Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Igazgató kollégáknak

latas.jpgTisztelt Igazgató, Óvodavezető, Intézményvezető Kollégáim!

Szakértői lapom meghatározó részeként tekintek erre a menüpontra, és számos olyan vezetői, vezetési kérdéssel foglalkozom, amelyek az eltelt évek során problémát jelentettek a napi igazgatói munkámban, vagy mostanában vezető kollégáim vetették föl telefonon, e-mailben vagy éppen személyesen. Ugyanakkor szakértői lapom "Tanügyigazgatási problémák" menüjében is számos olyan problémát vetek föl, amely a napi igazgatói rutin során fölvetődik. A két mappa tartalmát nehéz különválasztani, ezért vita tárgyát képezhetné, hogy melyik bejegyzés hová került! Remélem, hasznosan forgatják majd a lapokat!

 

Cikkek

A munkaviszony megszüntetésének szabályai az egyházi fenntartású intézményekben

2016.05.18

hittan-2.jpgAz egyházi fenntartású intézmények számának gyarapodásával egyre többször vetődik föl a kérdés: milyen szabályok érvényesek az egyházi intézményekben dolgozó pedagógusok és más munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére. Mennyiben azonosak és mennyiben térnek el a munkajogi szabályok a közalkalmazotti szabályokhoz képest?

 

A 2016/2017-es tanév rendje

2016.05.11

iskolai-nehezsegek.gif Elérhető a 2016/17-es tanév rendjének tervezete. A tervezet még nem jelent meg jogszabály formájában, ezért csupán iránymutatásként szolgálhat a jövő tanév helyi rendjének tervezéséhez. Az őszi szünet november 2-től 4-ig tart, de a szünet előtti utolsó tanítási nap október 28 lesz. A téli szünet december 22-től január 2-ig tart. Az első félév utolsó napja január 20-a lesz. A tanév utolsó tanítási napja 2017. június 15-e, csütörtök lesz.

 

Iskolatitkári feladatok optimális ellátása

2016.04.11

virag-5.jpgEgy páratlan páros: az iskolatitkár  és az intézményvezető. Bátran mondhatjuk: minden rajtuk múlik. A közoktatási intézményekben az iskolatitkár a kulcsszereplő: neki kell mindent tudnia, tájékozottabbnak kell lennie az igazgatónál is! Hogyan lehet optimális együttműködést kialakítani az iskolatitkár és az igazgató között az egész szervezet érdekében? 2016. április 25-én tartott iskolatitkári konferenciánkon elmondtuk és bemutattuk önöknek! Örömünkre szolgált, hogy 741 fő követte online az előadásunkat! Köszönjük az érdeklődést!

 

A magasabb vezetők pótlékáról

2016.02.22

Hogyairat.jpgn kell megállapítani az intézményvezető-helyettesek, tagintézmény-vezetők, intézményegység-vezetők pótlékát? Van-e aránytalanság a jogszabályok által meghatározott pótlékok összegében? Milyen a pótlékok mértéke 2016-ban?

 

A munkaviszony megszüntetésének szabályai

2016.01.26

level.jpgMilyen szabályok szerint kell kiadni a közalkalmazott és a Mt. hatálya alá tartozó pedagógusok szabadságát a munkaviszony megszüntetésekor? Mely időtartamra jár az időarányos szabadság? Kiadható-e a szabadság a munkavégzés alóli mentesítés időszakában? Ezek és más fontos kérdések a munkaviszony megszüntetéséről pedagógusoknak és nem pedagógusoknak.

 

Könyvtárostanár vagy könyvtáros?

2015.08.26

konyvek.jpgSok kérdést kaptam az elmúlt napokban iskolai könyvtárosoktól, akik aggódnak, vajon részesülnek-e a pedagógus életpálya illetményemelésében? Aggodalomra semmi okuk. Vizsgáljuk meg, milyen rendelkezések alapján tartoznak a könyvtárostanárok és könyvtárostanítók a pedagógus munkakörbe, illetőleg hová tartoznak a könyvtárosi munkakört betöltő más alkalmazottak, akiknek - ha pedagógus szakképzettséggel is rendelkeznek - 2015. szeptember 1-jétől jár a pedagógus életpálya szerinti bérezés.

 

Pedagógusok határozott idejű alkalmazása

2015.07.19

Sok kontroll-2.jpgprobléma van a köznevelési intézményekben a határozott időtartamra kinevezett pedagógusok foglalkoztatásával. Sokszor találkozom durván szabálytalan esetekkel. Cikkünkben körbejárjuk a határozott időre történő foglalkoztatás lehetséges eseteit és a határozott időre történő foglalkoztatás időkorlátait. Arról is szólunk, hogyan lehet határozatlan idejűvé alakítani a szabálytalan határozott idejű munkaszerződést.

 

A 2015/16-os tanév rendje

2015.07.19

level.jpgMegjelent a 2015/16-os tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet. A tanév első napja 2015. szeptember 1., utolsó napja 2016. június 15. (szerda). A rendelet teljes szövegét Wordben letöltheti, illetve a legfontosabb részeket a lapon elolvashatja.

 

Intézményvezetői megbízás határozott időre

2015.06.03

level.jpgMilyen szabályok szerint kell vagy lehet ellátni az intézményvezetői feladatokat abban az esetben, ha az intézményvezető a nyugdíjazása miatt a felmentési idejét tölti. Mikor lehet határozott idejű vezetői megbízást adni, milyen esetekben kell eljárni az SzMSz-ben meghatározott helyettesítési rend szerint.

