Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Új pedagógus munkakörök a köznevelési törvényben

2012.05.30

A 2012. szeptember 1-jétől hatályba lépő köznevelési törvény (2011. évi CXC. törvény) 3. sz. melléklete tartalmazza a pedagógus munkaköröket, amelyek közül néhányat emelünk ki a teljesség igény nélkül:

Eddig is és ezután is létező leggyakoribb munkakörök:

  • tanító,
  • tanár,
  • középiskolai tanár,
  • könyvtárostanár
  • fejlesztő pedagógus

            munkakörök

Újonnan megjelenő munkakörök

  • idegennyelv-tanár, a szükséges szakképesítés nyelvtanár
  • testnevelő tanár, a szükséges szakképesítés testnevelő tanár
  • ének-zene tanár, a szükséges szakképesítés ének-zene szakos tanár

Az e munkakörökben dolgozó pedagógusokat 2012. szeptember 1-jétől a most betöltött tanár vagy középiskolai tanár munkakörből az új munkakörbe kell kinevezni. A kinevezés módosítása a munkáltató és a munkavállaló közös akaratával lehetséges. Nem szabálytalan az sem, ha az e csoportba sorolható pedagógusok kinevezésében 2013. augusztus 31-ig a régi munkakör megnevezése szerepel, mert a közoktatási törvény 1. sz. melléklete Harmadik részének Pedagógus munkakörök c. fejezete csak 2013. augusztus 31-én veszíti hatályát.

A közevelési törvény által 2013. augusztus 31-én megszüntetett munkakörök:

  •  napközis foglalkozást tartó tanár
  • tanulószobai foglalkozást tartó tanár

A napközis vagy tanulószobai tanári munkakörbe kinevezett kollégák a 2012/2013-as tanévben még lehetnek ebben a két munkakörben, de 2013. szeptember 1-jétől kinevezésükben már az új munkakört kell feltüntetni.

 

A mappában található képek előnézete Képek az iskolámról


 

Hozzászólások

Hozzászólások megtekintése

Re: nemethgitta@freemail.hu

(Petróczi Gábor, 2012.09.26 20:16)

Kedves Mária!
Az alkalmazott pedagógusnak a Nkt. szerint rendelkeznie kell a pedaógus álláshely betöltéséhez szükséges főiskolai végzettséggel. Ezalól mentesíteni - jogszerűen - nem lehet. Ha mégis fölveszi, úgy sorolja be, mintha meglenne a végzettsége. MEgszűnt az a korábbi K.t-lehetőség, amely szerint alkalmazható volt a pedagógusképző intézmény utolsó éves hallgatója.

maraczij@freemail.hu

(János, 2012.09.25 11:21)

Tisztelt Petróczi Úr!
Ügyviteli dolgozó vagyok egy 8 évfolyamos kis iskolában. 1977 óta, előbb gondnok, gazdasági vezető, majd átszervezés folytán újra ügyintéző. Kérdésem, hogy Közgazdasági Szakközépiskola érettségi (középfokú államháztartási ügyintéző), mellette Mérlegképes könyvelő (államháztartási szak) végzettséggel betölthető-e az új törvény szerint az iskolatitkári állás? Köszönettel. János

Re: maraczij@freemail.hu

(Petróczi Gábor, 2012.09.25 17:31)

Kedves János!

A végzettségeit elnézve igen a válasz, egészen biztosan betölthető. Nem ír az új köznevelési tv. ezzel kapcsolatban új előírást, tehát csupán a 138/1992. (X.8.) Korm. r. előírásai maradtak érvényben.

angoltanar5000@gmail.com

(Kiss Ágnes, 2012.09.23 21:41)

Tisztelt Petróczi Úr!
Orosz-angol szakos tanár vagyok. Főiskolai végzettségemet mesterképzéssel is kiegészítettem néhány éve. Általános iskolában tanítok, és az igazgatóm nem engedi, hogy tanítsak alsó tagozaton (német szakos kollégámnak engedi). Kértem, hogy legalább a 4. évfolyamon taníthassak, amikor már kötelező az idegen nyelv, de arra hivatkozik, hogy a közoktatási törvény ezt nem engedi meg. - nekem pedig nincs elegendő órám.
Válaszát köszönöm!

