Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozat elérése

2013.09.11

 

Szakvizsgája van, és úgy érzi, nem méltányos a Pedagógus I. fokozatban 6-9 évet eltöltenie? Szeretne minél gyorsabban Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba kerülni?
 
A 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) meghatározza a pedagógusok 2013. szeptember 1-jén induló minősítési rendszerének működési kérdéseit. A köznevelési törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépett 97.§ (20) bekezdése elrendeli, hogy a két évnél hosszabb gyakorlati idővel rendelkező pedagógusokat 2013. szeptember 1-jétől Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. 2013. szeptember 1-jén tehát minden olyan pedagógus, aki legalább két év gyakorlattal rendelkezik, Pedagógus I. fokozatba került.
A Pedagógus I. fokozatba kerüléssel eltűnt a különbség az azonos végzettségi szinten (egyetemi vagy főiskolai) diplomát szerzett, szakvizsgával nem rendelkező vagy rendelkező pedagógusok illetménye között, amelynek sokan nem örülünk. Ugyanakkor nem tűnt el a bérezésben eddig is meglévő különbség az egyetemi és főiskolai végzettséggel rendelkező pedagógusok között, mert a köznevelési törvény 97.§ (20a) bekezdése a két végzettségi szint esetében más-más mértékben állapítja meg az illetményalap értékét. Erről a kérdésről a pedagógus életpálya bevezetéséről szóló bejegyzésben találhat részleteket.
 
A fentiek szerint teljes mértékben érthető, ha a szakvizsgával és/vagy hosszabb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógusok keresik annak lehetőségét, hogy minél előbb átléphessenek a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatokba. Nekem például 34 év szakmai gyakorlattal, némi tapasztalattal a tarsolyomban kevéssé vonzó a Pedagógus I. fokozat. A mielőbbi továbblépés lehetőségeit taglaljuk cikkünk további részében.
 
1. A rendes eljárásban legkorábban hat év múlva lehet Pedagógus II. fokozatba lépni
 
A Kormányrendelet 3.§ (1) bekezdése az alábbiakban határozza meg a Pedagógus II. fokozatba történő átsorolás rendes eljárását:
·    a Pedagógus I. fokozatban eltöltött legalább hat év szakmai gyakorlat (2013-2019!),
·    a pedagógus maga kezdeményezi a minősítési eljárásban való részvételt
·    ha a Pedagógus I. fokozatba történő besorolástól számítva kilenc év szakmai gyakorlatot szerzett, a minősítési eljárást le kell folytatni
·    a minősítési eljárásban való kötelező részvételt a munkáltató írja elő a Pedagógus I. fokozatba lépést követően a kinevezés, munkaszerződés módosításában.
Azt látjuk tehát, hogy a Pedagógus II. fokozatba legkorábban hat év elmúltával lehet bekerülni a Kormányrendelet által meghatározott rendes eljárásban. Nem túl rövid idő!
 
2. Az átmeneti rendelkezések azonban “gyorsított eljárást” is lehetővé tesznek
 
2.1 Nyolc év szakmai gyakorlat után Pedagógus II. fokozatba kerülhet
A Kormányrendelet 36.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján a 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során 2018. június 30-ig a minősítésre történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a 2013. szeptember 1-jénPedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok esetében nem szükséges a hat év Pedagógus I. fokozatban eltöltött szakmai gyakorlat. A 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást annak érdekében, hogy 2015. január 1-jétől a Pedagógus II. fokozatba kerüljön. Ebben az esetben a pedagógusnak 2014-ben vagy azt követően a rendes minősítési eljárás keretében kell a minősítést megszereznie.
 
2.2 Tizennégy év szakmai gyakorlattal még egyszerűbb a Pedagógus II. elérése
 
A több mint tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkezők számára még egyszerűbb utat kínálnak a Kormányrendeletben meghatározott átmeneti rendelkezések.A Kormányrendelet 36.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a pedagógus-szakvizsgával és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus 2014. április 30-áig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba 2015. január 1-jével történő ideiglenes besorolását. A besorolás további feltétele, hogy a pedagógus 2014. április 30-áig feltöltse portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. §-ban foglaltakat. A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba besorolt pedagógus legkésőbb 2018. december 31-éig a 3.§ szerinti (rendes) minősítési eljárásban köteles részt venni. Ha erre a megjelölt időpontig nem kerül sor, a Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől újra Pedagógus I. fokozatba kell besorolni. A tizennégy év szakmai gyakorlattal és szakvizsgával rendelkező kollégák számára tehát a tényleges minősítési eljárás nélkül 2015. január 1-jével is nyílik lehetőségük a Pedagógus II. fokozatba kerülésre.
 
2.3 Tizenöt év szakmai gyakorlattal a Mesterpedagógus fokozatba is kerülhet
 
A Kormányrendelet 36.§ (5) bekezdésében meghatározottak szerint a miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázati eljárást az Oktatási Hivatal bonyolítja le.
 
A Kormányrendelet lehetőséget biztosít arra is, hogy a legalább 15 év szakmai gyakorlattal rendelkező, 2013. szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba sorolt pedagógusok Mesterpedagógusi fokozat elérését célzó pályázaton vegyenek részt. A Kormányrendelet 36.§ (6) bekezdésben meghatározott előírások alapján a pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki
·    rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógus-szakvizsgával,
·    szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken,
·    vállalja, hogy részt vesz az Oktatási Hivatal által szervezett szakértői vagy az OFI által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, valamint
·    vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.
 
Tehát elkeseredésre semmi ok! A nagyobb szakmai gyakorlattal rendelkező kollégák számára több, viszonylag gyors lehetőség van a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatba kerülésre, a pedagógus pályafutás során megszerzett tapasztalatok és a szakvizsga kamatoztatására!
 
Kazincbarcika, 2013. szeptember 11.
 
Petróczi Gábor
potenciális Mesterpedagógus

 

 

A mappában található képek előnézete Épületrekonstrukció