 

A fizetési fokozat és kategória megállapítása

2015.03.04

wp_000155.jpgAzt gondolhatnánk, hogy a pedagógus életpálya 2013. szeptember 1-jei hatályba lépésével egyértelműen megállapítható a pedagógusok fizetési fokozata és kategóriája. Az utóbbi időben mégis több esetben találkoztam olyan szakmai problémával, amely bizonytalanságokat mutat, főként a kategória meghatározásában. Cikkünkben áttekintjük a fizetési fokozat és a fizetési kategória megállapításával kapcsolatos szabályokat! Alkalmazzák helyesen!

 

A pedagógusminősítés keretszámai-2016

2015.03.04

A napinformacio-2.jpgokban megjelent a 2016. évi pedagógusminősítések keretszáma és a minősítési tervbe történő felvétel különleges feltételeit tartalmazó közlemény. A dologban az a különös, hogy az nem az oktatas.hu felületén, hanem a kormány weblapján jelent meg. A közlemény szolgált bizonyos szakmai meglepetésekkel, a részletekkel mindjárt megismerkedhetünk!

 

Az intézményvezetői megbízás feltételei-2014

2015.01.26

tanar-9.jpgLehet-e valakit intézményvezetői szakképzettség hiányában vezetői feladatok ellátásával megbízni? 2014. január 1-jétől igen, de csak abban az esetben, ha az intézményvezetői megbízásra csak olyan pályázók jelentkeztek, akik közül egyiknek sincs (befejezett) intézményvezetői szakképzettsége. Tekintsük át pontosan a 2014-től érvényes szabályokat!

 

Pedagógus diploma nélkül

2015.01.08

ok.jpgAlkalmazható-e egy pedagógus a megfelelő végzettség és szakképzettséget igazoló diploma nélkül? Általában nem. 2015. január 1-jétől azonban megengedőbbé vált a köznevelési törvény a nyelvvizsga hiányában diplomával nem rendelkező pedagógus munkakörben alkalmazható kollégák vonatkozásában. Járjuk körbe a diploma-problémát!

 

A 326-os Kormányrendelet 2015. évi változásai

2015.01.06

penz.jpg2015. január 1-jén ismét megváltozott a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet. A változás tulajdonképpen formális. Két lényeges motívuma van, az egyik annak következménye, hogy a köznevelési törvény változása miatt a pedagógusok minősítési feladatai a kormányhivatalok hatásköréből az Oktatási Hivatal hatáskörébe kerültek. A másik sajnos a pénztárcánkat érinti: 2015 januárjában nem növekszik az illetményünk...

 

2015. évi alapilletmények

2014.12.12

penzek.jpgEgy téma, amely mindenkit érdekel: hogyan alakul 2015-ben a pedagógusok alapilletménye a Pedagógus I., Pedagógus II. és a Mesterpedagógus fokozatokban. Táblázatunkban a 2014. évi 101.500 Ft-os minimálbérrel számoltunk, mivel a 2015. évi minimálbér (103.500 Ft?) még nem ismert, de egy kattintással bármely minimálbér mellett megtudhatjuk az alapilletményünket. A táblázat szépen nyomtatható, de csak színesben!

 

Gyakornokok és mentorok feladatai

2014.09.16

tanar-9.jpgBejegyzésünkben röviden áttekintjük a 2013. szeptember 1-jén vagy ezt követően gyakornok fokozatba kinevezett pedagógusok gyakornoki státusával kapcsolatos feladatait, kitérünk a szakmai segítők (mentorok) feladataira, valamint a gyakornoki vizsgára történő intézményvezetői jelentkeztetésük szabályaira.

 

A nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak felmentése

2014.07.13

alairas.jpgSok félreértés forrását képezi a nyugdíj előtt álló közalkalmazottak felmentési eljárása. Cikkünkben ismertetjük a nyugdíjazás előtt álló közalkalmazottak (pl. pedagógusok) felmentésének lehetőségeit, a sikeres felmentéshez szükséges megteendő lépéseket. Hangsúlyozzuk, hogy a cikkben leírtak nem vonatkoznak a nem közalkalmazott pedagógusokra (pl. egyházi iskolák és óvodák munkavállalóira!. Figyelem! Ez a cikk a június 16-án megjelent, sajnálatosan téves információkat is tartalmazó bejegyzés módosított, immár (remélhetőleg) teljesen helyes változata.

 

Közalkalmazott felmentési eljárása

2014.06.10

munka-7.jpgRégóta készülő cikkünkben egy közalkalmazott felmentési eljrásának szabályait vesszük sorra. A cikkben leírtakat jól hasznosíthatják azok az intézményvezetők, akiknek felmentési eljárást kell lebonyolítaniuk, továbbá azok a közalkalmazottak, akik felmentési eljárás részeseivé váltak, válnak, válhatnak vagy válhattak volna.

 

A tanév első és utolsó napjának védelme

2014.06.04

tanar-1.jpgIsmét több kérdést kaptam arra vonatkozóan, hogy át lehet-e helyezni a tanév első és utolsó napját, meg lehet-e változtatni az évközi szünetek hosszát vagy időtartamát. A hatályos jogszabályi előírások nem változtak lényegesen, de némileg pontosabbak lettek. Tekintsük át együtt a 2013/14-es és a 2014/15-ös tanévre vonatkozó szabályokat!

 

Illetményfizetés készpénzben?

2014.05.21

penzek.jpgKaptam egy érdekes kérdést: a munkavállaló kérésére kifizethető-e a közalkalmazott illetménye, a munkavállaló munkabére készpénzben? A válaszhoz mind a Munka törvénykönyve, mind a Kjt. vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni kell. A válasz pedig más a közalkalmazotti és a nem közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusok és köznevelési alkalmazottak számára.