Re: nyelvtanár alsó tagozaton

(Petróczi Gábor, 2012.09.24 19:11)

Kedves Ágnes!
A köznevelési tv. 3. sz. melléklete 2012. szept. 1-jétől hatályban van. Ez azt tartalmazza, hogy az idegen nyelv-tanári munkakörben foglalkoztatottak minden intézménytípus minden évfolyamán taníthatnak. Ez korábban nem így volt, most ez a szabály. Ha igazgatója nem engedi az alsó tagozaton tanítani, annak egy oka lehet, ha az iskola pedagógiai programja nem tartalmazza az alsó tagozatos nyelvoktatás lehetőségét. Más ok nem zárja ki azt, hogy taníthasson.

Nyírbátor

(Edit, 2012.09.21 13:45)

Tisztelt Petróczi Úr!

Ön szerint jogszabályszerű-e az, ha egy többcélú intézmény igazgatója a többcélú intézményhez tartozó tagintézmény tagintézmény-vezetője is egy személyben? Ha szeptember 2. hetében került sor a vezetőváltásra, kell-e közoktatás-vezetői végzettséggel rendelkezni a kinevezett tagintézmény-vezetőnek. Illetve nem is tudom, hogy saját magát kinevezheti-e? De ugye vezető nélkül nem működhet a tagintézmény, tehát mindenképpen kell kinevezni valakit a vezetésére az előző vezető leváltásakor.

Válaszát előre is köszönöm: Vargáné Edit

Re: tagintézmény vezetése

(Petróczi Gábor, 2012.09.23 21:02)

Kedves Edit!
Elég stresszesek a sorai: remélem, nincs azért komoly bajban!
A 138/1992. (X.8.) Korm. r. rendelkezik a tagintézmény-vezető megbízásáról és a feladat ellátásáról. Én azt sehol nem olvastam ebben (és a Kjt-ben sem találtam), hogy minden tagintézménynek okvetlenül van vezetője. Bár szerencsés. Nem látom lehetlennek, hogy az egyik tagintézmény vezetését az intézményvezető lássa el. A tagintézmény-vezetőre nem vonatkozik sem a szakvizsga kötelezettsége, sem pedig az intézményvezetői szakképzettség megléte, tehát a szeptemberi időpontban történő megbízás nem okozhat problémát.

Nagykanizsa

(garabonciás diák, 2012.09.20 09:25)

Tisztelt Igazgató Úr!

Nem egészen értem Áginak adott tegnap esti válaszát. Ugyanabból az intézményből írok, mint ő. Tehát: Ha jól emlékszem, a Kt-ban 2003-ig a kollégiumi nevelő kötelező óraszámai között a 30 óra is szerepelt. A Kt. 2003-as módosításakor az átmeneti rendelkezések között 129. § (7) "A kollégiumok nevelőtestületei 2004. január 31-éig titkos szavazás keretében döntenek arról, hogy bevezetik-e a pedagógiai felügyelői munkakörben történő foglalkoztatást." Nálunk a titkos szavazáson a nevelőtestület úgy döntött, hogy nem vezeti be a pedagógiai felügyelői munkakört. 129. § (7) "A pedagógiai felügyelői munkakörben történő foglalkoztatás bevezetéséig a nevelőtestület nem támogatja, a kollégiumi nevelő munkát a következők szerint kell megszervezni: a kollégiumi nevelők kötelező óraszáma 30, ..." Értelmezésem szerint akkor a 30 órát ez az átmeneti rendelkezés szabályozta. Jelenleg a kötelező óraszámokat tekintve a Kt. I. sz. melléklet Harmadik rész B, pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök: "kollégiumi nevelő 24".
A Kt. 129. §-t 2012. szeptember 1-jével több más paragrafussal együtt hatályon kívül helyezték. Tehát nincs.
Kérdésem: 2012. 09. 01. és 2013. 09. 01. között mennyi a kollégiumi nevelő kötelező óraszáma? Ha lehet, joghelyet is kérnék.
Maradok tisztelettel, várva mielőbbi válaszát:
a garabonciás diák

