Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igazgató kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémát vetek föl, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

A házirend és az SzMSz 2014. évi módosítása

2014.04.06

szabalyzat.jpg2013-ban az intézmények minden alapvető dokumentumát át kellett dolgoznunk, így az SzMSz-ben nagyon sok, a házirendben ettől jóval kevesebb változást kellett bevezetnünk. Azt hinnénk, 2014-ben már nincs dolgunk az SzMSz és a házirend módosításával, de ez nem így van! A tankönyvpiac rendjét szabályozó, 2014. január 1-jén hatályba lépett új törvény miatt mindkét dokumentumot módosítani szükséges!

 

A határozat tartalmi és formai követelményeiről

2013.12.10

paragra.jpg A jogszabályok előírásait követve akülönféle tanulói jogviszonnyal, munkáltatói kérdésekkel kapcsolatos döntéseinkről határozatot kell hoznunk. Bejegyzésünkben áttekintjük a szabályos határozat formai és tartalmi elemeit, és egy példát mutatunk be a magántanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban írt határozat formájában.

 

Kifizetik a pedagógusok túlmunkáját?

2013.11.26

alairas.jpg2013. november 25-én a KLIK elnöke a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével aláírta az ágazati kollektív szerződést, amely 2014. január 1-jétől érvényes. Az ágazati kollektív szerződésben - részlegesen - visszatér a túlóradíj, azonban az csak az ágazati kollektív szerződés, azaz a KLIK fennhatósága alá tartozó intézményekben dolgozókra határoz meg juttatásokat. Cikkünkben ismertetjük a megállapodás legfontosabb elemeit.

 

A gyakornoki minősítés gyakorlati problémái

2013.11.21

fiatal.jpgGyakori probléma a 2013. szeptember 1-je előtt (és után) létesített pedagógus munkakörök esetében a gyakornoki minősítés pontos szabályainak meghatározása. A szóban forgó dátum előtt és után létesített gyakornoki jogviszonyok esetében nem csak a gyakornoki időben, hanem a gyakornoki idő utolsó hónapjában történő minősítésben is lényeges különbség van, amelyre - eddig - sokan nem figyeltek föl!

 

Gyakornoki kinevezés

2013.11.13

gyakornok.jpgSok a bizonytalanság a két vagy három évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazott gyakornokokkal kapcsolatban, mert párhuzamosan több jogszabály alkalmazásával kell megállapítani a gyakornoki alkalmazás feltételeit és a gyakornoki idő mértékét. Lássuk a hatályban lévő legfontosabb szabályokat!

 

Besorolás, átsorolás, szakmai gyakorlat

2013.09.19

hanging-out-on-brooklyn-bridge.jpgSok telefont, e-mailt kaptam a pedagógusok besorolásának, főként a fizetési kategória (4-es, 5-ös, stb.) megállapításának problémájáról. Főként a Kormányrendeletben szereplő szakmai gyakorlat és a besorolásnál figyelembe veendő idő összekeverése okoz problémákat. Elkészítettem egy rövid összefoglalót a ma hatályos jogszabályokból!

 

Könyvtárostanár vagy könyvtáros?

2013.09.03

konyvek.jpgSok kérdést kaptam az elmúlt napokban iskolai könyvtárosoktól, akik aggódnak, vajon részesülnek-e a pedagógus életpálya illetményemelésében? Aggodalomra semmi okuk. Vizsgáljuk meg, milyen rendelkezések alapján tartoznak a könyvtárostanárok és könyvtárostanítók a pedagógus munkakörbe, illetőleg hová tartoznak a könyvtárosi munkakört betöltő más alkalmazottak!

 

Óradíj kiszámítása, részmunkaidős óraszáma

2013.09.02

heltai_18.jpgA közneveléisi törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő új előírásai miatt újra kell értelmeznünk az óradíj fogalmát. A részmunkaidőben alkalmazott pedagógus esetében pedig mostantól a munkáltatónak kell meghatároznia azt, hogy - bizonyos határok között - hány órát kell megtartania. Az óradíj és a részmunkaidős óraszám meghatározásának problémájáról olvashat a bejegyzésben.

 

Könyvtárostanárok óraszáma, munkabeosztása

2013.08.29

konyvtar.jpg2013. szeptember 1-jétől módosultak a könytárostanárok, könyvtárostanítók könyvtárosi feladatainak ellátását meghatározó előírások. A változások lényege az, hogy míg eddig az iskolai könyvtáros kötelező óraszámának alapul vételével kellett kiszámítani a könyvtáros munkaidejének összetevőit, 2013. szeptember 1-jétől ezt a 22-26 óra neveléssel-oktatással eltöltött, a munkáltató által meghatározott óraszám alapján kell megtenni. A bejegyzésben javaslatot talál az iskolai könyvtáros munkabeosztásának kialakítására!

 

A pedagógusok munkabeosztásának szervezése

2013.08.09

tomeg-1.jpgEgy köznevelési szaklap felkérésére néhány oldalban összefoglaltam az új tanévben a pedagógusok munkaszervezésével kapcsolatos teendőket. Honlapom szorgalmas olvasói bizonyos részeket felismernek majd a weben korábban közzétett friss anyagaimból, főként a pedagógus életpályáról írottakat használtam föl újra. A cikkben a között munkaidőről, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőről és az eseti helyettesítés szabályairól értekezem.

