Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Portfóliófeltöltés 2015. november 30-ig

2015.07.13

Azoknak, akik 2015. november 30-ig tölthetik föl portfóliójukat

A 2016. évi minősítési tervbe felvételt nyert, jelentkezésüket 2015. április 30-ig benyújtó pedagógusok (ide értve a gyakornokokat is) 2015 júniusában értesítést kaptak az Oktatási Hivataltól arról, hogy bekerültek a 2016. évi minősítési tervbe. Cikkünkben ütemezést készítek számukra annak érdekében, hogy a november 30-i határidőre nyugodtan elkészülhessenek a portfólió megfelelő színvonalú feltöltésével. A cikkben igyekszem más hasznos tanácsokat is megfogalmazni a portfóliót készítő kollégáim számára.

1. Kik nyertek felvételt a 2016. évi minősítési tervbe

A 2016. évi minősítési tervbe egyrészt azok a gyakornokok kerültek be, akik 2014. január 2. és 2015. január 1. között létesítették jelenlegi jogviszonyukat. Az Oktatási Hivatal akkor is regisztrálta a gyakornokokat a 2016. évi minősítési tervbe, ha munkáltatójuk elmulasztotta jelentkezésének rögzítését a KIR Személyi Nyilvántartásának e célt szolgáló részében. Bekerültek a 2016. évi minősítési tervbe azok a pedagógusok is, akik – egyszerűsített vagy teljes portfóliójuk feltöltésével ideiglenes besorolást nyertek a Pedagógus II. fokozatba, de szakmai gyakorlati éveik száma nem érte el a 24 évet, számukra a miniszter – a gyakornokokhoz hasonlóan – kötelezővé tette a 2016. évi minősítési eljárásban történő részvételt.

A 2016. évi minősítési tervbe azok a pedagógusok is jelentkezhettek, akik – megfelelve a miniszter különös feltételeinek – saját döntésük alapján jelentkeztek a Pedagógus II. fokozat vagy a Mesterpedagógus vagy a Kutatótanár fokozatok elérésére. A miniszter által a 2016. évi minősítési tervbe történő jelentkezés feltételeiről szóló közleményt itt olvashatja el: http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/pedminosites2016_tajekoztato

2. A portfóliókészítés ütemezési terve

Ahhoz, hogy portfólióját az ön által is elvárt minőségben 2015. november 30-ig feltölthesse, önnek tervszerű, átgondolt formában kell nekifognia a munkának! Higgye el, hogy a portfólió feltöltése nem haladja meg tudását, képességeit, ezért azt sikerrel meg lehet oldani a kitűzött határidőre! Tapasztalt vezetőként azt sem javaslom egyetlen pedagógus kollégámnak sem, hogy azonnal kezdje el a portfóliókészítés munkálatait: először mindannyian pihenjék ki az immár mögöttünk álló tanév fáradalmait. Bőségesen elegendő, ha augusztusban (legkésőbb azonban augusztus közepén!) nekikezd a feladatok megoldásának. Ekkortól azonban minden héten szánjon rá a dokumentumok készítésére 2-3 napot. Dönthet persze úgy is, hogy csak augusztus közepén kezdi meg a munkát, ekkor azonban az augusztusi munkanapok többségét rá kell szánnia a feladat megoldására.

Mindenkinek azt javaslom, hogy szeptember 1-jéig készüljön el a felöltendő dokumentumok legalább felével annak érdekében, hogy a tanévben majd jelentkező iskolai/óvodai elfoglaltságai mellett is kényelmesen elkészüljön a portfólióval!

Egy lehetséges racionális, javasolt ütemterv lehet a következő:

