Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igazgató kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémát vetek föl, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

A fizetési fokozat és kategória megállapítása

2015.03.04

wp_000155.jpgAzt gondolhatnánk, hogy a pedagógus életpálya 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésével egyértelműen megállapítható a pedagógusok fizetési fokozata és kategóriája. Az utóbbi időben mégis több esetben találkoztam olyan szakmai problémával, amely bizonytalanságokat mutat, főként a kategória meghatározásában. Cikkünkben áttekintjük a fizetési fokozat és a fizetési kategória megállapításával kapcsolatos szabályokat! Alkalmazzák helyesen!

 

A pedagógusminősítés keretszámai-2016

2015.03.04

A napinformacio-2.jpgokban megjelent a 2016. évi pedagógusminősítések keretszáma és a minősítési tervbe történő felvétel különleges feltételeit tartalmazó közlemény. A dologban az a különös, hogy az nem az oktatas.hu felületén, hanem a kormány weblapján jelent meg. A közlemény szolgált bizonyos szakmai meglepetésekkel, a részletekkel mindjárt megismerkedhetünk!

 

Az intézményvezetői megbízás feltételei-2014

2015.01.26

tanar-9.jpgLehet-e valakit intézményvezetői szakképzettség hiányában vezetői feladatok ellátásával megbízni? 2014. január 1-jétől igen, de csak abban az esetben, ha az intézményvezetői megbízásra csak olyan pályázók jelentkeztek, akik közül egyiknek sincs (befejezett) intézményvezetői szakképzettsége. Tekintsük át pontosan a 2014-től érvényes szabályokat!

 

Pedagógus diploma nélkül

2015.01.08

ok.jpgAlkalmazható-e egy pedagógus a megfelelő végzettség és szakképzettséget igazoló diploma nélkül? Általában nem. 2015. január 1-jétől azonban megengedőbbé vált a köznevelési törvény a nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkező pedagógus munkakörben alkalmazható kollégák vonatkozásában. Járjuk körbe a diploma-problémát!

 

A 326-os Kormányrendelet 2015. évi változásai

2015.01.06

penz.jpg2015. január 1-jén ismét megváltozott a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet. A változás tulajdonképpen formális. Két lényeges motívuma van, az egyik annak következménye, hogy a köznevelési törvény változása miatt a pedagógusok minősítési feladatai a kormányhivatalok hatásköréből az Oktatási Hivatal hatáskörébe kerültek. A másik sajnos a pénztárcánkat érinti: 2015 januárjában nem növekszik az illetményünk...

 

2015. évi alapilletmények

2014.12.12

penzek.jpgEgy téma, amely mindenkit érdekel: hogyan alakul 2015-ben a pedagógusok alapilletménye a Pedagógus I., Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatokban. Táblázatunkban a 2014. évi 101.500 Ft-os minimálbérrel számoltunk, mivel a 2015. évi minimálbér (103.500 Ft?) még nem ismert, de egy kattintással bármely minimálbér mellett megtudhatjuk az alapilletményünket. A táblázat szépen nyomtatható, de csak színesben!

 

Gyakornokok és mentorok feladatai

2014.09.16

tanar-9.jpgBejegyzésünkben röviden áttekintjük a 2013. szeptember 1-jén vagy ezt követően gyakornok fokozatba kinevezett pedagógusok gyakornoki státusával kapcsolatos feladatait, kitérünk a szakmai segítők (mentorok) feladataira, valamint a gyakornoki vizsgára történő intézményvezetői jelentkeztetésük szabályaira.

 

Bértábla 2014 szeptemberétől

2014.08.24

penzfa.jpgNéhány napon belül sor kerül a 2014. szeptember 1-jétől érvényes új bértábla szerinti átsorolásokra. Az illetmény szeptembertől a köznevelési törvény előírásai szerint emelkedik, jellemzően mintegy 3,5-3,8 %-kal. Táblázatunkban kerekítve megtalálja a szeptember 1-jétől érvényes alapilletményeket és a pótlékokra vonatkozó határokat.

 

A nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak felmentése

2014.07.13

alairas.jpgSok félreértés forrását képezi a nyugdíj előtt álló közalkalmazottak felmentési eljárása. Cikkünkben ismertetjük a nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak (pl. pedagógusok) felmentésének lehetőségeit, a sikeres felmentéshez szükséges megteendő lépéseket. Hangsúlyozzuk, hogy a cikkben leírtak nem vonatkoznak a nem közalkalmazott pedagógusokra (pl. egyházi iskolák és óvodák munkavállalóira!. Figyelem! Ez a cikk a június 16-án megjelent, sajnálatosan téves információkat is tartalmazó bejegyzés módosított, immár (remélhetőleg) teljesen helyes változata.

 

Közalkalmazott felmentési eljárása

2014.06.10

munka-7.jpgRégóta készülő cikkünkben egy közalkalmazott felmentési eljrásának szabályait vesszük sorra. A cikkben leírtakat jól hasznosíthatják azok az intézményvezetők, akiknek felmentési eljárást kell lebonyolítaniuk, továbbá azok a közalkalmazottak, akik felmentési eljárás részeseivé váltak, válnak, válhatnak vagy válhattak volna.