Nagykanizsa

(Ági, 2012.09.19 17:55)

Tisztelt Igazgató Úr!
Intézményünkben óvoda, általános iskola, szakiskola és kollégium működik. Kollégiumunkba hétfőn reggel érkeznek a gyerekek, pénteken hazautaznak szüleikhez. Hétvégén, iskolai szünetekben, ünnepnapokon kollégiumunk zárva.
A délelőtti tanórák után az adott csoport kollégiumi nevelője veszi át a gyerekeket: szabadidős foglalkozásokat, délutáni tanórákat tart.
A kollégiumi nevelő heti 30 órában látja el feladatát.
A köznevelési tv 28§(1) alapján a kollégiumi foglalkozásokat kollégiumi csoportonként 24 órában kell megszervezni.
Kérdésem:
2012. szeptember 01-től a kollégiumi nevelő heti kötelező óraszáma hogyan alakul?
Várom válaszát! Köszönettel.

Re: Kollégiumi nevelő óraszáma

(Petróczi Gábor, 2012.09.19 20:36)

Kedves Ági!
A köznevelési tv. ön által idézett 28.§ (1) bekezdése még nem hatályos, 2013. szept. 1-jén lép hatályba. A kollégiumi nevelő kötelező óraszáma most 30 óra: ez távolról sem azt jelenti, hogy "heti 30 órában látja el feladatát." Bizony heti 40 órában. Ebből 30 órát (foglalkozást) meg kell tartania. 2013.08.31-ig a Kt. kötelező óraszámokra vonatkozó előírásai hatályban maradnak. Tehát továbbra is 40 órás a munkaideje, 30 a kötelező óraszáma. Jövőre 32 órában fogják beosztani foglalkozások megtartására vagy más kollégiumi feladatokra: kötelező óraszáma pedig nem lesz.

kaukerne@gmail.com

(Kaukerné Kovács Edit, 2012.09.12 15:01)

Tisztelt Igazgató Úr!

Segítségét kérem annak eldöntésében, hogy gyógypedagógusnak középiskolában mennyi a kötelező óraszáma.
Középiskolánkba, szakiskolánkba egyre nagyobb létszámban érkeznek SNI-s tanulók, akiknek a fejlesztését gyógypedagógus végzi. „Normál” középfokú iskola vagyunk, az SNI-s tanulók integráltan a többi tanulóval együtt tanulnak, néhány órában „emeljük ki” őket az osztályukból, ekkor a gyógypedagógus fejlesztő órákon foglalkozik velük.
A közoktatási törvényben még hatályos a pedagógusok óraszámára vonatkozó fejezet (harmadik rész I. B), de sajnos nem sikerült egyértelműen eldöntenem ez alapján, hogy mennyi az intézményünkre vonatkozóan a gyógypedagógus kötelező óraszáma. Várom mielőbbi segítő válaszát, hogy az óraszám megállapítása a törvénynek megfelelő, korrekt legyen.
Segítségét köszönöm!

Tisztelettel:

Kaukerné Kovács Edit

Gyógypedagógus kötelező óraszáma

(Petróczi Gábor, 2012.09.12 20:22)

Kedves Edit!
2013.09.01-től nem lesz kötelező óraszám, ezért bizonyára 26 órát fog elvárni az intézmény vezetője. Ebben a tanévben - mint helyesen írja - a régi K.t előírásai vannak hatályban.
Ha szakiskolája fogyatékosokat nevelő (alapító okirata szerint) szakiskola, akkor kötelező óraszáma 21.
A néhány sorral később szereplő 22 óra azért nem önre vonatkozik, mert a sor elején a "napközis foglalkozást tartó.." kitétel a gyógypedagógusra vonatkozik.
Ha ön fejlesztő pedagógusként van kinevezve, akkor kötelező óraszáma 24 óra.
Tehát a kinevezésén múlik: a leírtak alapján ön fejlesztő pedagógusi munkakört lát el. Iskolája nem fogyatékosokat nevel, tehát nem 21, a 22 órás pedig a napközis, tanulószobai feladatra vonatkozik.
Ha ön egyszerűen tanárként van kinevezve, akkor kötelező óraszáma természetesen 22.

gnekormanyos@gmail.com

(Kormányos Gáborné, 2012.09.11 07:05)

Tisztelt igazgató úr!
Szeretném megkérdezni, hogy az általános iskolai gyermekvédelmi felelősnek jár-e órakedvezmény?

