Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba soroltak kötelező minősítése

2015.07.15

Az ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt kollégák kötelező minősítése

A 2015. január 1-jén ideiglenesen Pedagógus II. fokozatba sorolt pedagógusok 2014. április 30-ig már feltöltötték portfóliójukat az akkor érvényes szabályok alapján. Ezek a kollégák akkor választhattak, hogy egyszerűsített vagy teljes portfóliót töltenek-e föl. Az egyszerűsített portfólió tartalmazta a pályázó szakmai életútjának és intézményének bemutatását, a csoportprofilt, a tematikus tervet és a hozzá tartozó tíz tanóra (foglalkozás) vázlatát, de nem tartalmazott számos olyan kötelező dokumentumot, amely a teljes portfóliónak is kötelező része volt, így például a különleges bánásmódot igénylők számára készített féléves ütemtervet és az ehhez tartozó két óra (foglalkozás) vázlatát.

     A 2015-ben ideiglenesen Pedagógus I. fokozatba sorolt kollégák közül a miniszter 2016. évre vonatkozó minősítési feltételeket rögzítő döntésében (itt tekinthető meg: http://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/hireink/pedminosites2016_tajekoztato ) kötelezővé tette azoknak a kollégáknak a 2016-ban történő minősítését, akiknek a szakmai gyakorlata nem érte el a 24 évet. Ezek a kollégák már jelentős portfóliós tapasztalattal foghatnak neki portfóliójuk kiegészítéséhez (az egyszerűsített portfóliót feltöltők), illetve portfóliójuknak az Útmutató második kiadásának megfelelő átalakításához (mindkét csoport). Mindannyiuknak fontos azonban, hogy tisztában legyenek a módosult útmutató előírásaival, amelyek itt találhatók meg:

http://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/unios_projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogusok_minositesi_rendszerehez_v3.pdf

     Tekintsük most át, hogy a feltöltött régi portfóliót felhasználva milyen módon kell elkészíteni az új szabályok szerinti portfóliót! A szóban forgó kollégák 2015 júliusában várhatóan megkapják az Oktatási Hivataltól a portfóliós felülethez való hozzáférés jogát, és egyben lehetőséget kapnak arra is, hogy régi feltöltött portfóliójukhoz is hozzáférjenek. Ez utóbbira alapvetően azonban nincs is szükségük abban az esetben, ha portfóliós dokumentumaikat egy portfóliós mappába jól elkülönítve, a dokumentumokat jól azonosíthatóan elnevezve elmentették és azok most is rendelkezésükre állnak. Ebben az esetben az új portfóliós felülettel való megismerkedést követően – különös tekintettel az előző felülethez viszonyított változásokra – saját számítógépük portfóliós mappájából egyszerűen föl kell tölteniük a szakmai életutat, az intézmény bemutatását és az esetlegesen változtatás nélkül alkalmazható más dokumentumokat. Ha a portfóliós dokumentumait tartalmazó mappa nem áll a kolléga rendelkezésére, akkor a régi portfóliós felületről le kell töltenie régi dokumentumait, ezeket azonban csak pdf-formátumban lehet megmenteni a régi portfóliós felületről, tehát ebben a formában kizárólag változtatás nélkül használhatók föl vagy szövegszerkesztővel újra kell írni azokat.

