Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igazgató kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémát vetek föl, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

A nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak felmentése

2014.07.13

alairas.jpgSok félreértés forrását képezi a nyugdíj előtt álló közalkalmazottak felmentési eljárása. Cikkünkben ismertetjük a nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak (pl. pedagógusok) felmentésének lehetőségeit, a sikeres felmentéshez szükséges megteendő lépéseket. Hangsúlyozzuk, hogy a cikkben leírtak nem vonatkoznak a nem közalkalmazott pedagógusokra (pl. egyházi iskolák és óvodák munkavállalóira!. Figyelem! Ez a cikk a június 16-án megjelent, sajnálatosan téves információkat is tartalmazó bejegyzés módosított, immár (remélhetőleg) teljesen helyes változata.

 

Közalkalmazott felmentési eljárása

2014.06.10

munka-7.jpgRégóta készülő cikkünkben egy közalkalmazott felmentési eljrásának szabályait vesszük sorra. A cikkben leírtakat jól hasznosíthatják azok az intézményvezetők, akiknek felmentési eljárást kell lebonyolítaniuk, továbbá azok a közalkalmazottak, akik felmentési eljárás részeseivé váltak, válnak, válhatnak vagy válhattak volna.

 

A tanév első és utolsó napjának védelme

2014.06.04

tanar-1.jpgIsmét több kérdést kaptam arra vonatkozóan, hogy át lehet-e helyezni a tanév első és utolsó napját, meg lehet-e változtatni az évközi szünetek hosszát vagy időtartamát. A hatályos jogszabályi előírások nem változtak lényegesen, de némileg pontosabbak lettek. Tekintsük át együtt a 2013/14-es és a 2014/15-ös tanévre vonatkozó szabályokat!

 

Illetményfizetés készpénzben?

2014.05.21

penzek.jpgKaptam egy érdekes kérdést: a munkavállaló kérésére kifizethető-e a közalkalmazott illetménye, a munkavállaló munkabére készpénzben? A válaszhoz mind a Munka törvénykönyve, mind a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A válasz pedig más a közalkalmazotti és a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusok és köznevelési alkalmazottak számára.

 

A 2014/2015-ös tanév rendje

2014.05.15

school.jpgA Magyar Közlöny április 30-i számában megjelent a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, amely a 2014/2015. tanév rendjét szabályozza. A tanév időbeosztását alapvetően meghatározó rendeletet - mellékletei nélkül - szó szerint közöljük. Itt a lehetőség, lehet tervezgetni a következő tanévet!

 

A házirend és az SzMSz 2014. évi módosítása

2014.04.06

szabalyzat.jpg2013-ban az intézmények minden alapvető dokumentumát át kellett dolgoznunk, így az SzMSz-ben nagyon sok, a házirendben ettől jóval kevesebb változást kellett bevezetnünk. Azt hinnénk, 2014-ben már nincs dolgunk az SzMSz és a házirend módosításával, de ez nem így van! A tankönyvpiac rendjét szabályozó, 2014. január 1-jén hatályba lépett új törvény miatt mindkét dokumentumot módosítani szükséges! Kiegészítésként (kékkel) rövid javaslatot teszek a házirend cikkben tárgyalt előírások szerinti módosítás szövegére.

 

A határozat tartalmi és formai követelményeiről

2013.12.10

paragra.jpg A jogszabályok előírásait követve akülönféle tanulói jogviszonnyal, munkáltatói kérdésekkel kapcsolatos döntéseinkről határozatot kell hoznunk. Bejegyzésünkben áttekintjük a szabályos határozat formai és tartalmi elemeit, és egy példát mutatunk be a magántanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban írt határozat formájában.

 

Kifizetik a pedagógusok túlmunkáját?

2013.11.26

alairas.jpg2013. november 25-én a KLIK elnöke a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével aláírta az ágazati kollektív szerződést, amely 2014. január 1-jétől érvényes. Az ágazati kollektív szerződésben - részlegesen - visszatér a túlóradíj, azonban az csak az ágazati kollektív szerződés, azaz a KLIK fennhatósága alá tartozó intézményekben dolgozókra határoz meg juttatásokat. Cikkünkben ismertetjük a megállapodás legfontosabb elemeit.

 

A gyakornoki minősítés gyakorlati problémái

2013.11.21

fiatal.jpgGyakori probléma a 2013. szeptember 1-je előtt (és után) létesített pedagógus munkakörök esetében a gyakornoki minősítés pontos szabályainak meghatározása. A szóban forgó dátum előtt és után létesített gyakornoki jogviszonyok esetében nem csak a gyakornoki időben, hanem a gyakornoki idő utolsó hónapjában történő minősítésben is lényeges különbség van, amelyre - eddig - sokan nem figyeltek föl!

 

Gyakornoki kinevezés

2013.11.13

gyakornok.jpgSok a bizonytalanság a két vagy három évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazott gyakornokokkal kapcsolatban, mert párhuzamosan több jogszabály alkalmazásával kell megállapítani a gyakornoki alkalmazás feltételeit és a gyakornoki idő mértékét. Lássuk a hatályban lévő legfontosabb szabályokat!

 

Besorolás, átsorolás, szakmai gyakorlat

2013.09.19

hanging-out-on-brooklyn-bridge.jpgSok telefont, e-mailt kaptam a pedagógusok besorolásának, főként a fizetési kategória (4-es, 5-ös, stb.) megállapításának problémájáról. Főként a Kormányrendeletben szereplő szakmai gyakorlat és a besorolásnál figyelembe veendő idő összekeverése okoz problémákat. Elkészítettem egy rövid összefoglalót a ma hatályos jogszabályokból!

