Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Erkölcstan és hittan bevezetési rendje

2013.05.26

 Az erkölcstan vagy hit- és erkölcstan óra bevezetési rendje

 
A köznevelési törvényt módosító 2013. évi LV. tv. 24. §-a módosításokat vezetett be az általános iskolai erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatban. A törvény nem megfelelően pontos megfogalmazása bizonytalan helyzetet teremtett az igazgatók körében. A törvény az alábbi szöveggel hatályos:
2013. évi LV. tv. 24. § (2) A 8. §-sal módosított Nkt. 35. § (1) bekezdését a 2014/2015. tanévre történő beiratkozások alkalmával kell először alkalmazni.
Az Nkt. 35. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
"35. § (1) Az állami fenntartású iskola 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható hit- és erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozások része.”
 
Az értelmezés a következő:
Az állami általános iskolákban az 1. és 5. évfolyamokon – az elfogadott pedagógiai programok lépcsőzetes bevezetésének megfelelően – 2013. szeptember 1-jétől kell bevezetni az erkölcstan, vagy a helyette választható hit- és erkölcstan oktatását (ld. Nkt. 97.§ (7):
 
Nkt. 97. §(7) A 35. § (1) bekezdés szerinti erkölcstan órát vagy az ehelyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfolyamán 2013. szeptember 1-jétől kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti fakultatív hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelkezéseket kell kifutó rendszerben alkalmazni.
 
Az Nkt. 35. §-ának (1)-(6) bekezdései az erkölcsi nevelést célként kitűző foglalkozások szervezési szabályait határozzák meg, nem pedig a bevezetés időpontját, hiszen azt a fentebb idézett Nkt. 97.§ szabja meg.
A 35. § (1)-(6) bekezdései a következőket szabályozzák:
·         (1) a foglalkozások nem választhatók, hanem kötelezők
·         (2) az órák szervezési rendje a tanítási órákhoz kötődik
·         (3) az iskolának és az egyháznak együtt kell működni a szervezésben
·         (4) a hit- és erkölcsoktatás tartalmát az egyház határozza meg
·         (5) a tárgyi feltételeket az iskola biztosítja
·         (6) a hitoktatást végző egyházi személy képesítési követelményei
 
A 35. § módosított (1) bekezdése tehát kizárólag azt rögzíti, hogy az állami iskolák 1-8. évfolyamán az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható hit- és erkölcstanóra a kötelező tanórai foglalkozásnak minősül.
Semmiképpen nem jelenti azt az előírás, hogy az idézett rész hatályba lépésével az állami általános iskolák 1-8. évfolyamain egyszerre kötelező lenne a hittan (nem felmenő rendszerű) bevezetése (ld. cikkünkben az Nkt. 97.§ (7) bek. utolsó mondatát). A jogszabály szövegében szereplő kitétel, amely szerint a 35. § (1) bekezdését először a 2014/2015-ös tanévre történő beiratkozáskor kell alkalmazni, csupán annyit jelent, hogy a jogalkotó eddig elmulasztotta világosan meghatározni, hogy az erkölcstan vagy a helyette választható hit- és erkölcstan foglalkozások valamelyikén való részvétel a tanuló számára kötelező.
 
Kazincbarcika, 2013. május 26.

 

 

A mappában található képek előnézete Egyházi iskola lettünk