     Gyakori kérdés, hogy használható-e a régi portfólióban feltöltött tematikus terv, a tíz óravázlat, a reflexió és a feltöltött csoportprofil annak ellenére, hogy az adott csoport már esetleg nincs is az iskolában, a feltöltött tematikus terv anyagát és óravázlatait az idén nem is tanítja a kolléga. Ha ezek a dokumentumok jó minőségűek, akkor minden további nélkül felhasználhatók – akár változtatás nélkül – az új portfóliós felületre történő feltöltéshez, hiszen a portfólió készítésének az a célja, hogy a pedagógus bemutathassa, hogy képes egy csoport pedagógiai leírására, egy fejezet anyagának tematikus tervként történő rögzítésére és ebből óravázlatok megírására. Természetesen a feltöltött tíz foglalkozásvázlatból és reflexióból legföljebb hat párat használhat föl a portfóliózó kolléga, ennek a hat óravázlatnak azonban nem kell feltétlenül összefüggőnek (egymást követő óráknak) lennie. Az egyáltalán nem követelmény a portfólióval szemben, hogy az érintett csoportot a kolléga a feltöltés időpontjában még oktassa, hogy az adott tematikus terv anyagát a feltöltés évében (félévében) tanítsa, vagy a feltöltött órákat az adott tanévben meg is tartsa. Tehát a jól megírt, a pedagógus kompetenciákat jól bemutató dokumentumok (ide értve a reflexiókat is) – akár változtatás nélkül – felhasználhatók az új portfólióban. Ugyanez igaz a feltöltött szabadon választható dokumentumokra is, azaz – megfelelő minőség esetében – változtatás nélkül is felhasználhatóak. Vigyázni kell azonban, hogy az új szabályok szerint 4-6 választható dokumentum és a hozzájuk tartozó reflexiók feltöltése kötelező a portfólió készítésekor. Az e bekezdésben leírtak persze egyáltalán nem jelentik azt, hogy sokéves dokumentumokat is fel lehetne használni a portfóliós feltöltés során.

       Természetesen egészen más lesz a helyzet akkor, amikor 2016-ban a portfólióját már feltöltött pedagógus minősítési eljárására kerül sor. A minősítési folyamatban történő helyszíni ellenőrzéskor az informatikai felületre (de nem a portfóliós felületre!) a pedagógusnak fel kell majd töltenie a minősítő bizottság által látogatásra kitűzött két tanóra (foglalkozás) óravázlatát, valamint a hozzájuk tartozó tematikus terveket. Ezt a feladatot azonban nem szabad összekeverni a portfóliós felület feltöltésével.

     Összegezve tehát: a portfólió feltöltésekor egyáltalán nem kötelező olyan óravázlatokat és tematikus terve(ke)t feltölteni, amelyeket éppen az adott időszakban (tanévben, félévben) használ a pedagógus, de a minősítő bizottság látogatásának időpontjára a tanfelügyelet informatikai rendszerébe a meglátogatandó két foglalkozás óratervét és a hozzájuk tartozó tematikus terveket frissen kell feltölteni. A portfólióba feltöltött csoportprofil, tematikus terv és a hat foglalkozásvázlat módosítására a minősítő bizottság látogatásakor általában nincsen szükség. Kivételt képez az az eset, amikor a minősítő bizottság a látogatást megelőzően hiányosságokat észlel a portfólióban, ebben az esetben azonban a bizottság elnöke külön egyeztetést folytat az intézmény igazgatójával és az érintett pedagógussal is a portfólió hibás részeinek kijavítására.

Zárásként foglalkozzunk most azzal a kérdéssel, hogy mit kell tennie a pedagógusnak abban az esetben, ha a legmagasabb óraszámban tanított tárgya, amelyet az első portfólió feltöltésekor kötelező volt választania, megváltozott. Az új portfóliós szabályok szerint a jelentkezés időpontjában (2015. április 30.) a pedagógus bármely olyan tantárgyát választhatta, amelyet tanít. A jelentkezés időpontjában tehát nem volt olyan kötelezettsége, hogy a legmagasabb óraszámban tanított tárgyát kellett bejelölnie, bármely tantárgyát választhatta, amelyet tanít. Az is előfordulhat tehát, hogy a kétszakos kolléga eredetileg az egyik szakjából töltötte föl a portfólióját, most pedig a másik szakját választja. Persze – ha erre volt lehetőség – célszerű volt az eredeti feltöltés szerinti tantárgyat választania. A jelentkezési lapon bejelölt tantárgy vagy munkakör azonban már köti a portfóliót feltöltő (vagy azt kiegészítő) pedagógust, tehát másik tantárgyat nem választhat. Más lesz a helyzet a minősítési eljárásban, ahol lehetősége van a pedagógusnak arra, hogy ha a munkaköre vagy az általa a minősítés időpontjában tanított tantárgy – saját megítélése szerint – nem teszi lehetővé az adott tantárgyból történő minősítését, akkor ezt öt napon belül jeleznie kell az Oktatási Hivatal számára.

 

A mappában található képek előnézete Irénke virágai-2014