Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szakmai életút bemutatásának szabályai-2015

2014.09.10
A szakmai életút értékelésének megváltozott követelményei
 
Ezt a dokumentumot Wordben itt is letöltheti: Szakmai életút
 
A szakmai életutat bemutató dokumentum készítésekor a legnagyobb elkövethető hiba és egyben a legtöbb fölösleges munkát hozó lépés most az, hogy mintaként elkérjük valamelyik korábban portfóliót készítő kollégánk szakmai életútját, és annak mintájára készítjük el a saját életutunk bemutatását. Felhívom a figyelmet arra, hogy a szakmai életút értékelésével kapcsolatos követelmények jelentősen megváltoztak az elmúlt időszak elvárásaihoz képest. A módosított útmutató 74-75. oldalán tekinthetők meg a szakmai életút elkészítésével kapcsolatos jelenlegi követelmények.
 
A 2016. évi pedagógus minősítési eljáráshoz 2015. november 30-ig feltöltendő, a pályázó szakmai életútját bemutató dokumentumnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:
 
·    Összefüggő írásműben mutassa be szakmai életútját!
·    Az életút bemutatása során pedagóguskompetenciái fejlődését tartsa szem előtt.
·    Mutassa be, milyen segítséget kapott ebben a folyamatban, milyen nehézségekbe ütközött.
·    Vegye figyelembe, hogy a pedagóguskompetenciák némelyikének bizonyításához leginkább ez a dokumentum adhat információt.
·    Ismertesse további szakmai terveit, mely területeken szeretne fejlődni, melyek azok az újabb területek, amelyeken a legerősebb kompetenciáit kamatoztatná, hogyan szeretné terveit megvalósítani
 
A szakmai életút értékelése kötelezően feltöltendő dokumentum, a fenti szempontok csupán ajánlások! Figyelnie kell arra, hogy a szakmai pályafutását gátló-segítő tényezőket is megemlítse, és a szakmai fejlődési terveit is fel kell vázolnia. Javaslom, hogy a dokumentum terjedelme két és fél-három oldal legyen, 12-es betűméretet és 1,15-ös vagy 1,5-es sorközöket alkalmazzon!
 
A sikeres munka segítése érdekében felsoroljuk itt azokat a pedagógiai kompetenciákat, amelyekre a szakmai életút elkészítésekor is figyelemmel kell lennie:
 
1.    Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2.    Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításuk
3.    A tanulás támogatása
4.    A tanulók személyiségének fejlesztése, a különleges bánásmód, módszertani felkészültség
5.    A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, nyitottság a társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs, osztályfőnöki tevékenység
6.    Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése
7.Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8.Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
 
A korábbi időszakban 2014. április 30-ig feltöltött portfólióban az akkor érvényes útmutató előírásai alapján készített szakmai életút még tartalmazta az itt közölt, de a 2015-ben készítendő szakmai életút bemutatására már nem érvényes követelményeket:
 
·    Mutassa be, mit tett az utolsó minősítés óta szakmai fejlődése érdekében!
 
·    Reflektáljon legalább két szakmai rendezvényre (például továbbképzés, konferencia, műhelymunka stb.), amelyeken részt vett! Ismertesse, ezek hogyan hatottak szakmai fejlődésére! (8. kompetencia)
·    A pedagógiai kompetenciákat egyenként végigtekintve értékelje önmagát! Feltétlenül térjen ki az egyes kompetenciák olyan elemeire, amelyeket az e-portfólió dokumentumain keresztül nehéz bemutatni! Például: a szülőkkel való együttműködésének értékelése, gyakorlatának jellemzése, elvi alapjai. (7. kompetencia) Vagy: a szakmai munkaközösségben végzett munka bemutatása, az intézményben betöltött szerepének, feladatainak ismertetése, munkájának értékelése. (7. és 8. kompetencia).
 
Kazincbarcika, 2015. július 14.
 
 
Petróczi Gábor
köznevelési szakértő
 

 

 

A mappában található képek előnézete Képek az iskolámról


 
 

Profilkép