 

Könyvtárostanár vagy könyvtáros?

2013.09.03

konyvek.jpgSok kérdést kaptam az elmúlt napokban iskolai könyvtárosoktól, akik aggódnak, vajon részesülnek-e a pedagógus életpálya illetményemelésében? Aggodalomra semmi okuk. Vizsgáljuk meg, milyen rendelkezések alapján tartoznak a könyvtárostanárok és könyvtárostanítók a pedagógus munkakörbe, illetőleg hová tartoznak a könyvtárosi munkakört betöltő más alkalmazottak!

 

Óradíj kiszámítása, részmunkaidős óraszáma

2013.09.02

heltai_18.jpgA közneveléisi törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő új előírásai miatt újra kell értelmeznünk az óradíj fogalmát. A részmunkaidőben alkalmazott pedagógus esetében pedig mostantól a munkáltatónak kell meghatároznia azt, hogy - bizonyos határok között - hány órát kell megtartania. Az óradíj és a részmunkaidős óraszám meghatározásának problémájáról olvashat a bejegyzésben.

 

Könyvtárostanárok óraszáma, munkabeosztása

2013.08.29

konyvtar.jpg2013. szeptember 1-jétől módosultak a könytárostanárok, könyvtárostanítók könyvtárosi feladatainak ellátását meghatározó előírások. A változások lényege az, hogy míg eddig az iskolai könyvtáros kötelező óraszámának alapul vételével kellett kiszámítani a könyvtáros munkaidejének összetevőit, 2013. szeptember 1-jétől ezt a 22-26 óra neveléssel-oktatással eltöltött, a munkáltató által meghatározott óraszám alapján kell megtenni. A bejegyzésben javaslatot talál az iskolai könyvtáros munkabeosztásának kialakítására!

 

A pedagógusok munkabeosztásának szervezése

2013.08.09

tomeg-1.jpgEgy köznevelési szaklap felkérésére néhány oldalban összefoglaltam az új tanévben a pedagógusok munkaszervezésével kapcsolatos teendőket. Honlapom szorgalmas olvasói bizonyos részeket felismernek majd a weben korábban közzétett friss anyagaimból, főként a pedagógus életpályáról írottakat használtam föl újra. A cikkben a között munkaidőről, a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőről és az eseti helyettesítés szabályairól értekezem.

 

Közalkalmazotti tanács, üzemi tanács tájékoztatása

2013.08.07

ora-1.jpgA Munka törvénykönyve minden köznevelési intézmény számára előírja, hogy az üzemi tanácsot, közalkalmazotti tanácsot félévenként tájékoztatni kell a munkaszervezés, munkabeosztás aktuális változásairól az új munkaszervezés bevezetése előtt legalább 15 nappal. Figyelem, ha augusztus 16-ig nem adunk tájékoztatást, akkor lényegesen megsértjük a legfontosabb munkajogszabályt! Korábbi bejegyzésemben tévesen azt írtam, hogy ez csak a Kjt. alá nem tartozozó munkáltatókra vonatkozik.

 

Életpálya 60%-on újratöltve

2013.07.27

penz.jpgA köznevelési törvény elkészült módosítási javaslata szerint a pedagógus életpálya-modelll illetményemelését a kormány 60%-ban kívánja biztosítani.  A bevezetés úgy történik, hogy a köznevelési törvényben meghatározott 180 eFt-os főiskolai, illetőleg 200 eFt-os egyetemi illetményalapot alacsonyabb szinten határozza meg a köznevelési törvény. A törvényjavaslatból kiszámítható bértáblázatok letölthetők.

 

Egyházi iskolák működésének eltérő szabályai

2013.06.26

templom.jpgAz egyházi fenntartású köznevelési intézmények sok tekintetben az állami intézményekkel azonos módon működnek. Vannak azonban olyan speciális szabályok, amelyeket az alapítás és a működtetés alapján figyelembe kell venni. Cikkünk összegyűjti mindazokat a speciális előírásokat, amelyeket az egyházi iskolák működtetése során figyelembe kell vennünk.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Egyházi iskola lettünk | Hozzászólások: 11

Fizetések az új pedagógus életpálya modellben

2013.06.12

penzek.jpgSenki nem számolta még ki, mennyi lesz a főiskolai, illetve egyetemi végzettséggel rendelkező pedagógusok besorolási bére, pótlékai a pedagógus életpálya várhatóan 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésekor. Táblázatunkban - pótlékok nélkül - megtalálhatja, hogy melyik fizetési osztályban és fokozatban mennyi lesz az alapilletménye, illetőleg hány %-os emelkedésre számíthat! Másik táblázatunk megadja, hogy milyen összegben számíthatunk a vezetői, osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, stb. pótlékokra. A harmadik tábla az életpálya fizetéseit adja meg a kutatótanári fokozatig.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Igazgató kollégáknak | Fényképek: Portrék rólam | Hozzászólások: 35

Az intézményvezető-helyettesi megbízás szabályai

2013.06.04

vezeto-1.jpgAz elmúlt időszakban többen tettek föl kérdéseket az igazgatóhelyettesek, intézményvezető-helyettesek megbízásának érvényes szabályairól.  Milyen az iintézményvezető-helyettes megbízásának iőtartama, mik az igazgatóhelyettesi megbízáshoz szükséges szakképesítési követelmények, hogyan alakul 2013 szeptemberétől a kötelező óraszámuk és a magasabb vezetői pótlékuk összege?