 

A tanév első és utolsó napjának védelme

2014.06.04

tanar-1.jpgIsmét több kérdést kaptam arra vonatkozóan, hogy át lehet-e helyezni a tanév első és utolsó napját, meg lehet-e változtatni az évközi szünetek hosszát vagy időtartamát. A hatályos jogszabályi előírások nem változtak lényegesen, de némileg pontosabbak lettek. Tekintsük át együtt a 2013/14-es és a 2014/15-ös tanévre vonatkozó szabályokat!

 

Illetményfizetés készpénzben?

2014.05.21

penzek.jpgKaptam egy érdekes kérdést: a munkavállaló kérésére kifizethető-e a közalkalmazott illetménye, a munkavállaló munkabére készpénzben? A válaszhoz mind a Munka törvénykönyve, mind a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A válasz pedig más a közalkalmazotti és a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusok és köznevelési alkalmazottak számára.

 

A 2014/2015-ös tanév rendje

2014.05.15

school.jpgA Magyar Közlöny április 30-i számában megjelent a 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet, amely a 2014/2015. tanév rendjét szabályozza. A tanév időbeosztását alapvetően meghatározó rendeletet - mellékletei nélkül - szó szerint közöljük. Itt a lehetőség, lehet tervezgetni a következő tanévet!

 

A házirend és az SzMSz 2014. évi módosítása

2014.04.06

szabalyzat.jpg2013-ban az intézmények minden alapvető dokumentumát át kellett dolgoznunk, így az SzMSz-ben nagyon sok, a házirendben ettől jóval kevesebb változást kellett bevezetnünk. Azt hinnénk, 2014-ben már nincs dolgunk az SzMSz és a házirend módosításával, de ez nem így van! A tankönyvpiac rendjét szabályozó, 2014. január 1-jén hatályba lépett új törvény miatt mindkét dokumentumot módosítani szükséges! Kiegészítésként (kékkel) rövid javaslatot teszek a házirend cikkben tárgyalt előírások szerinti módosítás szövegére.

 

A határozat tartalmi és formai követelményeiről

2013.12.10

paragra.jpg A jogszabályok előírásait követve akülönféle tanulói jogviszonnyal, munkáltatói kérdésekkel kapcsolatos döntéseinkről határozatot kell hoznunk. Bejegyzésünkben áttekintjük a szabályos határozat formai és tartalmi elemeit, és egy példát mutatunk be a magántanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban írt határozat formájában.

 

Kifizetik a pedagógusok túlmunkáját?

2013.11.26

alairas.jpg2013. november 25-én a KLIK elnöke a Pedagógusok Szakszervezetének elnökével aláírta az ágazati kollektív szerződést, amely 2014. január 1-jétől érvényes. Az ágazati kollektív szerződésben - részlegesen - visszatér a túlóradíj, azonban az csak az ágazati kollektív szerződés, azaz a KLIK fennhatósága alá tartozó intézményekben dolgozókra határoz meg juttatásokat. Cikkünkben ismertetjük a megállapodás legfontosabb elemeit.

 

A gyakornoki minősítés gyakorlati problémái

2013.11.21

fiatal.jpgGyakori probléma a 2013. szeptember 1-je előtt (és után) létesített pedagógus munkakörök esetében a gyakornoki minősítés pontos szabályainak meghatározása. A szóban forgó dátum előtt és után létesített gyakornoki jogviszonyok esetében nem csak a gyakornoki időben, hanem a gyakornoki idő utolsó hónapjában történő minősítésben is lényeges különbség van, amelyre - eddig - sokan nem figyeltek föl!

 

Gyakornoki kinevezés

2013.11.13

gyakornok.jpgSok a bizonytalanság a két vagy három évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező, pedagógus munkakörben alkalmazott gyakornokokkal kapcsolatban, mert párhuzamosan több jogszabály alkalmazásával kell megállapítani a gyakornoki alkalmazás feltételeit és a gyakornoki idő mértékét. Lássuk a hatályban lévő legfontosabb szabályokat!

 

Könyvtárostanár vagy könyvtáros?

2013.09.03

konyvek.jpgSok kérdést kaptam az elmúlt napokban iskolai könyvtárosoktól, akik aggódnak, vajon részesülnek-e a pedagógus életpálya illetményemelésében? Aggodalomra semmi okuk. Vizsgáljuk meg, milyen rendelkezések alapján tartoznak a könyvtárostanárok és könyvtárostanítók a pedagógus munkakörbe, illetőleg hová tartoznak a könyvtárosi munkakört betöltő más alkalmazottak!

 

Óradíj kiszámítása, részmunkaidős óraszáma

2013.09.02

heltai_18.jpgA közneveléisi törvény 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő új előírásai miatt újra kell értelmeznünk az óradíj fogalmát. A részmunkaidőben alkalmazott pedagógus esetében pedig mostantól a munkáltatónak kell meghatároznia azt, hogy - bizonyos határok között - hány órát kell megtartania. Az óradíj és a részmunkaidős óraszám meghatározásának problémájáról olvashat a bejegyzésben.