 

Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács tájékoztatása

2013.08.07

ora-1.jpgA Munka törvénykönyve minden köznevelési intézmény számára előírja, hogy az üzemi tanácsot, közalkalmazotti tanácsot félévenként tájékoztatni kell a munkaszervezés, munkabeosztás aktuális változásairól az új munkaszervezés bevezetése előtt legalább 15 nappal. Figyelem, ha augusztus 16-ig nem adunk tájékoztatást, akkor lényegesen megsértjük a legfontosabb munkajogszabályt! Korábbi bejegyzésemben tévesen azt írtam, hogy ez csak a Kjt. alá nem tartozozó munkáltatókra vonatkozik.

 

Életpálya 60%-on újratöltve

2013.07.27

penz.jpgA köznevelési törvény elkészült módosítási javaslata szerint a pedagógus életpálya-modelll illetményemelését a kormány 60%-ban kívánja biztosítani.  A bevezetés úgy történik, hogy a köznevelési törvényben meghatározott 180 eFt-os főiskolai, illetőleg 200 eFt-os egyetemi illetményalapot alacsonyabb szinten határozza meg a köznevelési törvény. A törvényjavaslatból kiszámítható bértáblázatok letölthetők.

 

Egyházi iskolák működésének eltérő szabályai

2013.06.26

templom.jpgAz egyházi fenntartású köznevelési intézmények sok tekintetben az állami intézményekkel azonos módon működnek. Vannak azonban olyan speciális szabályok, amelyeket az alapítás és a működtetés alapján figyelembe kell venni. Cikkünk összegyűjti mindazokat a speciális előírásokat, amelyeket az egyházi iskolák működtetése során figyelembe kell vennünk.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 8

Fizetések az új pedagógus életpálya modellben

2013.06.12

penzek.jpgSenki nem számolta még ki, mennyi lesz a főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógusok besorolási bére, pótlékai a pedagógus életpálya várhatóan 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésekor. Táblázatunkban - pótlékok nélkül - megtalálhatja, hogy melyik fizetési osztályban és fokozatban mennyi lesz az alapilletménye, illetőleg hány %-os emelkedésre számíthat! Másik táblázatunk megadja, hogy milyen összegben számíthatunk a vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb. pótlékokra. A harmadik tábla az életpálya fizetéseit adja meg a kutatótanári fokozatig.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Portrék rólam | Hozzászólások: 35

Az intézményvezető-helyettesi megbízás szabályai

2013.06.04

vezeto-1.jpgAz elmúlt időszakban többen tettek föl kérdéseket az igazgatóhelyettesek, intézményvezető-helyettesek megbízásának érvényes szabályairól.  Milyen az iintézményvezető-helyettes megbízásának iőtartama, mik az igazgatóhelyettesi megbízáshoz szükséges szakképesítési követelmények, hogyan alakul 2013 szeptemberétől a kötelező óraszámuk és a magasabb vezetői pótlékuk összege?

 

Erkölcstan és hittan bevezetési rendje

2013.05.26

hitoktatas.jpgA 2013. évi LV. törvény módosítást vezetett be az állami általános iskolákban bevezetendő hitoktatás vagy erkölcstanoktatás szabályairól. A törvény átláthatatlan szövege bizonytalanságot teremtett az általános iskolai vezetők körében a hitoktatás vagy a helyette válaszható erkölcstanoktatás bevezetési rendjével kapcsolatban.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 1

A továbbképzési ciklusok pontos számítása

2013.05.22

potvizsga-2.jpgNagyon sok kérdést kapok a pedagógusok kötelező továbbképzési ciklusainak pontos számításával kapcsolatban. Eddig magam is halogattam a szabályok pontos tisztázását, de most léptem. Az alábbi bejegyzésben pontosan (és remélem: világosan) példákkal leírtam a jogszabályból kiolvasható szabályokat. Figyelem! Az 1993. előtt első diplomjukat szerző pedagógusok ciklusainak számítása kicsit körülményesebb!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Feleségem és én | Hozzászólások: 22

A testnevelés szervezésének változásai 2013-ban

2013.05.13

sport.jpgA 2013. évi LV. tv. több ponton módosította a köznevelési törvényt. 2013. március 23-tól, május 10-től jelentősen változtak a mindennapos testnevelés szervezésével kapcsolatos előírások. Fontos változás lépett életbe 2013. március 23-án, amely rögzítette, hogy diáksportkörben valő részvétel esetén a tanuló joga eldönteni, hogy a két órát beszámíttatja-e a mindennapos kötelezettség teljesítésébe. Változtak a tanári képesítési feltételek is!

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Ballagás-2013 | Hozzászólások: 4

A 2013/2014-es tanév rendje

2013.05.07

paragra.jpgJúlius 4-én végre megjelent a 2013/2014-es tanév rendje a 47/2013. (VII.4.) EMMI rendeletben! A tanév rendje arra szolgál, hogy tájékozódhassunk a következő tanév ütemezéséről. A vizsgák rendjét szabályozó 1. sz. mellékletet és a többi mellékletet - terjedelmi okok miatt - nem jelenítem meg.

 

Megszűnt a fegyelmi felelősségrevonás lehetősége

2013.03.10

piros-lap.jpgA munkavégzés során súlyos hibákat vétő közalkalmazottal szemben a Kjt. korábban hatályos előírásai fegyelmi eljárás megindítását tették lehetővé. Ez a lehetőség azonban 2012. július 1-jén az új M.t hatályba lépésével megszűnt. Ettől az időponttól kezdve tehát a munkáltatónak nincs lehetősége a közalkalmazott fegyelmi felelősségre vonására.