Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Óradíj kiszámítása, részmunkaidős óraszáma

2013.09.02

Az óraadó tanár óradíja, a részmunkaidőben alkalmazott pedagógus óraszáma
 
2013. augusztus 31-ig a részmunkaidőben alkalmazott pedagógusok óraterhelésének, az óraadó tanárok óradíjának kiszámításával kapcsolatos szabályok világosak és egyértelműek voltak. Az óradíj kiszámításakor a 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet 16.§ (2) bekezdésében meghatározott szabályokat kellett figyelembe venni, azaz az illetményt osztani kellett 4,33-mal és a pedagógus kötelező óraszámával. A hivatkozott kormányrendelet azonban 2013. szeptember 1-jétől nem érvényes, az óradíjra vonatkozó szabályokat pedig az új foglalkoztatási kormányrendelet nem szabályozza. Az óradíj kiszámítására szükség lehet az óraadó tanárokkal történő szerződéskötés alkalmával.
 
Az óraadó pedagógusok óradíját – mint bevezetőnkben említettük – nem határozza meg hatályos jogszabály. A 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet hatályból kivont szabályozása a kötelező óraszám fogalmán alapult. A számításban a 4,33-as szám az egy hónapban átlagosan előforduló hetek számát jelentette. Az alkalmazható új elvszerű számítás tehát az alábbi lehet:
 
óradíj = (pótlékokkal számított alapilletmény) / 4,33 / x
 
ahol x a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő, azaz valamely 22-26 óra közötti egész szám. Az iskolákban idén jellemző magas neveléssel-oktatással lekötött munkaidő miatt nem kifogásolható, ha a munkáltató 26-ban határozza meg x értékét. Az is jól igazolható álláspont, ha az adott iskolában a pedagógusok munkáltatását jellemző átlagos értékkel számol a munkáltató. Amennyiben azonban feltétlenül szükség van a szóban forgó óraadó pedagógus alkalmazására, akkor x = 22 értékkel is számolhatunk, így azonban drágább lesz az iskola számára az óraadó alkalmazása.
 
Az illetmények és pótlékok számításakor természetszerűleg a pedagógus életpálya bevezetését követően hatályban lévő illetményekkel és pótlékokkal kell számolnunk. Például vizsgáljuk meg egy főiskolai diplomával rendelkező, Pedagógus I. fokozatba sorolt, 10 éves gyakorlattal rendelkező pedagógus óradíját. A szóban forgó kolléga F 4 fizetési fokozatban van, a pedagógus életpálya 60%-os beléptetésével alapilletménye 2013. szeptember 1-jétől 208.800,-Ft. Amennyiben osztályfőnöki és munkaközösség-vezetői feladatokat nem lát el, úgy óradíja az alábbi lehet:
 
Óraszám (x)
22 óra
23 óra
24 óra
25 óra
26 óra
Óradíj
2.200,-Ft
2.100,-Ft
2.000,-Ft
1.900,-Ft
1.800,-Ft
 
Mivel az óradíj kiszámítását – mint említettük – jogszabály nem határozza meg, az óradíj megállapítása a fentiektől eltérő módon megegyezéssel vagy munkáltatói döntéssel is meghatározható akár a közölt óradíjaktól alacsonyabb, akár magasabb összegben is. A táblázatban közölt óradíjakat 100 Ft-ra kerekítve szerepeltetjük.
 
 
Vizsgáljuk meg most azt a kérdést, hogy egy részmunkaidőben alkalmazott pedagógusnak hány órát kell teljesítenie egy teljes hét során!
 
Részmunkaidőben alkalmazott pedagógus esetében a munkáltatónak – bizonyos határok között – mérlegelési lehetősége van a részmunkaidős pedagógus által megtartandó tanórák és egyéb foglalkozások számának meghatározásában, mivel a köznevelési törvény 62.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el. A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.”
Egy félállásban alkalmazott pedagógus heti munkaideje tehát heti 20 óra, ennek 55-65%-ánba rendelhető el foglalkozások megtartása, azaz heti 11-13 órában. A félállásban foglalkoztatott pedagógus esetében tehát 11-13 óra (vagy más egyéb foglalkozás) megtartása rendelhető el. Mivel az intézmények többségében inkább 26 órához közeli a pedagógusok óraterhelése, nem etikátlan, ha a félállásban foglalkoztatott pedagógustól 13 óra megtartását várja el a munkáltató.
Természetesen nem csak félállásban, hanem tetszőleges arányú részmunkaidőben is van lehetőség nem teljes állású pedagógus alkalmazására. Ha egy pedagógust 15 óra heti időtartamban kívánunk részmunkaidőben alkalmazni, akkor az illetményének megállapításakor a 22-26 óra közti tetszőleges számmal számolhatunk. Ha a teljes munkaidőben 26 foglalkozás megtartását várjuk el pedagógusainktól, akkor a 15 órában alkalmazott részmunkaidős pedagógus illetményét a besorolási bér 15/26-od részében, azaz 57,7%-ában állapíthatjuk meg. Ugyanez a részmunkaidős illetmény a teljes munkaidőben elrendelt 22 foglalkozás esetén 68,2%. A már említett 208.800 Ft-os F 4-es fizetési fokozat alapilletmény esetében a két számadattal számított részmunkaidős alapilletmény 120.500,-Ft, illetőleg 142.400,- Ft lesz. Nem mindegy!
 
Kazincbarcika, 2013. szeptember 1..
 
 
Petróczi Gábor
közoktatási szakértő

 

A mappában található képek előnézete Állami kitüntetést kaptam