, hogy éljünk minden olyan lehetőséggel, amely portfóliós munkánkat és szakmai előbbre jutásunkat könnyebbé teszi!
 
Kazincbarcika, 2014. február 10.
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

 

A mappában található képek előnézete Feleségem virágai