Gyermekvédelmi felelős órakedvezménye

(Petróczi Gábor, 2012.09.11 18:48)

Kedves Kollégám!

A kötelező és adható órakedvezményeket a 138/1992. (X.8.) Korm.r. szabályozza, ezek között nincs a gyermekvédelmi felelős címén adható órakedvezmény. Ezért nem is adható.
Azért nem adható (jogilag), mert a gyiv-felelős munkakör nem pedagógus, hanem pedagógiai munkát segítő munkakör, tehát nem adható meg hozzá kötelező óraszám, csak a heti 40 órás munkaidő. Így a kötelező órából kedvezmény elvileg sem adható. Járható út azonban az, hogy a kollégát kettős munkakörbe, részben gyiv-felelős, részben tanári munkakörbe nevezik ki.

inomagravcitromail.hu

(Móni, 2012.09.03 12:42)

Kedves Gábor!
2013. szeptemberétől alkalmaznunk kell (van olyan, hogy biztos?) pedagógiai asszisztenst. Milyen végzettséggel alkalmazható?
Köszönöm: Móni

Pedagógiai asszistens

(Petróczi Gábor, 2012.09.03 21:00)

Kedves Móni!

A köznevelési tv-ben ilyen szó nem szerepel. Az eddigiekben - nem pedagógiai, hanem kisegítő feladatok ellátásásra - középfokú végzettséggel, azaz érettségivel alkalmazható volt. Mivel nem pedagógiai tevékenységet végez, ezért a Kt. vagy Nkt. nem fogalmaz meg e munkakörrel kapcsolatban elvárásokat.

Re: Pedagógiai asszistens

(Móni, 2012.09.10 10:53)

Kedves Gábor!
A 2.melléklet: nevelõ- és oktatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazottak finanszírozott létszáma:
7.sorában az áll, hogy 100 gyerekenként 1 pedagógiai asszisztens. Az ő végzettségére vagyok kíváncsi. Előre köszönöm: Móni

Re: Pedagógiai asszistens

(Móni, 2012.09.10 14:47)

Nagyon köszönöm!

Re: Re: Pedagógiai asszistens

(Petróczi Gábor, 2012.09.10 21:18)

Kedves Móni!

A pedagógiai asszisztenssel kapcsolatban 2013.09.01-től valóban ez a rendelkezés hatályos, azonban ez csak a finanszírozott létszámot jelenti. Tehát egyáltalán nem kötelező az alkalmazásuk.
A 138/1992. (X.8.) Korm. r. 1. sz. mellékletének rendelkezése szerint a ped. asszisztens feladatkört C,D,E vagy F fizetési osztályba sorolt alkalmazott láthatja el. Más jogszabályokban (így az OKJ-ban sem) nem találtam a pedagógiai asszisztensre vonatkozó előírásokat. Ez a feladatkör tehát érettségivel vagy max. főiskolai diplomával látható el: a feladatkör tehát betölthető egy tanítóval vagy egy érettségizett, vagy érettségire alapuló valamely szakmában szakképzett személlyel. Nem kell feltétlenül pedagógusnak lennie.

juci1214@freemail.hu

(Juci, 2012.09.05 20:28)

Tisztelt Igazgató Úr!
Kérem szíves segítségét abban,hogy alapfokú művészetoktatásban alkalmazható-e tanító végzettségű, drámapedagógia szakirányú továbbképzéssel és szakvizsgával rendelkező pedagógus, vagy lehetősége van-e arra, hogy az új köznevelési törvény 99-es paragrafus (10) bekezdése alapján tanári diplomát szerezzen?
Várom mielőbbi válaszát és nagyon köszönöm a segítséget!


« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Következő »