  1. Aug. 6-7: a saját portfóliós felület megnyitása, ismerkedés a feltöltő felülettel, az eredetiségi nyilatkozat és a művészeti tevékenységről szóló (többnyire nemleges) nyilatkozat feltöltése
  2. Aug. 10-14: az Útmutató második kiadásának átolvasása, a feltöltő felület személyes adatainak, a munkahelyre, végzettségre vonatkozó adatoknak a feltöltése; az Útmutató második kiadását itt találja meg: http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf
  3. Aug. 17-21: A szakmai életút és saját intézményének bemutatása, a dokumentumok elkészítése, feltöltése
  4. Aug. 24-28: Válassza ki, hogy melyik osztályra (csoportra) készíti el majd a tematikus tervét és az óravázlatait (foglalkozásvázlatait), készítse el a kiválasztott csoport profilját, töltse föl a portfóliós felületre
  5. Aug. 31- szept. 4: Döntse el, hogy a kiválasztott osztályban (csoportban) a tanév során mely fejezetből, részfejezetből, témából fogja elkészíteni tematikus tervét, készítse el a tematikus terv táblázatának vázlatát, amely tartalmazza a foglalkozások számát, témáját (címét). Válassza ki, hogy a javasoltan 10-14 foglalkozást tartalmazó tematikus tervből melyik hat órának (foglalkozásnak) fogja elkészíteni az óravázlatát
  6. Szept. 7-30: Készítse el a tematikus tervet, benne a foglalkozások megnevezésével, készítse el a tematikus tervből kiválasztott hat foglalkozás (óra) óravázlatát, azokat töltse föl a rendszerbe, készítse el az óravázlatokhoz fűzött reflexiókat is.
  7. Okt.1-30: Döntse el, hogy mely szabadon válaszható dokumentumokkal (4-6) mutatja be szakmai tevékenységét, készítse el a szükséges dokumentumokat és a hozzájuk tartozó reflexiókat, töltse föl azokat a felületre
  8. Nov. 2-13: Most már elég tapasztalattal rendelkezik ahhoz, hogy az elejétől kezdve szisztematikusan olvasson el figyelmesen minden elkészített dokumentumot, azokon módosításokat hajtson végre; meglátja, szükség lesz a módosításokra; ne aggódjon, hogy a dokumentumok eredeti változatát már feltöltötte, ez nem vált kárára; módosítsa őket
  9. Nov. 15-25: Haladjon végig a portfóliós felületen, nézze meg, hogy mindent kitöltött-e; ha még most is van (lesz!) módosítandó dokumentuma, azokat változtassa meg; ha valami hiányzik, pótolja; vegye elő a nyolc pedagógus kompetenciát, gondolja meg, hogy mindegyiket megfelelően tartalmazza-e a portfóliója, ha nem, akkor egészítse ki
  10. Nov. 26-30: Még két alkalommal menjen végig a portfólióján, és nyisson meg minden dokumentumot és reflexiót, olvassa el azokat; legkésőbb november 30-án pedig zárja le a portfólióját!

Azt javaslom, hogy lehetőség szerint olyan tematikus tervet készítsen, amelyet a 2015. szeptember-novemberi időszakban valóban tanítani fog, mert ez nagymértékben megkönnyíti a dokumentumok és a reflexiók elkészítését és a munka ütemezését!

3. Információi legyenek pontosak, ne hagyja magát félrevezetni

Munkájának tervezésekor legyen körültekintő: olvassa el az Útmutató második kiadásának a munkáját segítő, meghatározó részeit, és az ott található szabályok szerint állítsa össze portfólióját. Hallgassa meg azokat a kollégáit, akik portfóliójukat a korábbi időszakban feltöltötték, de vigyázzon, mert sok kollégánk – puszta jó szándékból és némi tájékozatlanságból adódóan – sok követelményt úgy fog önnek említeni, mint amelyeket kötelező betartani a portfólió feltöltésekor. A feltöltési szabályok azonban sokat változtak, jelentősen egyszerűbbekké váltak, így az ön által az Útmutatóban nem olvasott információkat kezelje fenntartással, keressen erre vonatkozó megerősítést vagy cáfolatot az Útmutatóban.

Ha úgy gondolja, vegyen igénybe olyan szakmai segítséget, amelyben megbízhat. Ilyen szakmai segítséget biztosít önnek (bízom benne) saját honlapom, valamint a Menedzser Praxis Kiadó által tanárok és tanítók számára készített segítő portfóliós információs felülete, amelyet itt érhet el: http://portfolio.iskolaszolga.hu/ E csomag egyik minta-portfóliójának elkészítésében magam is közreműködtem. Ezen az online felületen megtalálja a „Portfóliókészítés lépésről lépésre” c. komplex online szakmai anyagot, amelyet (ingyenesen) kipróbálhat.

Tisztelt Kollégám! Bízom benne, hogy soraimmal segítségére lehetek portfólió készítési feladatainak sikeres, nem túlságosan megerőltető és racionális idő alatt elvégezhető sikeres végrehajtásához!

 

A mappában található képek előnézete Ballagás-2015